Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-3863

van Christine Defraigne (MR) d.d. 4 augustus 2009

aan de minister van Justitie

Gevangenissen Instellingen van sociaal verweer Seksuele misdadigers Verzorging Proefproject Aantal verzorgde gevangenen Budget Verdeling tussen projecten Conclusies over de doeltreffendheid

strafgevangenis
sociaal verweer
seksueel misdrijf

Chronologie

4/8/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009)
25/11/2009Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5655

Vraag nr. 4-3863 d.d. 4 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

In 2005 heeft mevrouw Onkelinx, minister van Justitie, een globaal proefproject opgestart om de seksuele misdadigers in de gevangenis te behandelen. Zo zijn vier proefprojecten (twee in de gevangenissen en twee in de instellingen van sociaal verweer) voor honderd gevangenen van start gegaan. Voor die proefprojecten werd een globaal budget uitgetrokken van 200.000 euro, of 50.000 euro per instelling.

1. Kunt u mij concreet zeggen hoever het met die proefprojecten staat?

2. Hoeveel seksuele misdadigers, in de gevangenis of in de instellingen van sociaal verweer, worden momenteel in het kader van die proefprojecten behandeld?

3. Hoe is het voor dit project uitgetrokken budget verdeeld, onder meer wat de indienstneming van de multidisciplinaire teams betreft?

4. Hebt u al conclusies getrokken wat de doeltreffendheid van de proefprojecten betreft?