Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7515

van Christine Defraigne (MR) d.d. 9 april 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Anticonceptiepil - Consumptie - Eventueel verhoogd sterftecijfer - Studie van de universiteit van Aberdeen - Kanker bij vrouwen - Aantal - Stijging - Voorbehoedsmiddelen - Risico's op kanker

anticonceptie
kanker
gevaren voor de gezondheid

Chronologie

9/4/2010Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Vraag nr. 4-7515 d.d. 9 april 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

Een studie van de universiteit van Aberdeen uitgevoerd bij 46.112 vrouwen die sinds 1968 worden gevolgd, vertoont bij pilgebruiksters geen hoger, maar een lager sterftecijfer.

Bij vrouwen die de pil hebben gebruikt lag het sterftecijfer algemeen genomen 12% lager dan bij vrouwen die ze nooit hebben gebruikt.

Bij de vrouwen die voor orale contraceptie hadden geopteerd, werden lagere sterftecijfers ten gevolge van kanker geregistreerd, vooral door een daling op lange termijn van het sterftecijfer ten gevolge van dikkedarmkanker, en van baarmoederhals- en eierstokkanker.

De vorsers hebben een daling van de cardiovasculaire doodsoorzaken vastgesteld. Ze wijzen erop dat de vaststellingen misschien geen weerspiegeling zijn van de ervaring van de vrouwen die vandaag orale contraceptiva gebruiken. Ze opperen dat de pillen die thans beschikbaar zijn, andere risico's kunnen inhouden dan de vorige, of nog dat de verschillende wijzen van gebruik het sterftecijfer kunnen be´nvloeden.

1. Kent u die studie?

2. Zo ja, wat is uw mening erover?

3. Stijgt het aantal kankers bij vrouwen?

4. Bestaat er een statistiek over de leeftijd waarop vrouwen hun eerste anticonceptiemiddel regelmatig gebruiken?

5. Wat weet u over de andere anticonceptiemiddelen en over het eventuele verband met de risico's op kanker?