Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Ren Thissen

26 resultaten

2-4 Ren Thissen (PSC) 29/9/1999
  de toestand van de rechthebbenden en de zorgverstrekkers in de logopedie
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 14/10/1999 (handelingen 2-6)
2-27 Ren Thissen (PSC) 26/11/1999
  de oprichting van een Duitstalig peloton bij de Belgische strijdkrachten
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 9/12/1999 (handelingen 2-16)
2-138 Ren Thissen (PSC) 17/5/2000
  de steunmaatregelen voor "bio"-producenten
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 25/5/2000 (handelingen 2-47)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-144
2-154 Ren Thissen (PSC) 7/6/2000
  de startbaanovereenkomst
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 29/6/2000 (handelingen 2-58)
2-193 Ren Thissen (PSC) 29/6/2000
  de situatie van de Kosovaarse vluchtelingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-61)
2-333 Ren Thissen (PSC) 25/1/2001
  het drugsbeleid van de regering
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  vraag ingetrokken
2-347 Ren Thissen (PSC) 6/2/2001
  het Belgisch plan tot bestrijding van de sociale uitsluiting
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-96)
2-357 Ren Thissen (PSC) 8/2/2001
  het verwerken van de bezwaarschriften tegen de accijnscompenserende belasting
  minister van Financin
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-96)
2-364 Ren Thissen (PSC) 15/2/2001
  het elektronisch doorzenden van de BTW-aangifte
  minister van Financin
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
2-391 Ren Thissen (PSC) 7/3/2001
  de verklaringen van de eerste minister over de hervorming van de vennootschapsbelasting
  Eerste minister
  minister van Financin
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
2-432 Ren Thissen (PSC) 29/3/2001
  de vrijstelling van het betalen van auteursrechten bij uitlening aan het publiek
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/4/2001 (handelingen 2-107)
2-445 Ren Thissen (PSC) 19/4/2001
  de universele dienstverlening door banken in Belgi
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 3/5/2001 (handelingen 2-109)
2-470 Ren Thissen (PSC) 10/5/2001
  de toekomst van het B.I.P.T.
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 17/5/2001 (handelingen 2-114)
2-476 Ren Thissen (PSC) 17/5/2001
  de beperking van de programmatie van PET-scanning
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 31/5/2001 (handelingen 2-119)
2-477 Ren Thissen (PSC) 17/5/2001
  de werking van het centraal BTW-kantoor voor buitenlandse belastingplichtigen
  minister van Financin
  beantwoord op 31/5/2001 (handelingen 2-119)
2-491 Ren Thissen (PSC) 31/5/2001
  de tarieven die Banksys aan handelaars aanrekent
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 7/6/2001 (handelingen 2-122)
2-529 Ren Thissen (PSC) 28/6/2001
  de uitroeiing van bepaalde virussen in de stroomgebieden
  minister van Landbouw en Middenstand
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 5/7/2001 (handelingen 2-134)
2-535 Ren Thissen (PSC) 28/6/2001
  de mogelijkheid om de personenbelasting te berekenen op de internetsite van het Ministerie van Financin
  minister van Financin
  beantwoord op 5/7/2001 (handelingen 2-134)
2-564 Ren Thissen (PSC) 9/10/2001
  de hervorming van het tweekamerstelsel
  Eerste minister
  beantwoord op 16/10/2001 (handelingen 2-146)
2-630 Ren Thissen (PSC) 6/12/2001
  het vaststellen van de productnormen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-163)
2-647 Ren Thissen (PSC) 13/12/2001
  het ontsporen van de loonkosten
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 17/1/2002 (handelingen 2-173)
2-671 Ren Thissen (PSC) 22/1/2002
  het interview met Marc Dutroux dat mogelijk werd door de toelating die senator Jean-Marie Dedecker kreeg om Dutroux in de gevangenis te bezoeken en de daaruit voortvloeiende conclusies
  Eerste minister
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/1/2002 (handelingen 2-174)
  Met redenen omklede motie door Myriam Vanlerberghe, Jeannine Leduc, Hugo Vandenberghe, Philippe Mahoux, Philippe Monfils, Paul Galand, Frans Lozie, Ren Thissen, gestemd op 23/1/2002 : verworpen
  Met redenen omklede motie, gestemd op 31/1/2002 : verworpen
2-750 Ren Thissen (PSC) 14/3/2002
  de onderbrekingen in de uitbetaling van de pensioenen
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 21/3/2002 (handelingen 2-193)
2-836 Ren Thissen (cdH) 4/7/2002
  de toekomst van de NMBS
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 10/7/2002 (handelingen 2-218)
2-870 Ren Thissen (cdH) 8/10/2002
  de speculatie omtrent de aandelen van de Nationale Bank
  minister van Financin
  beantwoord op 10/10/2002 (handelingen 2-231)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-856
2-941 Ren Thissen (cdH) 9/1/2003
  de lopende onderhandelingen over de Algemene Overeenkomst over de handel in diensten
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 23/1/2003 (handelingen 2-264)