BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2013-2014
________
25 oktober 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10246

de Louis Ide (N-VA)

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
________
de inbreuken op de tabakswetgeving
________
officiŽle statistiek
geografische spreiding
nicotineverslaving
horecabedrijf
voedselveiligheid
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
________
25/10/2013Verzending vraag
28/11/2013Antwoord
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3768
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-10246 d.d. 25 oktober 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Schriftelijke vraag 5-5919 handelde over het aantal klachten over inbreuken op de tabakswetgeving bij het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV). De cijfers van 2011 waren toen nog niet beschikbaar. We zijn nu enkele maanden verder en graag had ik de meer recente cijfers verkregen, alsook enkele verduidelijkingen.

Graag had ik een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1) Hoeveel van de klachten inzake hygiŽne van lokalen en personen gingen over inbreuken tegen de tabakswetgeving en dit voor het jaar 2011en 2012? Kan de minister deze cijfers ook regionaal opsplitsen (Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel)?

2) Hoeveel van de vragen gingen over tabak en de tabakswetgeving? Kunnen die cijfers ook regionaal worden opgesplitst (Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel)?

3) Welke gevolgen werden in 2011 en 2012 aan de klachten gegeven? Hoeveel keer ging het om een niet-gegronde klacht, een verwittiging, een proces-verbaal, een boete, enz.? Wat waren de maatregelen hiertegen (waarschuwing, PV, tijdelijke sluiting, enz.). Kan de minister deze cijfers ook regionaal opsplitsen (Vlaanderen, WalloniŽ en Brussel)?

Antwoord ontvangen op 28 november 2013 :

Voor de klachten in verband met inbreuken op de tabakswetgeving is er een overeenkomst met de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid : klachten over horecazaken met eetgelegenheid (toelating) worden behandeld door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) en klachten over horecazaken zonder eetgelegenheid, cafés (registratie) worden behandeld door de FOD Volksgezondheid.

Al de klachten die ontvangen worden door het meldpunt voor de consument van het FAVV worden geregistreerd en alle klachten (inclusief anonieme) over horecazaken met eetgelegenheid maken het voorwerp uit van een enquête door de betreffende Provinciale Controle-Eenheid.

Het overzicht van de klachten tabakswetgeving voor 2011, de statistische gegevens met betrekking tot de gegrondheid van deze klachten, de maatregelen en de specifieke opdeling per gewesten opdeling werd u reeds gegeven in het antwoord op uw vraag 5-7591 van 13 december 2012.

Voor het overzicht van de statistische gegevens voor 2012

Overzicht van de klachten met betrekking tot de tabakswetgeving, behandeld door het FAVV in 2012.”


2012

Brussel

49

Vlaanderen

262

Wallonië

52

Totaal

363


Overzicht van de gegronde/ niet-bevestigde klachten met betrekking tot de tabakswetgeving, behandeld door het Voedselagentschap in 2012.”

Gewest


2012

Vlaanderen

Gegrond

82

 

Niet Bevestigd

180

Wallonië

Gegrond

15

 

Niet Bevestigd

37

Brussel

Gegrond

19

 

Niet Bevestigd

30

Totaal

 

363


Overzicht van de genomen maatregelen (waarschuwingen, processen verbaal en tijdelijke sluitingen) naar aanleiding van klachten in verband met het rookverbod voor 2012.”

Afhankelijk van de aard van de vaststelling werden volgende opgelegd:

Gewest

Maatregel

2012

Vlaanderen

Waarschuwing

12

PV

64

Tijdelijke sluiting

0

Wallonië

Waarschuwing

0

PV

10

Tijdelijke sluiting

0

Brussel

Waarschuwing

2

PV

16

Tijdelijke sluiting

0


Voor het opleggen van administratieve boetes geldt uitsluitend het criterium “ernst van de overtreding”. Het feit dat een dergelijke overtreding wordt vastgesteld op basis van een klacht of in uitvoering van het jaarlijks controleprogramma wordt hierbij niet geregistreerd.”

Bij de gegronde klachten zijn er ook overtredingen die geen aanleiding geven tot een waarschuwing en / of PV, maar enkel opmerkingen tot gevolg hebben.

Wat betreft de vragen over tabakswetgeving : het FAVV krijgt bijna geen vragen in verband met het rookverbod en deze enkele vragen worden niet in een specifieke lijst opgenomen. Vragen in verband met het rook verbod worden behandeld door de FOD Volksgezondheid.