BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
30 oktober 2007
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-42

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de Eerste minister
________
Pensioenaanvraag leerkrachten - Formulier van de Pensioendienst voor de overheidssector - Afschaffing - Administratieve vereenvoudiging
________
administratieve formaliteit
pensioenregeling
leerkracht
Pensioendienst voor de overheidssector
________
30/10/2007 Verzending vraag
20/12/2007 Dossier gesloten
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-41
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-174
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2655
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-42 d.d. 30 oktober 2007 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tijdens de regeerperiode 2003-2007 werden al heel wat administratieve vereenvoudigingen doorgevoerd. Maar er blijkt nog werk aan de winkel. Leerkrachten die met pensioen willen gaan, dienen een formulier van de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS) in te vullen om een raming te ontvangen van hun toekomstige pensioenrechten in de overheidssector. Nochtans heeft het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming perfect de gegevens voorhanden. Leerkrachten die in verschillende scholen hebben gewerkt, dienen zo heel wat informatie bijeen te verzamelen, terwijl deze bestaan bij het bovenvermeld ministerie.

Graag kreeg ik dan ook een antwoord op de volgende vragen:

1. Is het mogelijk om dit formulier, en misschien nog enkele andere, af te schaffen in het kader van administratieve vereenvoudiging? Of ziet u het nut er wel degelijk van in?

2. In hoeverre is er samenwerking tussen federale en Vlaamse overheidsdiensten om informatieoverdracht van de verschillende administraties op elkaar af te stemmen zodat dubbel werk niet hoeft?