Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Frans Lozie

22 resultaten

2-5 Frans Lozie (Agalev) 1/10/1999
  een reeks benoemingen op het einde van de vorige zittingsperiode
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/10/1999 (handelingen 2-6)
2-40 Frans Lozie (Agalev) 9/12/1999
  de ontwikkelingen in de zogenaamde nevendossiers van het onderzoek Dutroux-Nihoul en consorten
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/12/1999 (handelingen 2-22)
2-65 Frans Lozie (Agalev) 2/2/2000
  de malaise bij het rijkswachtdistrict van Brussel
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/2/2000 (handelingen 2-29)
2-81 Frans Lozie (Agalev) 16/2/2000
  afluisterpraktijken in het communicatieverkeer
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/2/2000 (handelingen 2-29)
2-159 Frans Lozie (Agalev) 13/6/2000
  de regeling voor de veiligheidscontracten vanaf 2001
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/6/2000 (handelingen 2-59)
2-160 Frans Lozie (Agalev) 13/6/2000
  het uitblijven van de conclusies uit de herlezingen van het zogenaamde X-dossier Dutroux-Nihoul en consorten
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-725
2-186 Frans Lozie (Agalev) 29/6/2000
  de naweeŽn van de ABOS-problemen voor hen die de problematiek aankaartten
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 19/7/2000 (handelingen 2-65)
2-305 Frans Lozie (Agalev) 11/1/2001
  het justitiŽle gevolg dat werd gegeven aan het zogenaamde herlezingsdossier van de X-getuigen in het gerechtelijk onderzoek Dutroux-Nihoul
  minister van Justitie
  vraag geschrapt bij beslissing Bureau
  Verwijzing naar een latere vraag : vraag om uitleg 2-352
2-338 Frans Lozie (Agalev) 26/1/2001
  de gevolgen van het transport van militair materieel via de haven van Zeebrugge voor de gezondheid van het havenpersoneel
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 8/2/2001 (handelingen 2-94)
2-352 Frans Lozie (Agalev) 7/2/2001
  het justitiŽle gevolg dat werd gegeven aan het zogenaamde herlezingsdossier van de X-getuigen in het gerechtelijk onderzoek Dutroux-Nihoul
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-96)
  Verwijzing naar een vorige vraag : vraag om uitleg 2-305
2-386 Frans Lozie (Agalev) 1/3/2001
  de gevolgen van het gedrag van een gedetineerde in de gevangenis van Aarlen voor het betrokken personeel
  minister van Justitie
  beantwoord op 8/3/2001 (handelingen 2-100)
2-399 Frans Lozie (Agalev) 14/3/2001
  de aanpak van de mond- en klauwzeercrisis
  minister van Landbouw en Middenstand
  beantwoord op 28/3/2001 (commissiehandelingen 2-4)
  Met redenen omklede motie door Frans Lozie, gestemd op 28/3/2001 : verworpen
  Gewone motie door Philippe Mahoux, gestemd op 28/3/2001 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 29/3/2001 : verworpen
2-494 Frans Lozie (Agalev) 5/6/2001
  de eventuele achterstand bij de Raad van State op het vlak van benoemingsbetwistingen
  minister van Justitie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/6/2001 (handelingen 2-125)
2-505 Frans Lozie (Agalev) 13/6/2001
  de verontrustende verdwijningen van minderjarige asielzoekers
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/6/2001 (handelingen 2-127)
2-506 Frans Lozie (Agalev) 14/6/2001
  de incidenten die zich hebben voorgedaan te Voeren op 9 juni 2001
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/6/2001 (handelingen 2-125)
  Met redenen omklede motie door Hugo Vandenberghe, gestemd op 14/6/2001 : verworpen
  Gewone motie door Philippe Mahoux, Jeannine Leduc, Philippe Monfils, Myriam Vanlerberghe, Marie Nagy, Frans Lozie, gestemd op 14/6/2001 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 21/6/2001 : verworpen
2-578 Frans Lozie (Agalev) 25/10/2001
  de behandeling van speciale identiteitskaarten waarvan de geldigheidsdatum reeds meer dan een jaar verstreken is
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 29/11/2001 (handelingen 2-161)
2-655 Frans Lozie (Agalev) 10/1/2002
  de onaanvaardbare traagheid van de gerechtelijke procedures wegens slechte communicatie tussen het parket van Brussel en het parket-generaal van Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/1/2002 (handelingen 2-173)
2-672 Frans Lozie (Agalev) 22/1/2002
  het bezoek van een senator, een personeelslid van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en een VTM-journalist aan een gedetineerde in de gevangenis van Aarlen
  Eerste minister
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/1/2002 (handelingen 2-174)
  Met redenen omklede motie door Myriam Vanlerberghe, Jeannine Leduc, Hugo Vandenberghe, Philippe Mahoux, Philippe Monfils, Paul Galand, Frans Lozie, Renť Thissen, gestemd op 23/1/2002 : verworpen
  Met redenen omklede motie, gestemd op 31/1/2002 : verworpen
2-705 Frans Lozie (Agalev) 7/2/2002
  de controverse omtrent een mogelijke manipulatie van het onderzoek naar de X-getuigen in het dossier Neufch‚teau
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/2/2002 (handelingen 2-182)
2-920 Frans Lozie (Agalev) 5/12/2002
  de problemen bij de Civiele Bescherming
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/12/2002 (handelingen 2-253)
2-928 Frans Lozie (Agalev) 12/12/2002
  de aanstelling van een adjunct-verbindingsofficier voor ItaliŽ, AlbaniŽ, Malta en Griekenland met standplaats Rome
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 19/12/2002 (handelingen 2-253)
  Met redenen omklede motie door Frans Lozie, gestemd op 19/12/2002 : verworpen
  Gewone motie door Iris Van Riet, gestemd op 19/12/2002 : verworpen
  Gewone motie, gestemd op 9/1/2003 : verworpen
2-933 Frans Lozie (Agalev) 18/12/2002
  de betrokkenheid van politiemensen en een overleden onderzoeksrechter in Namen bij de uitlokking of het organiseren van een grootschalige BTW-fraude bij handel in gsm-toestellen
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/1/2003 (handelingen 2-260)