Jeannine Leduc - VLD
 
Eresenator
 
Erevoorzitter van het College van Quaestoren van de Senaat
 
Geboren te Gutschoven op 5 juni 1939

Onderwijzeres

Schooldirectrice

1970-1992 : lid van het nationaal bureau van de PVV-Vrouwen
1982-1992 : voorzitster van het nationaal bureau van de PVV-Vrouwen
1983-1992 : lid van het OCMW (Wellen)
1986-2015 : gemeenteraadslid (Wellen)
1986-1989 : voorzitster van het OCMW (Wellen)
1989-1992 : lid van de Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs (ARGO)
1992-1999 : ondervoorzitster van de VLD-Vrouwen
1993-1995 : senator voor het arrondissement Hasselt-Tongeren-Maaseik
1993-1995 : lid van de Vlaamse Raad
Sinds 1995 : voorzitster van de Liberalen voor het Gemeenschapsonderwijs
1995-1996 : schepen (Wellen)
Januari - april 1995 : lid van de Interparlementaire Commissie van de Nederlandse Taalunie
1995-2007 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
1995-2001 : lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
1995-2001 : ondervoorzitster van de commissie voor Economische Aangelegenheden, Landbouw en Visserij van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
1996-1998 : burgemeester (Wellen)
1999-2003 : voorzitster van de VLD-fractie (Senaat)
2001-2012 : schepen (Wellen)
2003-2007 : voorzitster van het College van quaestoren van de Senaat

Officier in de Leopoldsorde (11 mei 2003)


Heeft in de Senaat 12 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007       Legislatuur 1999-2003       Legislatuur 1995-1999