BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2013-2014
________
16 oktober 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10113

de Sabine Vermeulen (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
________
Windmolenparken - Relancemaatregelen - Lagere belastingen - Concessies - Tewerkstelling - Verloop
________
windenergie
belastingaftrek
heractivering van de economie
schepping van werkgelegenheid
________
16/10/2013Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10113 d.d. 16 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het kernkabinet heeft recent een akkoord bereikt over de ontwerpbegroting voor volgend jaar. De regering raakte het ook eens over een aantal economische relancemaatregelen.

Een kwart van het relancebudget (48 op 165 miljoen euro) gaat naar lagere belastingen voor windmolenparken op de Noordzee.

Hierover aan de minister de volgende vragen.

1) Voor welke concessies geldt deze maatregel en wie beheert deze concessies? Gaat het om nieuwe concessies of ook om de reeds bestaande waar de bouwwerken aan de gang of reeds voltooid zijn?

2) Wat is het verloop van de gecreŽerde tewerkstelling voor de volgende vijf jaar indien de relancemaatregel ten belope van 48 miljoen euro in werking treedt? Wat is het verloop van de gecreŽerde tewerkstelling voor de volgende vijf jaar indien de relancemaatregel ten belope van 48 miljoen euro NIET in werking treedt?