BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
10 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6286

de Bart Tommelein (Open Vld)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Federale wetenschappelijke instellingen - Hervorming van de structuren - Studie - Aanbevelingen
________
administratieve hervorming
federale wetenschappelijke en culturele instellingen
________
10/12/2009Verzending vraag
11/1/2010Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6286 d.d. 10 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De geachte minister heeft bij het bureau Eubeliusen een studie besteld die moet leiden tot een hervorming van de structuren van de federale wetenschappelijke instellingen.

1. Kan zij toelichten wat de resultaten zijn van deze studie?

2. Welke maatregelen worden vooropgesteld om tot een vereenvoudiging van de beheersorganen en een duidelijkere uittekening en versterking van de bevoegdheden te komen ?

3. Welke mogelijkheden ziet de studie voor het opstellen van doelstellingscontracten om tot een responsabilisering van het management en van de beheersorganen te komen?

4. Welke versterking van de controlemechanismen wordt voorgesteld?

Antwoord ontvangen op 11 januari 2010 :

1. De bij het bureau Eubelius bestelde studie is in hoofdzaak een verkennende studie. Het Directiecomité van het Federaal Wetenschapsbeleid is daarbij nauw betrokken en naar aanleiding hiervan werd er een specifiek seminarie georganiseerd.

Het komt erop aan verschillende formules te bekijken om het organieke statuut van de federale wetenschappelijke instellingen (FWI's) te wijzigen met als doel een soepelere organisatie en een grotere beheersautonomie voor de FWI’s en de responsabilisering van de FWI’s.

2. en 3. Aangezien het werk niet af is, zal ik u! later op de hoogte houden.

4. De controleopdracht van de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapbeleid zal worden gemoderniseerd.