Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5655

van Christine Defraigne (MR) d.d. 7 december 2009

aan de minister van Justitie

Gevangenissen Instellingen van sociaal verweer Seksuele misdadigers Verzorging Proefproject Aantal verzorgde gevangenen Budget Verdeling tussen projecten Conclusies over de doeltreffendheid

strafgevangenis
sociaal verweer
seksueel misdrijf

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
17/2/2010Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3863

Vraag nr. 4-5655 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

In 2005 heeft mevrouw Onkelinx, minister van Justitie, een globaal proefproject opgestart om de seksuele misdadigers in de gevangenis te behandelen. Zo zijn vier proefprojecten (twee in de gevangenissen en twee in de instellingen van sociaal verweer) voor honderd gevangenen van start gegaan. Voor die proefprojecten werd een globaal budget uitgetrokken van 200.000 euro, of 50.000 euro per instelling.

1. Kunt u mij concreet zeggen hoever het met die proefprojecten staat?

2. Hoeveel seksuele misdadigers, in de gevangenis of in de instellingen van sociaal verweer, worden momenteel in het kader van die proefprojecten behandeld?

3. Hoe is het voor dit project uitgetrokken budget verdeeld, onder meer wat de indienstneming van de multidisciplinaire teams betreft?

4. Hebt u al conclusies getrokken wat de doeltreffendheid van de proefprojecten betreft?

Antwoord ontvangen op 17 februari 2010 :

Tijdens de vorige legislatuur werd in 2007 éénmalig een bedrag van 200 000 euro ter beschikking gesteld voor het opstarten van een project rond seksuele delinquenten. Er werden vier lastenboeken opgesteld teneinde in twee instellingen ter bescherming van de maatschappij en twee gevangenissen een inhoudelijke therapeutische werking op te starten. Het begrotingsjaar was te ver gevorderd om het project nog op een adequate wijze te kunnen uitvoeren.

In 2009 werd door de minister van Volksgezondheid met vier instellingen contracten afgesloten voor het subsidiëren van vijfenzeventig residentiële behandelplaatsen voor seksuele deliquenten. Het is aangewezen uw vraag hierover aan mijn collega, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx, te stellen.