Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4597

van Christine Defraigne (MR) d.d. 30 september 2009

aan de minister van Landsverdediging

Japan- Verkiezingen van 30 augustus 2009 - Overwinning van de Democratische Partij - Regering - Programma - Gevolgen op politiek en commercieel vlak - Japanse marine - NAVO-strijdkrachten in Afghanistan - Herinoverwegingneming - Belgische militairen - Gev

Japan
landelijke verkiezing
strijdkrachten in het buitenland
NAVO
Afghanistan
politieke situatie

Chronologie

30/9/2009Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2009)
30/10/2009Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-4596

Vraag nr. 4-4597 d.d. 30 september 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

De Democratische Partij heeft de verkiezingen van 30 augustus 2009 in Japan gewonnen en heeft een coalitieakkoord gesloten met de Sociaal-Democratische Partij en met de Nieuwe Partij van het Volk.

Ik zou graag weten wat u van die verkiezingsuitslag denkt en hoe u het regeerprogramma van de nieuwe coalitie beoordeelt. Zal de politieke koers van die regering een weerslag hebben op onze politieke en handelsrelaties met Japan?

Ik zou graag weten of u de komende maanden naar Japan gaat om de banden tussen dat land en het onze aan te halen.

De Japanse marine staat in voor de bevoorrading in de Indische Oceaan van de schepen van de coalitie in Afghanistan. De nieuwe regering zou dat akkoord op de helling kunnen zetten. Welke gevolgen zou dat hebben voor de Belgische troepen in Afghanistan? Hebben wij alternatieven voor de logisitieke bijstand van de Japanse marine?

Antwoord ontvangen op 30 oktober 2009 :

Het geachte lid gelieve hierna het antwoord te willen vinden op de door haar gestelde vraag.

  1. Voor de antwoorden op de vragen met betrekking tot de inschatting door de Belgische regering van de regeringswissel en het regeerprogramma van de nieuwe Japanse regering alsook voor wat betreft de plannen voor een bezoek aan Japan, verwijs ik het geachte Lid naar het antwoord van de heer minister van Buitenlandse Zaken.

  2. De huidige Japanse maritieme steunoperatie, ten voordele van oorlogsschepen die deelnemen aan de “Counter Terrorist Maritime Interdiction Operation”, wordt officieel beëindigd op 15 januari 2010. Vermits België niet deelneemt aan deze operatie, zou een eventuele invraagstelling van de Japanse steunoperatie geen impact hebben op de bevoorrading van het Belgische contingent in Afghanistan.