Christophe Collignon - PS
 
Geboren te Borgworm op 21 juli 1969

Licentiaat in de rechten (ULg)

Advocaat

1995-2004 : bestuurder van de Société Régionale Wallonne du Transport (SRWT)
1999-2001 : lid van de Conseil de l'ordre du barreau de Huy
1999-2001 : voorzitter van de Conférence du Jeune Barreau de Huy
2000-2004 : provincieraadslid (Luik)
2000-2004 : bestuurder van de Société provinciale à vocation économique (SPI+)
Sinds 2004 : lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
Sinds 2004 : ondervoorzitter van de Tour Cycliste de la Région wallonne (TRW)
2004-2020 : lid van het Waals Parlement
2004-2020 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap
2006-2010 : gemeenteraadslid (Amay)
2007-2010 : senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
Sinds 2007 : voorzitter van Meuse Condroz Hesbaye (MCH) economisch ontwikkelingsagentschap
Sinds 2012 : gemeenteraadslid (Hoei)
2012-2016 : schepen (Hoei)
13 juni - 24 september 2014 en 2014-2017 : secretaris van het Waals Parlement
24 september - 12 november 2014 : tweede ondervoorzitter van het Waals Parlement
2014-2017 : voorzitter van de PS-fractie (Waals Parlement)
2017-2019 : eerste ondervoorzitter van het Waals Parlement
2016-2020 : burgemeester (Hoei)
11 juni - 13 septembre 2019 : voorzitter van het Waals Parlement
Sinds 2 oktober 2020 : minister van Huisvesting, de Plaatselijke Besturen en het Stedenbeleid (Waalse regering)

Officier in de Leopoldsorde (27 mei 2019)


Heeft in de Senaat 1 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2007-2010      
Wetgevend werk
Legislatuur 2007-2010      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2007-2010      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2007-2010      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2007-2010      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
9/10/2007-7/5/2010 Lid Commissie voor de Justitie
9/10/2007-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
23/2/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
28/10/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat