Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Caroline Persoons

16 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-7516 Caroline Persoons (MR) minister van Justitie  
  Opvang van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd - Organisatie en of financiering - Algemeen samenwerkingsakkoord Ė Conclusie - Besprekingen - Agenda - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010) 9/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7496 Caroline Persoons (MR) minister van Justitie  
  Jeugdrechters - Ambulante structuren ten voordele van jongeren met familiale en adolescentieproblemen - Beroep - Kennis van de structuren - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010) 8/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7203 Caroline Persoons (MR) minister van Justitie  
  Minderjarige delinquenten - Overbrenging naar het justitiepaleis - Taxi's - Kostprijs - Vermindering - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 15/4/2010) 12/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6787 Caroline Persoons (MR) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Stocletpaleis - UNESCO - Werelderfgoed van de mensheid - Erkenning - Gevolgen - Wetenschappelijk onderzoek - Internationale verplichtingen van de Belgische Staat - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/3/2010) 4/2/2010
  Antwoord 3/3/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1404
4-6768 Caroline Persoons (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Ziekte van Lyme - Stand van zaken - Cijfers - Betrouwbare diagnose - Follow-up van de patiŽnten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/3/2010) 2/2/2010
  Antwoord 22/4/2010
4-6565 Caroline Persoons (MR) staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid - Directie Personen met een Handicap - Beheer van de dossiers - Rappelbrieven aan de burgers voor de vervollediging van het dossier - Vergissing - Aantal - Corrigerende brief - Kostprijs van de vergissing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 21/1/2010
  Rappel 2/3/2010
  Antwoord 29/4/2010
4-6561 Caroline Persoons (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  Wet van 7 maart 2007 tot omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Inwerkingtreding - Inkomsten -Toestemming - Opgeslagen informatie -Gegevens die kunnen worden verkocht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 21/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6560
4-6560 Caroline Persoons (MR) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Wet van 7 maart 2007 tot omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Inwerkingtreding - Inkomsten -Toestemming - Opgeslagen informatie -Gegevens die kunnen worden verkocht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 21/1/2010
  Antwoord 11/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6561
4-6559 Caroline Persoons (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Wet van 7 maart 2007 tot omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Inwerkingtreding - Inkomsten -Toestemming - Opgeslagen informatie -Gegevens die kunnen worden verkocht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 21/1/2010
  Antwoord 16/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6561
4-6558 Caroline Persoons (MR) minister van Klimaat en Energie  
  Wet van 7 maart 2007 tot omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Inwerkingtreding - Inkomsten -Toestemming - Opgeslagen informatie -Gegevens die kunnen worden verkocht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 21/1/2010
  Antwoord 22/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6561
4-6557 Caroline Persoons (MR) minister van Landsverdediging  
  Wet van 7 maart 2007 tot omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Inwerkingtreding - Inkomsten -Toestemming - Opgeslagen informatie -Gegevens die kunnen worden verkocht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 21/1/2010
  Antwoord 23/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6561
4-6556 Caroline Persoons (MR) minister van Justitie  
  Wet van 7 maart 2007 tot omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Inwerkingtreding - Inkomsten -Toestemming - Opgeslagen informatie -Gegevens die kunnen worden verkocht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 21/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6561
4-6555 Caroline Persoons (MR) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Wet van 7 maart 2007 tot omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Inwerkingtreding - Inkomsten -Toestemming - Opgeslagen informatie -Gegevens die kunnen worden verkocht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 21/1/2010
  Antwoord 26/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6561
4-6554 Caroline Persoons (MR) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Wet van 7 maart 2007 tot omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Inwerkingtreding - Inkomsten -Toestemming - Opgeslagen informatie -Gegevens die kunnen worden verkocht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 21/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6561
4-6553 Caroline Persoons (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Wet van 7 maart 2007 tot omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Inwerkingtreding - Inkomsten -Toestemming - Opgeslagen informatie -Gegevens die kunnen worden verkocht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 21/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6552
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6561
4-6552 Caroline Persoons (MR) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Wet van 7 maart 2007 tot omzetting van de Richtlijn 2003/98/EG inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Inwerkingtreding - Inkomsten -Toestemming - Opgeslagen informatie -Gegevens die kunnen worden verkocht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 25/2/2010) 21/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6553
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6554
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6555
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6556
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6557
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6558
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6559
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6560
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6561