Caroline Persoons - MR
 
Geboren te Namen op 7 april 1965

Licentiate in de rechten (UCL)

Sinds 1995 : lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
1995-2017 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap
2001-2018 : gemeenteraadslid (Sint-Pieters-Woluwe)
2000-2003 : voorzitster van de MR-fractie (Assemblée de la Commission communautaire française)
2003-2004 : voorzitster van de Assemblée de la Commission communautaire française
2004-2009 : voorzitster van de MR-fractie (Assemblée de la Commission communautaire française)
2009-2012 : secretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
2009-2010 : senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
2012-2018 : schepen (Sint-Pieters-Woluwe)
Sinds 9 januari 2019 : lid van het Parlement van de Franse Gemeenschap

Officier in de Leopoldsorde (6 juni 2009)


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2007-2010      
Wetgevend werk
Legislatuur 2007-2010      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2007-2010      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2007-2010      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2007-2010      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
7/7/2009-7/5/2010 Lid Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
7/7/2009-7/5/2010 Lid Federaal Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
7/7/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
7/7/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
7/7/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden
7/7/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
7/7/2009-7/5/2010 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
28/10/2009-7/5/2010 Lid Parlementair Comité belast met de Wetsevaluatie : afvaardiging Senaat
1/12/2009-7/5/2010 Lid Werkgroep "Vergrijzing van de bevolking"