BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
30 september 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4596

de Christine Defraigne (MR)

aan de minister van Buitenlandse Zaken
________
Japan- Verkiezingen van 30 augustus 2009 - Overwinning van de Democratische Partij - Regering - Programma - Gevolgen op politiek en commercieel vlak - Japanse marine - NAVO-strijdkrachten in Afghanistan - Herinoverwegingneming - Belgische militairen - Gev
________
Japan
landelijke verkiezing
strijdkrachten in het buitenland
NAVO
Afghanistan
politieke situatie
________
30/9/2009Verzending vraag
25/11/2009Dossier gesloten
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4597
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5404
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4596 d.d. 30 september 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Democratische Partij heeft de verkiezingen van 30 augustus 2009 in Japan gewonnen en heeft een coalitieakkoord gesloten met de Sociaal-Democratische Partij en met de Nieuwe Partij van het Volk.

Ik zou graag weten wat u van die verkiezingsuitslag denkt en hoe u het regeerprogramma van de nieuwe coalitie beoordeelt. Zal de politieke koers van die regering een weerslag hebben op onze politieke en handelsrelaties met Japan?

Ik zou graag weten of u de komende maanden naar Japan gaat om de banden tussen dat land en het onze aan te halen.

De Japanse marine staat in voor de bevoorrading in de Indische Oceaan van de schepen van de coalitie in Afghanistan. De nieuwe regering zou dat akkoord op de helling kunnen zetten. Welke gevolgen zou dat hebben voor de Belgische troepen in Afghanistan? Hebben wij alternatieven voor de logisitieke bijstand van de Japanse marine?