Vraag om uitleg nr. 5-4859

5-4859 Karl Vanlouwe (N-VA) 5/3/2014
  het zich beroepen op de diplomatieke onschendbaarheid voor de verkeersovertredingen of andere strafbare feiten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 5-10615
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-11275