Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-1179

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 3 februari 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

De terugroeping van een Belgische diplomaat uit Wenen en de controle op het personeelsbeheer van buitenlandse ambassades

personeel in diplomatieke dienst
ambassade
personeelsbeheer
administratieve sanctie
degradatie van een werknemer

Chronologie

3/2/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-241
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4300

Vraag nr. 5-1179 d.d. 3 februari 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs verscheen in de media het bericht dat een Belgische diplomaat teruggeroepen werd uit zijn functie als ambassadeur in Oostenrijk en een nieuwe taak toegewezen kreeg in binnenlandse dienst.

De terugroeping zou het gevolg zijn van onprofessioneel gedrag tegenover de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken in Brussel en tegenover het personeel van de ambassade.

Omdat de betrokkene niet akkoord gaat met zijn terugroeping, heeft hij klacht ingediend tegen onbekenden wegens eerroof.

Eerder al had de Raad van State hem in het ongelijk gesteld toen hij daar zijn terugroeping aanvocht.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Bestaat er een mogelijkheid tot degradatie van een diplomaat? Is het mogelijk iemand de ambassadeurstitel te ontnemen, ook voor toekomstige buitenlandse opdrachten? Kan die persoon nog in aanmerking komen voor de functie van posthoofd?

2) Hoeveel residenties van ambassadeurs worden gehuurd of zijn eigendom van de Belgische Staat en in welke landen bevinden die zich?

3) Welke diensten zijn bevoegd voor het beheer en de controle van de Belgische ambassadegebouwen? Wanneer vond de laatste controle plaats van de ambassade in Wenen?

4) Wanneer vinden controles plaats op het personeelsbeheer van buitenlandse ambassades?