BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
3 oktober 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1741

de Jurgen Ceder (Vlaams Belang)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
POD Wetenschapsbeleid - FOD Economie - Goedkeuring van de factuur - Ordonnancering - Functiescheiding
________
ministerie
Rekenhof (BelgiŽ)
overheidsboekhouding
facturering
________
3/10/2008Verzending vraag
5/11/2008Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1742
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1741 d.d. 3 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Rekenhof heeft erop gewezen dat er tussen de goedkeuring van de factuur en de ordonnancering soms te weinig functiescheiding is. Als voorbeeld vermeldt men de FOD Economie en de POD Wetenschapsbeleid, waar de gedelegeerde ordonnateur beide taken vervult. In de meeste andere FOD's en POD's zijn beide functies strikt gescheiden.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om tot de door het Rekenhof gevraagde functiescheiding te komen ?

Antwoord ontvangen op 5 november 2008 :

Wat de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie betreft :

Ik ben zo vrij te verwijzen naar het antwoord gegeven door de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, V. Van Quickenborne (schriftelijke vraag nr 4-1742).

Wat de Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid betreft :

Conform het ministerieel besluit van 14 juli 2005, heeft de voorzitter van het Directiecomité van de POD Wetenschapsbeleid twee ambtenaren aangesteld voor het ondertekenen in zijn plaats van de betalingsordonnanties.

Deze ambtenaren zijn, behalve in enkele zeldzame gevallen waar de factuur direct op hen betrekking heeft (bijvoorbeeld inschrijving voor studiedagen), niet diegenen die de facturen goedkeuren. De facturen worden goedgekeurd door de personen die de levering of de dienst besteld hebben.

De door het Rekenhof gevraagde functiescheiding bestaat dus reeds voor bijna het geheel van de betalingen. Ik ben aan het nemen van de laatste nodige bepalingen met de POD.