Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door André Van Nieuwkerke

15 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-3485 André Van Nieuwkerke (sp.a) minister van Justitie  
  X1-dossier - Overheveling naar Gent - Stand van zaken (Dutroux-bis dossier)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/6/2009) 20/5/2009
  Antwoord 21/1/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-878
4-3395 André Van Nieuwkerke (sp.a) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Myaligsche encefalomyelitis (ME) / chronischevermoeidheidssyndroom (CVS)-patiënten - Falende therapeutische instrumenten - Noodzaak aan wetenschappelijke actualisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/5/2009) 29/4/2009
  Antwoord 14/9/2009
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-855
4-3231 André Van Nieuwkerke (sp.a) minister van Justitie  
  Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van veroordeelden - Voorlopige invrijheidsstelling om medische redenen - Uitvoeringsbesluiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/4/2009) 17/3/2009
  Antwoord 4/9/2009
4-3065 André Van Nieuwkerke (sp.a) staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister  
  Noordzee - Vervuiling - Bestrijdingsmiddelen - Civiele bescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009) 27/2/2009
  Antwoord 23/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3064
4-3064 André Van Nieuwkerke (sp.a) eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Noordzee - Vervuiling - Bestrijdingsmiddelen - Civiele bescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/4/2009) 27/2/2009
  Antwoord 6/3/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3065
4-2910 André Van Nieuwkerke (sp.a) minister van Justitie  
  Vredegerechten - Conflicten - Beheer van mede-eigendom - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009) 2/2/2009
  Antwoord 19/2/2009
4-2660 André Van Nieuwkerke (sp.a) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Mede-eigendommen - Beheer - Klachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 9/4/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1899
4-2601 André Van Nieuwkerke (sp.a) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Verpleegkundigen - Diplomabonificatie bij de berekening van het overheidspensioen - Discriminatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Antwoord 9/3/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1067
4-2523 André Van Nieuwkerke (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Penitentiaire beambten - Taalopleidingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009) 12/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-815
4-1899 André Van Nieuwkerke (sp.a+Vl.Pro) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Mede-eigendommen - Beheer - Klachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 29/10/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1898
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-448
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2660
4-1898 André Van Nieuwkerke (sp.a+Vl.Pro) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Mede-eigendommen - Beheer - Klachten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/11/2008) 29/10/2008
  Antwoord 20/11/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1899
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-448
4-1611 André Van Nieuwkerke (sp.a+Vl.Pro) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politionele slachtofferbejegening - Medewerkers - Werking - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/10/2008) 23/9/2008
  Antwoord 24/11/2008
4-1577 André Van Nieuwkerke (sp.a+Vl.Pro) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Wet van 30 juni 1994 tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de mede-eigendom - Aanpassing - Werkgroep
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/10/2008) 15/9/2008
  Antwoord 19/12/2008
4-1067 André Van Nieuwkerke (sp.a+Vl.Pro) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Verpleegkundigen - Diplomabonificatie bij de berekening van het overheidspensioen - Discriminatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/7/2008) 6/6/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2601
4-815 André Van Nieuwkerke (SP.A-SPIRIT) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Gevangenissen - Penitentiaire beambten - Taalopleidingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/5/2008) 18/4/2008
  Dossier gesloten 5/1/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2523