BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
14 januari 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-164

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________
Weekendhuizen - Permanente bewoners - Inschrijvingen
________
ruimtelijke ordening
overtreding
gerechtelijke vervolging
voorschriften voor de stedenbouw
verblijfplaats
tweede woning
bevolkingsregister
________
14/1/2008 Verzending vraag
19/3/2008 Dossier gesloten
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-163
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-99
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-580
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-164 d.d. 14 januari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De rechtbank van eerste aanleg in Turnhout heeft op 26 november 2007 zeven bewoners van weekendhuizen in de Antwerpse gemeente Herselt veroordeeld. Zij moeten binnen het jaar een ander adres hebben als hoofdverblijfplaats. Het betrof een burgerlijke procedure ingesteld door de gemeente. Nochtans vormt een permanente inschrijving een inbreuk op de stedenbouwwetgeving, en kan dus strafrechterlijk worden vervolgd.

Gemeenten zijn verplicht om inwoners die zich vestigen in weekendzones voorlopig in te schrijven in de bevolkingsregisters. Tezelfdertijd moet de gemeente in principe een proces-verbaal opmaken wegens inbreuk op de stedenbouwwetgeving. Wanneer, binnen de drie jaar, de gemeente geen actie onderneemt of het parket niet vervolgt, wordt de inschrijving definitief.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1. Graag zou ik een overzicht krijgen van de voorlopige inschrijvingen in de Kempense gemeenten?

2. Hoeveel processen-verbaal werden, uitgesplitst per gemeente, opgemaakt?

3. Hoeveel vervolgingen werden ingesteld door de parketten?