Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10615

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 13 december 2013

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken

Diplomaten - Verkeersovertredingen - Overzicht - Gevolgen

overtreding van het verkeersreglement
personeel in diplomatieke dienst
diplomatieke onschendbaarheid
officiŽle statistiek

Chronologie

13/12/2013Verzending vraag
5/3/2014Herkwalificatie

Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-4859

Vraag nr. 5-10615 d.d. 13 december 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Zou de geachte minister mij kunnen voorzien van de volgende cijfergegevens, van de voorbije vijf jaren:

1) Hoeveel meldingen zijn er u bekend in 2009, 2010, 2011, 2012 en tot op heden in 2013 van verkeersovertredingen, of andere strafbare feiten, waarbij betrokkenen zich beroepen op de diplomatieke onschendbaarheid?

a) In hoeveel van deze gevallen verzocht het parket om de diplomatieke onschendbaarheid op te heffen?

b) In hoeveel gevallen gaat het over verkeersovertredingen, of andere categorieŽn van andere strafbare feiten?

c) In hoeveel gevallen werden er sancties uitgesproken door Belgische rechtbanken of buitenlandse autoriteiten?

2) Hoeveel meldingen heeft de dienst Protocol van uw Federale Overheidsdienst (FOD) in 2009,2010, 2011, 2012 en tot op heden in 2013 meldingen ontvangen van verkeersovertredingen, of andere strafbare feiten, van diplomaten op het Belgische grondgebied?

a) Hoeveel hiervan betreffen buitenlandse en Belgische diplomaten?

b) In hoeveel gevallen werd de diplomatieke missie van het desbetreffende land op de hoogte gebracht van de incidenten?

c) Hoeveel keer werd hier gevolg aan gegeven, bijvoorbeeld een schadeloosstelling, een vraag om terugroeping, een verklaring tot persona non grata of een verzoek aan de zendstaat om de diplomatieke immuniteit op te heffen?