Auteurs- en sprekersregister betreffende "Daif Mohamed" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De geringe middelen die aan de islamitische eredienst worden toegekend (Samenstelling van het Executief - FinanciŽle middelen) (2-403)      
  Mondelinge vraag van de heer Daif aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-83
p. 20-22 2-83 p. 20-22 (PDF)
De hoge verzekeringspremies die aan taxichauffeurs worden opgelegd (Structurele problemen van vervoer per taxi) (2-192)      
  Mondelinge vraag van de heer Daif aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
2-37
p. 25-27 2-37 p. 25-27 (PDF)
De houding en het optreden van BelgiŽ ten aanzien van het Palestijnse drama (Provocatie van het bezoek aan de Tempelberg in Jeruzalem van de heer Sharon, extremistische politieke leider en tegenstander van het vredesproces) (2-337)      
  Mondelinge vraag van de heer Daif aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-70
p. 13-15 2-70 p. 13-15 (PDF)
De houding van BelgiŽ wanneer Palestina zich onafhankelijk zou verklaren (en het statuut van de PLO-vertegenwoordiger in Brussel) (2-201)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-63
p. 61-66 2-63 p. 61-66 (PDF)
De mishandelingen waarvan bejaarde vrouwen het slachtoffer zijn (Mishandeling van oudere vrouwen - Financiering van een zorgverzekering) (2-369)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-97
p. 4-19 2-97 p. 4-19 (PDF)
De oorlog in TsjetsjeniŽ (2-36)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-16
p. 24-35 2-16 p. 24-35 (PDF)
De regularisatieoperatie van de mensen zonder papieren (Achterstand in de afhandeling van de dossiers - Ontbreken van een beleidsplan) (2-220)      
  Vraag om uitleg van de heer Daif aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-70
p. 21-28 2-70 p. 21-28 (PDF)
De stand van zaken betreffende de regularisatieoperatie en de toegang van de Dienst Vreemdelingenzaken tot de gegevens van de Regularisatiecommissie (2-103)      
  Vraag om uitleg van de heer Daif aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-38
p. 58-61 2-38 p. 58-61 (PDF)
De toepassing van de bepalingen van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (Vertraging bij de inschrijving van de nieuwe burgers in het bevolkingsregister en aanvaarding van consulaire documenten als gelijkwaardig met de geboorteakte) (2-221)      
  Vraag om uitleg van de heer Daif aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-74
p. 50-53 2-74 p. 50-53 (PDF)
De toepassing van de wet om het geweld tussen partners tegen te gaan (Besnijdenis - Uitvoering en evaluatie van de wet van 24 november 1977 - Aantal klachten en veroordelingen - Toestand van de allochtone vrouwen) (2-375)      
  Vraag om uitleg van mevrouw KaÁar aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-97
p. 4-19 2-97 p. 4-19 (PDF)
De toepassing van de wet om het geweld tussen partners tegen te gaan (Uitvoering wet van 24 november 1997) (2-367)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-97
p. 4-19 2-97 p. 4-19 (PDF)
De toepassing van het Wetboek van de nationaliteit in de verschillende gemeenten van ons land (2-259)      
  Mondelinge vraag van de heer Daif aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-46
p. 25-27 2-46 p. 25-27 (PDF)
De toestand in TsjetsjeniŽ (2-37)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-16
p. 24-35 2-16 p. 24-35 (PDF)
De toestand in TsjetsjeniŽ (2-38)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-16
p. 24-35 2-16 p. 24-35 (PDF)
De voorwaarden voor de uitoefening van ambulante activiteiten door buitenlanders die in BelgiŽ verblijven (2-435)      
  Mondelinge vraag van de heer Daif aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-87
p. 13 2-87 p. 13 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Daif, senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
2-2
p. 5 2-2 p. 5 (PDF)
Evaluatie van het preventie- en veiligheidsbeleid van de regering (Veiligheids- en preventieplannen - Veiligheidscontracten en preventiecontracten - Hoorzitting met de heer Van de Vloedt, vaste secretaris voor het preventiebeleid) (2-669)      
  Verslag van de heer Daif
2-669/1
p. 1-54 2-669/1 p. 1-54 (PDF)
  Bespreking
2-103
p. 60-70 2-103 p. 60-70 (PDF)
Het VN-embargo tegen Irak (2-153)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-54
p. 24-28 2-54 p. 24-28 (PDF)
Het geweld binnen het gezin (Preventie van het geweld in de gezinnen - Opvang van en hulp aan slachtoffers - FinanciŽle hulp - Coordinatie op het terrein - Richtlijn aan parketten - Politieoptreden) (2-362)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van Riet aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-97
p. 4-19 2-97 p. 4-19 (PDF)
Het geweld tussen partners (Gezinnen samengesteld door mensen van hetzelfde geslacht - Uitvoering wet van 24 november 1997 - Aantal klachten en veroordelingen - Geweld door de besnijdenis gepleegd op vrouwen van islamitische cultuur) (2-370)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-97
p. 4-19 2-97 p. 4-19 (PDF)
Het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie (2-112)      
  Verslag van de heer Wille, mevrouw Nagy en de heer DaÔf
2-112/1
p. 1-119 2-112/1 p. 1-119 (PDF)
  Bijlagen bij het verslag van de heer Wille, mevrouw Nagy en de heer DaÔf
2-112/2
p. 1-125 2-112/2 p. 1-125 (PDF)
  Debat
2-41
p. 4-53 2-41 p. 4-53 (PDF)
Het sociaal statuut van taxichauffeurs (Sociaal statuut werknemers - Achterstallen sociale bijdragen) (2-241)      
  Mondelinge vraag van de heer Daif aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-45
p. 17-18 2-45 p. 17-18 (PDF)
Het standpunt en de acties van BelgiŽ ten aanzien van de Iraakse kwestie (Embargo) (2-137)      
  Vraag om uitleg van de heer Daif aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-54
p. 24-28 2-54 p. 24-28 (PDF)
Het stemrecht voor de Europese onderdanen bij gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen (Sensibiliserings- en informatiecampagne) (2-95)      
  Mondelinge vraag van de heer Daif aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-24
p. 17-18 2-24 p. 17-18 (PDF)
Het vredesplan voor de westelijke Sahara en het referendum over het zelfbeschikkingsrecht dat onder de bescherming van de VN gehouden moet worden (en de eerbiediging van de rechten van de vrouw in Marokko - Betrekkingen Algerije-Marokko) (2-79)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-31
p. 13-16 2-31 p. 13-16 (PDF)
Ontslag van senatoren (2000-2001)      
  de heer DaÔf (Vervangen door mevrouw Bouarfa)
2-114
p. 6 2-114 p. 6 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-600)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Lizin en de heer Daif
   Verlenen van sociale hulp door OCMW aan asielzoekers
2-600/2
p. 1-2 2-600/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Daif
2-600/5
p. 1-33 2-600/5 p. 1-33 (PDF)
   Asielcentra
2-600/5
p. 6 2-600/5 p. 6 (PDF)
  2-600/5
p. 9 2-600/5 p. 9 (PDF)
  2-600/5
p. 12 2-600/5 p. 12 (PDF)
   Asielzoekers en vreemdelingen : strafbaar stellen van huisjesmelkerij en meervoudige verhuring van hetzelfde pand (Wijziging wet 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen)
2-600/5
p. 2-6 2-600/5 p. 2-6 (PDF)
   Belasten van privť-firma's met opvang van asielzoekers
2-600/5
p. 6-9 2-600/5 p. 6-9 (PDF)
  2-600/5
p. 10-11 2-600/5 p. 10-11 (PDF)
  2-600/5
p. 12 2-600/5 p. 12 (PDF)
  2-600/5
p. 13-16 2-600/5 p. 13-16 (PDF)
   Indexering sociale uitkeringen : wijziging wetten van 2 augustus 1971 en 1 maart 1977
2-600/5
p. 1-2 2-600/5 p. 1-2 (PDF)
   OCMW : asielbeleid
2-600/5
p. 7 2-600/5 p. 7 (PDF)
  2-600/5
p. 8-9 2-600/5 p. 8-9 (PDF)
  2-600/5
p. 10 2-600/5 p. 10 (PDF)
  2-600/5
p. 12 2-600/5 p. 12 (PDF)
  2-600/5
p. 13 2-600/5 p. 13 (PDF)
  2-600/5
p. 14 2-600/5 p. 14 (PDF)
  2-600/5
p. 15 2-600/5 p. 15 (PDF)
   Opvang van kandidaat-vluchtelingen
2-600/5
p. 6-16 2-600/5 p. 6-16 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
   Overzicht van het verslag van de Commissie Binnenlandse en Administratieve Aangeledenheden (Doc. 2-600/5)
2-86
p. 29-31 2-86 p. 29-31 (PDF)
Sexuele verminkingen - Toestand binnen de allochtone gemeenschap : bevooroordeling van vrederechters ; uitwerking van een verzoeningsformule      
  2-97
p. 10-11 2-97 p. 10-11 (PDF)
Toepassing artikelen van het Reglement van de Senaat (1999-2000)      
  Beroep op artikel 40-2 (Verdaging van het debat - Gelijktijdige vergaderingen van de plenaire vergadering en het Bureau van de Senaat)
2-28
p. 29-30 2-28 p. 29-30 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het recht op terugkeer voor de Palestijnse vluchtelingen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de IsraŽlisch-Palestijnse kwestie) (2-507)      
  Amendementen nrs 7 en 8 van mevrouw Laloy en de heer Daif
2-507/2
p. 7 2-507/2 p. 7 (PDF)
  Verslag van mevrouw Laloy en de heer Daif
2-507/3
p. 1-7 2-507/3 p. 1-7 (PDF)
  Aanvullend verslag van mevrouw Laloy en de heer Daif
2-507/7
p. 1-9 2-507/7 p. 1-9 (PDF)
  Bespreking
2-84
p. 39-54 2-84 p. 39-54 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk (o.a. uitgeprocedeerde asielzoekers - Illegalen) (2-202)      
  Algemene bespreking
2-17
p. 11-63 2-17 p. 11-63 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen (2-227)      
  Algemene bespreking
   Forfaitaire belasting van taxichauffeurs
2-20
p. 22 2-20 p. 22 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek TunesiŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Tunis op 8 januari 1997 (2-252)      
  Algemene bespreking
2-31
p. 4-5 2-31 p. 4-5 (PDF)
Wetsontwerp tot bepaling van de voorwaarden waaronder de plaatselijke overheden een financiŽle bijstand kunnen genieten van de Staat in het kader van het stedelijk beleid (2-456)      
  Verslag van de heer Daif
2-456/3
p. 1-8 2-456/3 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 569 en 628 van het Gerechtelijk Wetboek (Procedure tot verkrijging van de nationaliteit : mogelijkheid geboorteakte te vervangen door gelijkwaardig document - Homologatie akte van bekendheid) (Zie ook doc. Senaat 2-308 en 2-227) (2-309)      
  Algemene bespreking
2-28
p. 4-29 2-28 p. 4-29 (PDF)
  2-28
p. 30-45 2-28 p. 30-45 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit (Versoepeling van nationaliteitsverklaring en naturalisatie - Wijziging Wetboek van de Belgische nationaliteit - Kosteloosheid naturalisatieprocedure) (Zie ook doc. Senaat 2-309 en 2-227) (2-308)      
  Algemene bespreking
2-28
p. 4-29 2-28 p. 4-29 (PDF)
  2-28
p. 30-45 2-28 p. 30-45 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de openbare huisvestingsvennootschappen in staat te stellen de onroerende voorheffing te verrekenen (2-77)      
  Voorstel van de heren DaÔf en Istasse
2-77/1
p. 1-2 2-77/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2, ß 1, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (Melding van verstoting op identiteitsdocumenten : verbod) (2-324)      
  Amendement nr 2 van de heer Daif
2-324/2
p. 1 2-324/2 p. 1 (PDF)
  Verslag van de heer Daif
2-324/9
p. 1-2 2-324/9 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
2-63
p. 25-26 2-63 p. 25-26 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 5 en 6 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (Nationaliteitsvereiste : niet-EU-onderdanen; migranten) (2-493)      
  Amendement nr 1 van de heer Daif
2-493/2
p. 1 2-493/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-109
p. 4-10 2-109 p. 4-10 (PDF)
  Voorstel tot terugzending naar commissie in afwachting van de verduidelijking van het officiŽle standpunt van de Europese Commissie
2-109
p. 10-15 2-109 p. 10-15 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999