Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-2861

van Philippe Monfils (MR) d.d. 22 januari 2009

aan de minister van Justitie

Wapens - Vergunningsaanvragen voor het bezit van wapens zonder munitie - Cijfers

persoonlijk wapen
officiŽle statistiek
geografische spreiding
handvuurwapens

Chronologie

22/1/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009)
20/3/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2862

Vraag nr. 4-2861 d.d. 22 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Artikel 11-1 van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische

en individuele activiteiten met wapens, ingevoegd door de wet van 25 juli 2008 tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, bepaalt dat de houder van wapens die geen wettige grond heeft om wapens te bezitten (hij is geen jager, geen sportschutter, geen verzamelaar, wordt niet bedreigd of oefent geen risicoberoep uit) een vergunning voor het bezit van wapens zonder munitie kan aanvragen.

Die aanvraag moest vůůr 31 oktober 2008 ingediend zijn.

Ik zou per provincie graag weten :

- hoeveel aanvragen voor vergunningen voor het bezit van wapens zonder munitie werden ingediend;

- hoeveel aanvragen werden aanvaard;

- hoeveel aanvragen werden geweigerd en om welke redenen;

- hoeveel aanvragen op dit ogenblik nog in onderzoek zijn?

Antwoord ontvangen op 20 maart 2009 :

Artikel 11/1 van de wapenwet van 8 juni 2006, ingevoegd door de wet van 25 juli 2008, laat toe een wapen voorhanden te hebben zonder munitie, wat men het “passief wapenbezit” noemt. Er dient geen wettige bezitsreden te worden ingeroepen. De aanvragen moesten inderdaad worden ingediend voor 31 oktober 2008.

Na raadpleging van de provincies en rekening houdend met het feit dat een groot deel van de aanvragen op het zelfde moment, op 31 oktober 2008, werden ingediend, volgt hierna wat we tot op heden kunnen vaststellen:

Administratief arrondissement Brussel Hoofdstad

Antwerpen

Deze gegevens moeten met de grootste voorzichtigheid worden benaderd. Ten gevolge van een informaticaprobleem kon van 8 december 2008 tot 30 januari 2009 geen enkele vergunning worden behandeld.

Vlaams Brabant

Waals Brabant

De registratiewijze van de dossiers laat niet toe om het aantal dossiers betreffende passief wapenbezit te bepalen.

West Vlaanderen

Oost Vlaanderen

Henegouwen

Het is nog niet mogelijk om het aantal aanvragen voor passief wapenbezit die zullen worden geweigerd te bepalen, alsook de redenen van de weigering.

Luik

Er kunnen geen cijfers worden meegedeeld aangezien er geen enkele statistiek werd bijgehouden voor de aanvragen voor passief wapenbezit.

Limburg

Luxemburg

Het provinciaal bestuur van Luxemburg houdt de aanvragen niet bij volgens het ingeroepen motief.

Evenwel blijkt dat velen die hun aanvraag hadden ingediend in het kader van het sportief schieten of persoonlijke verdediging gevraagd hebben om het wapen te mogen houden zonder munitie omdat dat mogelijk was.

Op het moment van hun afgifte worden de vergunningen eveneens niet geregistreerd volgens het motief.

Namen

Er kan geen enkel cijfer worden meegedeeld, aangezien er geen enkele statistiek werd bijgehouden voor de aanvragen voor passief wapenbezit.