Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Philippe Monfils

9 resultaten

2-95 Philippe Monfils (PRL FDF MCC) 24/2/2000
  de onderhandelingen tussen de lidstaten over de ontwerp-richtlijn "Auteursrechten en naburige rechten in de informatiemaatschappij"
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
2-130 Philippe Monfils (PRL FDF MCC) 4/5/2000
  het niet-naleven door de kabelmaatschappijen van de overeenkomsten die ze met de auteursverenigingen hebben gesloten
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/5/2000 (handelingen 2-47)
2-451 Philippe Monfils (PRL FDF MCC) 25/4/2001
  de problematiek rond Cyprus
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 3/5/2001 (handelingen 2-110)
2-567 Philippe Monfils (PRL FDF MCC) 11/10/2001
  het door de regering aangekondigde mobiliteitsbeleid
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 8/11/2001 (handelingen 2-157)
2-619 Philippe Monfils (PRL FDF MCC) 29/11/2001
  de toepassing van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, de zogenaamde wet van de universele bevoegdheid
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-624
2-675 Philippe Monfils (PRL FDF MCC) 23/1/2002
  de betekenis van het begrip "parlementaire deontologie", naar aanleiding van de gebeurtenissen in Aarlen
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/1/2002 (handelingen 2-174)
  Met redenen omklede motie door Myriam Vanlerberghe, Jeannine Leduc, Hugo Vandenberghe, Philippe Mahoux, Philippe Monfils, Paul Galand, Frans Lozie, Ren Thissen, gestemd op 23/1/2002 : verworpen
  Met redenen omklede motie, gestemd op 31/1/2002 : verworpen
2-864 Philippe Monfils (MR) 3/10/2002
  de door de verzekeringssector aangevraagde premieverhogingen burgerlijke aansprakelijkheid auto's
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 10/10/2002 (handelingen 2-230)
2-876 Philippe Monfils (MR) 10/10/2002
  de erkenning van een specifiek statuut voor joodse oorlogsslachtoffers
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/10/2002 (handelingen 2-235)
2-978 Philippe Monfils (MR) 27/2/2003
  de omzendbrief met aanbevelingen voor de aankoop van producten die milieuvriendelijker en in menswaardige omstandigheden werden geproduceerd
  staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 13/3/2003 (handelingen 2-275)