BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
9 april 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7515

de Christine Defraigne (MR)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
________
Anticonceptiepil - Consumptie - Eventueel verhoogd sterftecijfer - Studie van de universiteit van Aberdeen - Kanker bij vrouwen - Aantal - Stijging - Voorbehoedsmiddelen - Risico's op kanker
________
anticonceptie
kanker
gevaren voor de gezondheid
________
9/4/2010Verzending vraag
6/5/2010Einde zittingsperiode
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7515 d.d. 9 april 2010 : (Vraag gesteld in het Frans)

Een studie van de universiteit van Aberdeen uitgevoerd bij 46.112 vrouwen die sinds 1968 worden gevolgd, vertoont bij pilgebruiksters geen hoger, maar een lager sterftecijfer.

Bij vrouwen die de pil hebben gebruikt lag het sterftecijfer algemeen genomen 12% lager dan bij vrouwen die ze nooit hebben gebruikt.

Bij de vrouwen die voor orale contraceptie hadden geopteerd, werden lagere sterftecijfers ten gevolge van kanker geregistreerd, vooral door een daling op lange termijn van het sterftecijfer ten gevolge van dikkedarmkanker, en van baarmoederhals- en eierstokkanker.

De vorsers hebben een daling van de cardiovasculaire doodsoorzaken vastgesteld. Ze wijzen erop dat de vaststellingen misschien geen weerspiegeling zijn van de ervaring van de vrouwen die vandaag orale contraceptiva gebruiken. Ze opperen dat de pillen die thans beschikbaar zijn, andere risico's kunnen inhouden dan de vorige, of nog dat de verschillende wijzen van gebruik het sterftecijfer kunnen be´nvloeden.

1. Kent u die studie?

2. Zo ja, wat is uw mening erover?

3. Stijgt het aantal kankers bij vrouwen?

4. Bestaat er een statistiek over de leeftijd waarop vrouwen hun eerste anticonceptiemiddel regelmatig gebruiken?

5. Wat weet u over de andere anticonceptiemiddelen en over het eventuele verband met de risico's op kanker?