Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4601

van Christine Defraigne (MR) d.d. 30 september 2009

aan de minister van Landsverdediging

Antiraketinstallaties in Polen en de Tsjechische Republiek - Verklaring van de Amerikaanse president Obama - Opgave - Iraanse dreiging - Antiraketverdediging - Alternatief

Polen
Tsjechoslowakije
raketafweer
Verenigde Staten
NAVO
Iran
defensiebeleid
Europese veiligheid

Chronologie

30/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009)
30/10/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4600

Vraag nr. 4-4601 d.d. 30 september 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Ik zou graag de reactie van de minister kennen op de verklaring van de Amerikaanse president Obama die het project voor een antirakettenschild in Polen en een radarstation in de Tsjechische Republiek wil opgeven.

De ballistische capaciteit van Iran blijft een reŽle bedreiging voor de Europese landen. Met welk systeem wil de minister die Iraanse dreiging tegengaan, nu er geen centraal schild meer zal zijn? Zullen de besprekingen binnen de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) over de antirakettenbescherming op basis van nieuwe principes worden aangevat?

Meent de minister dat deze beslissing de eensgezindheid binnen de Zes over de Iraanse kwestie zal bevorderen?

Antwoord ontvangen op 30 oktober 2009 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vragen.

Ik verwijs het geachte lid naar de antwoorden geformuleerd door de minister van Buitenlandse Zaken.