BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
12 januari 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2590

de Louis Ide (Onafhankelijke)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) - Administratieve boetes - Regionale opsplitsing
________
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
geldboete
Keuringsdienst van waren
voedselveiligheid
overtreding
officiŽle statistiek
geografische spreiding
________
12/1/2009Verzending vraag
3/2/2009Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2188
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2590 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Jaarverslag 2007 van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) lezen we op bladzijde 170 : "Het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles uitgevoerd door het FAVV voorziet dat de inbreuken die worden vastgesteld in de voedselketen het voorwerp kunnen uitmaken van een administratieve sanctie, meer bepaald een administratieve boete waarvan de betaling door de overtreder een einde stelt aan de juridische vervolging". Uiteraard is dit toe te juichen, want een inbreuk moet bestraft worden. Ook de cijfers worden mooi weergegeven in een tabel op bladzijde 170 van het Jaarverslag. Om de regionale verdeling te kunnen maken, had ik van de geachte minister graag een antwoord gekregen op de volgende vraag :

Kan de geachte minister de cijfers op bladzijde 170 in verband met de voorstellen van administratieve boete (dossiers, voorstellen, overgemaakt aan parket, totaal voorgesteld bedrag) regionaal opsplitsen (Vlaanderen, WalloniŽ, Brussel) ?

Antwoord ontvangen op 3 februari 2009 :

In antwoord op zijn vraag deel ik het geachte lid mede dat de cijfergegevens die vervat zijn in het activiteitenverslag 2007 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, dateren van mei 2008. Deze gegevens wijzigen constant naarmate de procedure vordert.

De regionaal opgesplitste cijfergegevens die hierna zijn weergegeven, zijn die van de maand oktober 2008.

1. Aantal dossiers

Vlaanderen : 1.611

Wallonië : 665

Brussel : 172

Totaal : 2.448

2. Dossiers waarin boete werd voorgesteld

Vlaanderen :1.442

Wallonië : 570

Brussel : 159

Totaal : 2.171

3. Dossiers waarin geen voorstel is geformuleerd en die naar het parket zijn gestuurd

Vlaanderen : 168

Wallonië : 96

Brussel : 13

Totaal : 277

4. Voorgestelde bedragen

Vlaanderen : 821.234 euro

Wallonië : 352.435 euro

Brussel : 102.050 euro

Totaal : 1.275.719 euro