BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
7 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5655

de Christine Defraigne (MR)

aan de minister van Justitie
________
Gevangenissen Instellingen van sociaal verweer Seksuele misdadigers Verzorging Proefproject Aantal verzorgde gevangenen Budget Verdeling tussen projecten Conclusies over de doeltreffendheid
________
strafgevangenis
sociaal verweer
seksueel misdrijf
________
7/12/2009Verzending vraag
17/2/2010Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3863
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5655 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

In 2005 heeft mevrouw Onkelinx, minister van Justitie, een globaal proefproject opgestart om de seksuele misdadigers in de gevangenis te behandelen. Zo zijn vier proefprojecten (twee in de gevangenissen en twee in de instellingen van sociaal verweer) voor honderd gevangenen van start gegaan. Voor die proefprojecten werd een globaal budget uitgetrokken van 200.000 euro, of 50.000 euro per instelling.

1. Kunt u mij concreet zeggen hoever het met die proefprojecten staat?

2. Hoeveel seksuele misdadigers, in de gevangenis of in de instellingen van sociaal verweer, worden momenteel in het kader van die proefprojecten behandeld?

3. Hoe is het voor dit project uitgetrokken budget verdeeld, onder meer wat de indienstneming van de multidisciplinaire teams betreft?

4. Hebt u al conclusies getrokken wat de doeltreffendheid van de proefprojecten betreft?

Antwoord ontvangen op 17 februari 2010 :

Tijdens de vorige legislatuur werd in 2007 éénmalig een bedrag van 200 000 euro ter beschikking gesteld voor het opstarten van een project rond seksuele delinquenten. Er werden vier lastenboeken opgesteld teneinde in twee instellingen ter bescherming van de maatschappij en twee gevangenissen een inhoudelijke therapeutische werking op te starten. Het begrotingsjaar was te ver gevorderd om het project nog op een adequate wijze te kunnen uitvoeren.

In 2009 werd door de minister van Volksgezondheid met vier instellingen contracten afgesloten voor het subsidiëren van vijfenzeventig residentiële behandelplaatsen voor seksuele deliquenten. Het is aangewezen uw vraag hierover aan mijn collega, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx, te stellen.