Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4600

van Christine Defraigne (MR) d.d. 30 september 2009

aan de minister van Buitenlandse Zaken

Antiraketinstallaties in Polen en de Tsjechische Republiek - Verklaring van de Amerikaanse president Obama - Opgave - Iraanse dreiging - Antiraketverdediging - Alternatief

Polen
Tsjechoslowakije
raketafweer
Verenigde Staten
NAVO
Iran
defensiebeleid
Europese veiligheid

Chronologie

30/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009)
9/10/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4601

Vraag nr. 4-4600 d.d. 30 september 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Ik zou graag de reactie van de minister kennen op de verklaring van de Amerikaanse president Obama die het project voor een antirakettenschild in Polen en een radarstation in de Tsjechische Republiek wil opgeven.

De ballistische capaciteit van Iran blijft een reŽle bedreiging voor de Europese landen. Met welk systeem wil de minister die Iraanse dreiging tegengaan, nu er geen centraal schild meer zal zijn? Zullen de besprekingen binnen de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) over de antirakettenbescherming op basis van nieuwe principes worden aangevat?

Meent de minister dat deze beslissing de eensgezindheid binnen de Zes over de Iraanse kwestie zal bevorderen?

Antwoord ontvangen op 9 oktober 2009 :

Het anti-rakettenschild was een eenzijdig initiatief van de Verenigde Staten. De beslissing om dit project te herconfigureren zal op korte termijn belangrijke politieke en militaire gevolgen hebben in de betrekkingen zowel ten aanzien van de Russische Federatie als in Europa, met name voor Polen en de Tsjechische Republiek. Het is nog te vroeg om de gevolgen op lange termijn van deze nieuwe oriëntatie in te schatten. De oprichting van een dergelijk schild was immers het voorwerp van kritiek vanwege Rusland; de eerste Russische reacties op deze Amerikaanse beslissing zijn gelukkig positief.

Tegenover de dreiging die de Iraanse ballistische capaciteit vormt, overwegen de Verenigde Staten om trapsgewijs antiraket defensiecapaciteiten te ontplooien.

Wat de NAVO betreft, is een studie van de integratie van het Amerikaanse raketschild in een eventueel NAVO systeem van antiraket defensie aan de gang, waarbij men zich baseert op de huidige werkelijkheid van de dreiging, de doeltreffendheid van het systeem en de budgettaire impact. Het is duidelijk dat in deze studie de nieuwe Amerikaanse oriëntatie in aanmerking zal moeten genomen worden.

Wat de gevolgen van deze beslissing betreft met betrekking tot het Iraanse vraagstuk, geloof ik dat dit dossier zijn eigen logica volgt en het niet nodig is deze twee aspecten te verbinden.