BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2013-2014
________
25 oktober 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10239

de Sabine Vermeulen (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
________
Marien Ruimtelijk Plan - Verdragen, regelgeving, plannen en projecten - Internationaal verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen - Wrakkenwet
________
marien milieu
Noordzee
________
25/10/2013Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10239 d.d. 25 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In uw ontwerp van Marien Ruimtelijk Plan lezen we onder het punt 11.2 een lijst van verdragen, regelgeving, plannen en projecten, zoals geldende op het ogenblik van de opmaak van dit marien ruimtelijk plan.

Hierover aan u de volgende vraag.

1) Wat is de reden waarom het Internationaal Verdrag van 2004 voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen, gedaan te Londen op 13 februari niet werd opgenomen in de lijst, terwijl op 7 maart 2013 de tekst werd aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging werd voorgelegd?

2) Waarom wordt de Wrakkenwet (wet van 9 april 2007) betreffende de vondst en de bescherming van wrakken wel vermeld, terwijl deze nog niet uitvoerbaar is?