Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2862

van Philippe Monfils (MR) d.d. 22 januari 2009

aan de minister van Binnenlandse Zaken

Wapens - Vergunningsaanvragen voor het bezit van wapens zonder munitie - Cijfers

persoonlijk wapen
officiŽle statistiek
geografische spreiding
handvuurwapens

Chronologie

22/1/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009)
25/2/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2861

Vraag nr. 4-2862 d.d. 22 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Artikel 11-1 van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische

en individuele activiteiten met wapens, ingevoegd door de wet van 25 juli 2008 tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, bepaalt dat de houder van wapens die geen wettige grond heeft om wapens te bezitten (hij is geen jager, geen sportschutter, geen verzamelaar, wordt niet bedreigd of oefent geen risicoberoep uit) een vergunning voor het bezit van wapens zonder munitie kan aanvragen.

Die aanvraag moest vůůr 31 oktober 2008 ingediend zijn.

Ik zou per provincie graag weten :

- hoeveel aanvragen voor vergunningen voor het bezit van wapens zonder munitie werden ingediend;

- hoeveel aanvragen werden aanvaard;

- hoeveel aanvragen werden geweigerd en om welke redenen;

- hoeveel aanvragen op dit ogenblik nog in onderzoek zijn?

Antwoord ontvangen op 25 februari 2009 :

De aangehaalde problematiek behoort tot de bevoegdheid van de minister van Justitie (schriftelijke vraag nr. 4-2861).