Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-5404

van Christine Defraigne (MR) d.d. 7 december 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen

Japan- Verkiezingen van 30 augustus 2009 - Overwinning van de Democratische Partij - Regering - Programma - Gevolgen op politiek en commercieel vlak - Japanse marine - NAVO-strijdkrachten in Afghanistan - Herinoverwegingneming - Belgische militairen - Gev

Japan
landelijke verkiezing
strijdkrachten in het buitenland
NAVO
Afghanistan
politieke situatie

Chronologie

7/12/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4596

Vraag nr. 4-5404 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Democratische Partij heeft de verkiezingen van 30 augustus 2009 in Japan gewonnen en heeft een coalitieakkoord gesloten met de Sociaal-Democratische Partij en met de Nieuwe Partij van het Volk.

Ik zou graag weten wat u van die verkiezingsuitslag denkt en hoe u het regeerprogramma van de nieuwe coalitie beoordeelt. Zal de politieke koers van die regering een weerslag hebben op onze politieke en handelsrelaties met Japan?

Ik zou graag weten of u de komende maanden naar Japan gaat om de banden tussen dat land en het onze aan te halen.

De Japanse marine staat in voor de bevoorrading in de Indische Oceaan van de schepen van de coalitie in Afghanistan. De nieuwe regering zou dat akkoord op de helling kunnen zetten. Welke gevolgen zou dat hebben voor de Belgische troepen in Afghanistan? Hebben wij alternatieven voor de logisitieke bijstand van de Japanse marine?