Auteurs- en sprekersregister betreffende "Verwilghen Marc" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"Carjacking" - Toename - Politieke maatregelen (Autopiraterij) (2-583)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-16
p. 701 2-16 p. 701 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-30
p. 1500 2-30 p. 1500 (PDF)
  Bul. 2-38
p. 1895-1896 2-38 p. 1895-1896 (PDF)
"Nouveau mouvement rťvolutionnaire anti-fasciste" - Stand van het onderzoek - Informeren van de slachtoffers (2-1133)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-30
p. 1473 2-30 p. 1473 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-32
p. 1575 2-32 p. 1575 (PDF)
"Snel-Belg-wet" - Arrestatie van een genaturaliseerde Belg in het buitenland (Gevolg van de terroristische aanslagen van 11 september 2001 tegen de Verenigde Staten) (2-1859)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-51
p. 2679-2680 2-51 p. 2679-2680 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-53
p. 2898-2899 2-53 p. 2898-2899 (PDF)
Aalmoezeniers - Lekenconsulenten - Functieprofielen (2-1670)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2372 2-46 p. 2372 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2959-2960 2-54 p. 2959-2960 (PDF)
Aangetekende e-mail - Invoering in de Belgische wetgeving (2-1288)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-37
p. 1809 2-37 p. 1809 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-43
p. 2210-2211 2-43 p. 2210-2211 (PDF)
Activiteitenverslag 2001 van het Vast Comitť van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Comitť I) (2-1171)      
  Bespreking
2-234
p. 6-34 2-234 p. 6-34 (PDF)
Adoptie door homokoppels - Verdrag van Den Haag (Belgische kinderen - Wetsontwerp : advies van de Raad van State) (2-1051)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1333 2-28 p. 1333 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-35
p. 1707-1709 2-35 p. 1707-1709 (PDF)
Adoptie en de nieuwe media (Adoptie via internet - Bekrachtiging van het Haags verdrag van 1993 - Ontwerp tot hervorming van de adoptie) (2-329)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-92
p. 67-70 2-92 p. 67-70 (PDF)
Advocatenassociatie - Reclameverbod - Banden met politieke vereniging -Extreem links (2-271)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 286 2-8 p. 286 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-10
p. 403-404 2-10 p. 403-404 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-48
p. 2526-2527 2-48 p. 2526-2527 (PDF)
Akten van ondernemingen - Publicatie (Oprichting van een vennootschap - Neerlegging van de statuten bij de griffie van de rechtbank van koophandel - Europese economische samenwerkingsverbonden) (2-1625)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2241 2-44 p. 2241 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-46
p. 2402-2403 2-46 p. 2402-2403 (PDF)
Akten van vennootschappen - Publicatiekosten Staatsblad - Aanpassing - Informatietermijnen (2-338)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-9
p. 340-341 2-9 p. 340-341 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-10
p. 431-432 2-10 p. 431-432 (PDF)
Ambt van de Rechterlijke Orde - Verbod van cumulatie met een door verkiezing toegekend openbaar mandaat (Deelneming aan een commissie, een raad of raadgevend comitť op het beheer of de controle van een openbaar orgaan - Artt. 293 en 294 Gerechtelijk Wetboek) (2-1576)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2240-2241 2-44 p. 2240-2241 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-58
p. 3199 2-58 p. 3199 (PDF)
Ambtenaren van de Staatsveiligheid en ambtenaren van de gerechtelijke politie - Gelijkstelling van loonschalen (Overplaatsing naar de federale politie) (2-1440)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hordies aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-40
p. 2011 2-40 p. 2011 (PDF)
Amerikaans regeringsrapport inzake godsdienstvrijheid - Erkenning van de vrijzinnigheid (2-1715)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2373-2374 2-46 p. 2373-2374 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3336-3337 2-60 p. 3336-3337 (PDF)
Amerikaans regeringsrapport inzake godsdienstvrijheid - Erkenning van de vrijzinnigheid (Ledenaantalcriterium) (2-2469)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3588 2-64 p. 3588 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4127-4128 2-73 p. 4127-4128 (PDF)
Amerikaans regeringsrapport inzake godsdienstvrijheid - Informatiecentrum voor de sekten (2-1716)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2374 2-46 p. 2374 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3077-3078 2-56 p. 3077-3078 (PDF)
Amerikaans regeringsrapport inzake godsdienstvrijheid - Verlening van visa door BelgiŽ (o.a. verlenen van visa aan zogeheten "zendelingen" van de Mormoonse Kerk) (2-1714)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2373 2-46 p. 2373 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3076-3077 2-56 p. 3076-3077 (PDF)
Artikel 53 van de wet op de jeugdbescherming en de eerbied voor de menselijke waardigheid van opgesloten minderjarigen (2-305)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-59
p. 19-20 2-59 p. 19-20 (PDF)
Auteursrecht en naburige rechten in de informatiemaatschappij - Voorstel voor een richtlijn - Standpunt van BelgiŽ (KopieŽn voor privť-gebruik - Tijdelijke kopieŽn - Bescherming van technische voorzieningen) (2-492)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-13
p. 571-573 2-13 p. 571-573 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-16
p. 724-727 2-16 p. 724-727 (PDF)
Auteursrechten - Vergoedingen voor het kopiŽren van werken - Toepassing - Controle (Vennootschap Reprobel) (2-466)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-12
p. 506-507 2-12 p. 506-507 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-16
p. 722-724 2-16 p. 722-724 (PDF)
Autodiefstallen - Veroordelingen - Maatregelen (Carjacking en homejacking) (2-1834)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-50
p. 2660-2664 2-50 p. 2660-2664 (PDF)
BA voor motorrijtuigen - Rijden zonder verzekering - Vervolgingsbeleid (2-369)      
  Schriftelijke vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-10
p. 396-397 2-10 p. 396-397 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1135-1136 2-24 p. 1135-1136 (PDF)
Batasuna - Verzoek van Spanje om de partij illegaal te verklaren (Baskische politieke partij - Vrije meningsuiting en recht op vereniging - Gevaarlijk precedent) (2-2395)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3393 2-61 p. 3393 (PDF)
Begroting 2002 - Genderaspecten (2-1682)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2373 2-46 p. 2373 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2566 2-49 p. 2566 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-53
p. 2896-2897 2-53 p. 2896-2897 (PDF)
Begroting 2002 - Rechten van het kind (2-1699)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2373 2-46 p. 2373 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2567 2-49 p. 2567 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-58
p. 3199-3200 2-58 p. 3199-3200 (PDF)
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers over het wetsontwerp tot wijziging van artikel 86bis van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting (doc. K. 50-1496) (Verhoging van het aantal toegevoegde magistraten voor het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Brussel - Rechtbank en parket van eerste aanleg - Gebruik der talen - Tweetaligheid)      
  Bespreking
2-194
p. 53-69 2-194 p. 53-69 (PDF)
Beleid van de minister van Justitie met betrekking tot de detentie van minderjarige delinquenten (Gesloten centra) (2-228)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-40
p. 13-15 2-40 p. 13-15 (PDF)
Beleidsintenties van de minister van Justitie inzake jeugddelinquentie (2-148)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lindekens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-30
p. 50-53 2-30 p. 50-53 (PDF)
Belgen in buitenlandse gevangenissen - Evolutie (2-2189)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-57
p. 3138 2-57 p. 3138 (PDF)
Belgisch Staatsblad - Website - Link met de minister - Deontologie (2-798)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1010 2-22 p. 1010 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1142-1143 2-24 p. 1142-1143 (PDF)
Belgische Krijgsmacht - Desertie - Militaire rechtbanken - Hervorming (2-376)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-9
p. 375-377 2-9 p. 375-377 (PDF)
Belgische gevangenissen - Ontsnappingen (2-1846)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-50
p. 2613-2614 2-50 p. 2613-2614 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2960-2961 2-54 p. 2960-2961 (PDF)
Belgische gevangenissen - Springstoffen en gevaarlijke voorwerpen (2-2351)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3285-3286 2-59 p. 3285-3286 (PDF)
Belgische gevangenissen - Verslag van de bestuurscommissies (2-1343)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dallemagne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1900-1903 2-38 p. 1900-1903 (PDF)
Belgische identiteitskaarten - Vermelding "verstoten" (2-123)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-4
p. 133 2-4 p. 133 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-7
p. 260-261 2-7 p. 260-261 (PDF)
Bemiddeling in familiezaken - Bemiddelaars - Minimumcriteria voor erkenning - Uitvoeringsbesluiten (2-2040)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-54
p. 2919-2920 2-54 p. 2919-2920 (PDF)
Benoeming van notarissen - Wet van 4 mei 1999 - Taalstelsel - Discriminatie (Aspirant-kandidaat-notaris die inspanningen leverde om tweetalig te zijn) (2-643)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-18
p. 795-796 2-18 p. 795-796 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-19
p. 877-879 2-19 p. 877-879 (PDF)
Bescherming van de rechten van het kind - InterministeriŽle conferentie 2001 (Coordinatie tussen het federaal beleid en het beleid van de gemeenschappen) (2-1671)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-45
p. 2329-2330 2-45 p. 2329-2330 (PDF)
Beslagrecht - Wetgeving - Gemeenteontvangers (Invorderingsprocedure inzake gemeentebelastingen - Aanvulling art. 1391 Gerechtelijk Wetboek - Centraal bestand) (2-829)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-26
p. 1240-1241 2-26 p. 1240-1241 (PDF)
Bestraffing van grove schendingen van het internationaal humanitair recht - Wet van 16 juni 1993 - "Universele bevoegdheid" - Toestand bij de Belgische rechtbanken (2-1707)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2373 2-46 p. 2373 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-49
p. 2592-2593 2-49 p. 2592-2593 (PDF)
Bestrijding hooliganisme - Afluisteren van mobiele telefoongesprekken - Privacywet (Europees Kampioenschap voetbal) (2-468)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-12
p. 507 2-12 p. 507 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-14
p. 645 2-14 p. 645 (PDF)
Bestrijding mensenhandel en kinderpornografie - Extraterritorialiteit (2-128)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-5
p. 168 2-5 p. 168 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-18
p. 816-817 2-18 p. 816-817 (PDF)
Bestrijding van de criminaliteit - Internationale samenwerking (tussen BelgiŽ en Polen) (2-1851)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-50
p. 2614 2-50 p. 2614 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-52
p. 2813-2814 2-52 p. 2813-2814 (PDF)
Bevordering van het zelfstandig ondernemerschap - Distributieattest - Toepassingsgebied (2-3)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 41-42 2-1 p. 41-42 (PDF)
Buitenlandse diplomaten - Onschendbaarheid - Overtredingen - Rechten van de slachtoffers (2-826)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-24
p. 1106-1107 2-24 p. 1106-1107 (PDF)
Burgerlijk verdrag inzake corruptie - Ondertekening door BelgiŽ (Conformiteit met de wetgeving inzake overheidsopdrachten) (2-394)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 449-450 2-11 p. 449-450 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-12
p. 540-541 2-12 p. 540-541 (PDF)
Burgerlijke stand - Modernisering (KUL-studie - Planning) (2-2534)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-66
p. 3691 2-66 p. 3691 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-69
p. 3853-3854 2-69 p. 3853-3854 (PDF)
Cannabis - Schadelijke invloed van het gebruik ervan op het rijgedrag (2-1265)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-36
p. 1740-1741 2-36 p. 1740-1741 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-38
p. 1897-1899 2-38 p. 1897-1899 (PDF)
Carjackings - Evolutie (2-1818)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-49
p. 2567 2-49 p. 2567 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-51
p. 2711-2713 2-51 p. 2711-2713 (PDF)
Casino's - Drempelverlagende acties (Democratisering cliŽnteel versus bestrijding gokverslaving) (2-1645)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-45
p. 2299-2300 2-45 p. 2299-2300 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2958-2959 2-54 p. 2958-2959 (PDF)
Centrale Dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiŽle delinquentie - Integreren of overhevelen van ambtenaren (2-1238)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-36
p. 1739-1740 2-36 p. 1739-1740 (PDF)
  Bul. 2-46
p. 2368 2-46 p. 2368 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2655-2656 2-50 p. 2655-2656 (PDF)
CommerciŽle seksuele uitbuiting van kinderen - Tweede wereldtop in Tokyo (Actieplan - Agendapunten - Vertegenwoordiging) (2-1769)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2403-2405 2-46 p. 2403-2405 (PDF)
CommerciŽle websites - Wet op de handelspraktijken - Klachten - Vervolging (2-2160)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3114 2-57 p. 3114 (PDF)
Commissie voor de rechten van het kind - Werkzaamheden in 1999, 2000 en 2001 (2-1308)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1899 2-38 p. 1899 (PDF)
Congo - Uitwendige veiligheid van de Belgische Staat - Misdaden gepleegd door een Belg in het buitenland (Anti-Belgische campagne door de heer Ludo Martens op touw gezet) (2-1178)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-33
p. 1621-1623 2-33 p. 1621-1623 (PDF)
Conventies van internationaal strafrecht - Toepassing ervan binnen de Belgische rechtsorde - Artikel 12bis van de wet van 17 april 1878 zoals gewijzigd door de wet van 18 juli 2001 - Interpretatie (Uitbreiding bevoegdheid Belgische rechtbanken) (2-1438)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-40
p. 2008-2011 2-40 p. 2008-2011 (PDF)
Copernicus-plan - Plaats van het Belgisch Staatsblad (2-1780)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2456 2-47 p. 2456 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2659-2660 2-50 p. 2659-2660 (PDF)
Criminologen - Tewerkstelling in de strafrechtbanken (o.m. als strafrechter) (2-637)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-18
p. 795 2-18 p. 795 (PDF)
DNA-databanken - Wet van 22 maart 1999 - Inwerkingtreding (Strafzaken - Uitvoeringsbesluiten - Nationaal Instituut voor criminalistiek en criminologie) (2-1468)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2051-2052 2-41 p. 2051-2052 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-69
p. 3844-3845 2-69 p. 3844-3845 (PDF)
DNA-onderzoek - Identificatieprocedure in strafzaken - Gegevensbanken (2-487)      
  Schriftelijke vraag van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Question avec rťponse
Bul. 2-13
p. 608-609 2-13 p. 608-609 (PDF)
De "vervanging" van een rechter bij de arbeidsrechtbank te Brussel (Rechter benoemd tot voorzitter van de Regularisatiecommissie voor illegale vreemdelingen - Regeling van zijn administratieve toestand) (2-445)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-88
p. 22-23 2-88 p. 22-23 (PDF)
De Arabisch-Europese Liga (Te nemen maatregelen ten opzichte van de voorzitter van de Liga) (2-1030)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-214
p. 17-19 2-214 p. 17-19 (PDF)
De Belgische gevangenen in Saudi-ArabiŽ (Studiereis van een Senaatsdelegatie - Schending van de mensenrechten in de gevangenissen - Uitlevering) (2-1217)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-265
p. 37-38 2-265 p. 37-38 (PDF)
De Brusselse rechtbanken (Gerechtelijke achterstand : toegevoegde rechters [Belangenconflict] - Logistieke ondersteuning van de magistraten - Versnellen van de procedures - Taalkwesties) (2-546)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-103
p. 18-21 2-103 p. 18-21 (PDF)
De Dienst voor het Strafrechtelijk beleid (Activiteitenverslag niet beschikbaar - Verloop van personeel - Heraanwijzing van de adviseur-generaal na vernietiging door de Raad van State) (2-860)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-230
p. 19-24 2-230 p. 19-24 (PDF)
De Europese school "Berkendaal" in Vorst (Nabijheid van gevangenissen en van een observatiecentrum voor zware seksuele delinquenten) (2-11)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-9
p. 14-16 2-9 p. 14-16 (PDF)
De Federal Computer Crime Unit (Opzoeken van cyberkinderpornografie - FCCU-personeelsbezetting) (2-753)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-197
p. 32-34 2-197 p. 32-34 (PDF)
De Internationale VN-conferentie over alle aspecten van de illegale handel in kleine en lichte wapens en de organisatie van een "small arms destruction day" in BelgiŽ (2-531)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-134
p. 53-55 2-134 p. 53-55 (PDF)
De P90-machinepistolen (Verduisteringen o.a. bij uitvoer naar een land in het Midden-Oosten) (2-771)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-164
p. 24-26 2-164 p. 24-26 (PDF)
De Rwandese onderdanen die bij de genocide betrokken waren en de situatie van majoor Ntuyahaga (Eťn van de verantwoordelijken voor de moord op de 10 Belgische para's te Kigali in 1994 - Dossier Higaniro en van twee nonnen) (2-100)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-25
p. 15-17 2-25 p. 15-17 (PDF)
De Rwandese onderdanen die bij de volkenmoord waren betrokken, en over de stand van het dossier betreffende majoor Ntuyahaga (Vraag om uitlevering van de majoor door de Belgische en Rwandese overheid aan de Tanzaniaanse overheid) (2-456)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-89
p. 27-29 2-89 p. 27-29 (PDF)
De Rwandese onderdanen naar wie in BelgiŽ een onderzoek is ingesteld met betrekking tot hun vermeende deelname aan de genocide in Rwanda (Rwandezen die in BelgiŽ verblijven - Evolutie van de juridische dossiers - Uitlevering van majoor N'Tuyaga) (2-3)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-6
p. 43-45 2-6 p. 43-45 (PDF)
De Staatsveiligheid en het niet-respecteren van de argumentatie van de Raad van State door de minister (Toegang tot de dossiers van de Staatsveiligheid - Openbaarheid van bestuur - Privacy - Gegevens betreffende parlementsleden tijdens hun parlementair mandaat) (2-354)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-96
p. 25-29 2-96 p. 25-29 (PDF)
De aangekondigde stijging van de internettelefoontarieven (2-19)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-9
p. 21-23 2-9 p. 21-23 (PDF)
De aanpak van de mond- en klauwzeercrisis in ons land (Preventieve slachting van schapen en geiten - Steun aan familiale bedrijven) (2-527)      
  Mondelinge vraag van de heer Lozie aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-100
p. 22-24 2-100 p. 22-24 (PDF)
De aanwerving van magistraten in afwachting van de installatie van de Hoge Raad voor de Justitie (en tekort aan magistraten te Brussel en Luik) (2-6)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-8
p. 12-16 2-8 p. 12-16 (PDF)
De aanwezigheid van vertegenwoordigers van terroristische organisaties in Brussel, tijdens een congres van 2 tot 4 mei 2001 (2-475)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-121
p. 19-23 2-121 p. 19-23 (PDF)
De aanwijzing van de nieuwe topmanagers (Copernicushervorming - Beroepsafkomst - Neutraliteit en onafhankelijkheid van sommige topmanagers ten opzichte van commerciŽle ondernemingen die betrokken zijn bij hun departementen - Depolitiseren van de benoemingen en autonomie van de topmanagers ten opzichte van de overheid) (2-1002)      
  Mondelinge vraag van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-209
p. 5-8 2-209 p. 5-8 (PDF)
De aanwijzing van deskundigen in gerechtszaken (Aanduiding van een persoon, waarover een betwisting bestaat, als deskundige inzake de islamcultuur) (2-377)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahassine aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-78
p. 16-17 2-78 p. 16-17 (PDF)
De achterstand bij de behandeling van de dossiers door het ministerie van Sociale Zaken (Behandeling van de aanvragen van parkeerkaarten) (2-824)      
  Mondelinge vraag van de heer Poty aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-173
p. 23-24 2-173 p. 23-24 (PDF)
De achterstand bij het Hof van beroep van Brussel (Toestand bij de hoven en rechtbanken te Brussel - Oprichting van een commissie - Plaatsvervangende raadsheren) (2-4)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-6
p. 45-47 2-6 p. 45-47 (PDF)
De achterstand in de vergoeding van gerechtsdeskundigen (Psychologen-deskundigen) (2-714)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-190
p. 64-69 2-190 p. 64-69 (PDF)
De achterstand in het samenstellen van de kamers van de Regularisatiecommissie (Regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn vreemdelingen) (2-205)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-38
p. 15-16 2-38 p. 15-16 (PDF)
De achterstand in het samenstellen van de kamers van de Regularisatiecommissie (Regularisatie van het verblijf van bepaalde categoriŽn vreemdelingen) (2-213)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-39
p. 32-33 2-39 p. 32-33 (PDF)
De achteruitgang die een erkenning van de verstoting in het Belgisch recht zou betekenen (2-1143)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-247
p. 21-23 2-247 p. 21-23 (PDF)
De activiteit van de IsraŽlische geheime diensten in BelgiŽ (Insinuaties in de krant "Le Soir" betreffende het infiltreren van Justitie door agenten van de Mossad en een poging om de besluitvorming te beÔnvloeden wat betreft de wetsvoorstellen inzake de zogenaamde universele rechtsmacht ["genocidewet" van 1993] - Principe van de scheiding der machten - Desinformatie door de IsraŽlische pers) (2-1255)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-271
p. 10-13 2-271 p. 10-13 (PDF)
De afschaffing van de gedrukte versie van het Belgisch Staatsblad (On-line raadpleging - Toekomst van het personeel) (2-1122)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-241
p. 13-14 2-241 p. 13-14 (PDF)
De afschaffing van de mogelijkheid om minderjarigen tijdelijk op te sluiten in een gevangenis (Opheffing artikel 53 van de wet op de jeugdbescherming - Voorontwerp) (2-656)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-128
p. 16-18 2-128 p. 16-18 (PDF)
De arrestatie van de heer Ndindiliyimana en het lot van de andere verdachten van de volkenmoord in Rwanda die in BelgiŽ verblijven (Voormalig hoofd van de Rwandese rijkswacht - Dossier Higaniro en van twee nonnen) (2-119)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-26
p. 29-31 2-26 p. 29-31 (PDF)
De arrestatie van een Turkse militante (Fehriye Erdal - Crimineel feit in BelgiŽ - Terroristisch feit in Turkije - Weigering om uitlevering - Extraterritoriale bevoegdheid van de Belgische rechter) (2-349)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-72
p. 14-16 2-72 p. 14-16 (PDF)
De autoverzekeringen, het indexeringsverbod en de impact van de indicatieve tabel (Bedrag en indexering van de premies - Overeenstemming met het Europees recht van het ministerieel besluit van 20 april 1993 houdende bijzondere bepalingen inzake prijzen - Schadevergoeding) (2-795)      
  Vraag om uitleg van de heer Remans aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-208
p. 53-56 2-208 p. 53-56 (PDF)
De bedeling van verkiezingsdrukwerk door De Post (2-253)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-47
p. 28-30 2-47 p. 28-30 (PDF)
De bekendmaking van het ontwerp van programmawet in het Belgisch Staatsblad op 3 januari 2001 (en publiceren van de wet onder vorm van een erratum in het Staatsblad van 13 januari 2001) (2-461)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-89
p. 26-27 2-89 p. 26-27 (PDF)
De beleidsmaatregelen tegen "mobbing" (2-258)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-79
p. 47-49 2-79 p. 47-49 (PDF)
De benoeming van de kandidaat-notarissen (Nieuwe benoemingsprocedure voor notarissen - Organisatie van een examen) (2-454)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cornet d'Elzius aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-89
p. 24-26 2-89 p. 24-26 (PDF)
De benoeming van de toegevoegde rechters te Brussel om de gerechtelijke achterstand weg te werken (2-325)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-63
p. 13-15 2-63 p. 13-15 (PDF)
De benoeming van magistraten te Luik (2-74)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-18
p. 9-11 2-18 p. 9-11 (PDF)
De benoeming van toegevoegde rechters in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel (2-270)      
  Mondelinge vraag van de heer Hordies aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-47
p. 23-26 2-47 p. 23-26 (PDF)
De benoemingen van toegevoegde rechters (Evaluatie van de behoeften van de dienst met het oog op de benoeming van eentalige toegevoegde substituten bij het parket bij de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel) (2-1049)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-218
p. 80-81 2-218 p. 80-81 (PDF)
De bescherming van de consument die koopt via internet (2-1131)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Verwilghen, minister van Justitie, aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand, aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid en aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-243
p. 27-30 2-243 p. 27-30 (PDF)
De bescherming van de grondwettelijke rechten in de informatiesamenleving (Informatie- en communicatietechnologie en Internet - Vrijheid van drukpers - Briefgeheim - Elekronische handel) (2-147)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-57
p. 68-74 2-57 p. 68-74 (PDF)
De bescherming van de kinderen die bedelen aan de afritten van autowegen en aan de uitgangen van metrostations en grote winkels (2-509)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-96
p. 19 2-96 p. 19 (PDF)
De bestraffing van herhaalde zware verkeersovertredingen (2-741)      
  Mondelinge vraag van mevrouw KaÁar aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-157
p. 8-11 2-157 p. 8-11 (PDF)
De bestrijding van de georganiseerde misdaad en de georganiseerde financiŽle en economische delinquentie (Bestrijding van de Albanese maffia - Personeelsformatie van de Centrale Dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiŽle delinquentie - Dossier Lernout en Hauspie) (2-580)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-108
p. 12-15 2-108 p. 12-15 (PDF)
De betaling van de erelonen van gerechtsdeskundigen (Beoordeling van de erelonen door de Commissie voor de gerechtskosten in strafzaken en de Dienst voor de gerechtskosten) (2-1015)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-211
p. 17-18 2-211 p. 17-18 (PDF)
De betekenis van het begrip "parlementaire deontologie", naar aanleiding van de gebeurtenissen in Aarlen (Bezoek van een senator vergezeld van een journalist aan Marc Dutroux) (2-675)      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
De betrekkingen van de Belgische minister van FinanciŽn met de Europese Centrale Bank (2-698)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-141
p. 23-24 2-141 p. 23-24 (PDF)
De betrokkenheid van politiemensen en een overleden onderzoeksrechter in Namen bij de uitlokking of het organiseren van een grootschalige BTW-fraude bij handel in gsm-toestellen (2-933)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-260
p. 8-11 2-260 p. 8-11 (PDF)
De bevoegdheden van de balies op het gebied van het sociaal statuut van de advocaat (2-313)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-89
p. 41-49 2-89 p. 41-49 (PDF)
De bevoegdheden van het arbeidsauditoraat in burgerlijke zaken (Behoud van de specificiteit van het arbeidsauditoraat) (2-452)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-110
p. 28-30 2-110 p. 28-30 (PDF)
De bevoegdheid van de federale politie voor ontvoering van kinderen door een van hun ouders (2-936)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-196
p. 18-19 2-196 p. 18-19 (PDF)
De bewaring van in beslag genomen goederen (Reactie op de recente beschadiging van auto's door het Brusselse gerecht in beslag genomen - Bewaarplaats van de in beslag genomen goederen - Veiligheidsmaatregelen - Eventuele gerechtelijke vervolgingen - Oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring) (2-802)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-209
p. 53-54 2-209 p. 53-54 (PDF)
De bijstand van overheidswege aan slachtoffers van geweld (2-255)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-83
p. 44-47 2-83 p. 44-47 (PDF)
De billijke vergoeding in het verenigingsleven (Auteursrecht van toepassing op fuiven georganiseerd door jeugdorganisaties) (2-555)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahassine aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-105
p. 29-30 2-105 p. 29-30 (PDF)
De billijke vergoeding voor de openbare mededeling van fonogrammen (Evolutie van de reglementering voor verzorgingsinstellingen, jeugdhuizen, culturele centra, dancings en discotheken) (2-121)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-26
p. 27-29 2-26 p. 27-29 (PDF)
De bombspottingactie te Kleine Brogel (tegen de aanwezigheid van kernwapens - Samenscholingsverbod - Provocatie door de politie - Politiek misdrijf) (2-1074)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-231
p. 12-14 2-231 p. 12-14 (PDF)
De commissies voor juridische bijstand (Toepassing wet van 23 november 1998 betreffende de juridische bijstand - Beschikbare middelen - Rol van de advocaten) (2-911)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-248
p. 22-25 2-248 p. 22-25 (PDF)
De conclusies van de commissie die is belast met het onderzoek van de achterstand bij de gerechten (Structureel tekort aan magistraten in de Brusselse rechtbanken) (2-101)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-25
p. 17-19 2-25 p. 17-19 (PDF)
De conformiteit van de apparatuur die door Framatone aan Electrabel is geleverd (o.a. voor Tihange I) (2-265)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-47
p. 19-21 2-47 p. 19-21 (PDF)
De contacten met de gevangenisdirecteurs (Contacten tussen de minister van Justitie en de gevangenisdirecteurs - Overbevolking in de gevangenissen - Fundamentalistische preken in de gevangenissen) (2-995)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-208
p. 21-22 2-208 p. 21-22 (PDF)
De controle op het in de handel brengen van honden en katten (Handel in dieren - Illegale handel : draaischijf van fraude in Europa - Verzoek van Frankrijk om gerechtelijke samenwerking - Veterinaire controles) (2-871)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-182
p. 26-28 2-182 p. 26-28 (PDF)
De controle van de vzw's (Vzw's als gevaarlijk of verdacht gecatalogeerd - Migrantenverenigingen) (2-409)      
  Mondelinge vraag van mevrouw KaÁar aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-83
p. 19-20 2-83 p. 19-20 (PDF)
De controverse omtrent een mogelijke manipulatie van het onderzoek naar de X-getuigen in het dossier Neufch‚teau (Gerechtelijk onderzoek in de marge van het dossier Dutroux) (2-705)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-182
p. 71-75 2-182 p. 71-75 (PDF)
De dienst "persoonsbescherming" (close protection) van de Staatsveiligheid (Behoud van de personenbescherming binnen de Staatsveiligheid versus integratie in de federale politie) (2-977)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-275
p. 34-35 2-275 p. 34-35 (PDF)
De diensten die belast zijn met terreurbestrijding (Huiszoekingen in het kader van het onderzoek in de moord op commandant Massoed, commandant van de Noordelijke Alliantie in Afghanistan - Nood aan personeelsuitbreiding en bijkomende middelen - Dienst Afrika) (2-614)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-164
p. 66-68 2-164 p. 66-68 (PDF)
De drugsprimeur in Charleroi (Tolerantie t.o.v. supporters van Euro 2000 versus regeringsbeleid) (2-296)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-59
p. 8-10 2-59 p. 8-10 (PDF)
De drugsproblemen in de gevangenis (Drugsgebruik - Drugshandel) (2-276)      
  Vraag om uitleg van de heer Galand aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-84
p. 60-62 2-84 p. 60-62 (PDF)
De drugstesten in het verkeer (2-489)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-96
p. 10-11 2-96 p. 10-11 (PDF)
De drugswet en het drugsbeleid van de regering (Begrip "problematisch drugsgebruik" - Vervaardiging, bezit en verkoop - Advies van de Verenigde Naties over wetsontwerpen [Doc. Kamer 50-1888 en 50-1889]) (2-907)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-249
p. 8-10 2-249 p. 8-10 (PDF)
De drugtesten in het verkeer (2-894)      
  Mondelinge vraag van de heer Thissen aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-184
p. 18-19 2-184 p. 18-19 (PDF)
De eerbiediging door de pers van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van een verdachte (Gooien van paaseitjes naar de prinsen) (2-588)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-110
p. 23-24 2-110 p. 23-24 (PDF)
De eerste conclusies na het gebruik van de procedure van de onmiddellijke verschijning tijdens Euro 2000 (Europees voetbalkampioenschap - Aanhouding hooligans) (2-312)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-61
p. 21-23 2-61 p. 21-23 (PDF)
De erkenning van een levenloos geboren kind door de ongehuwde vader (2-890)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-239
p. 25-30 2-239 p. 25-30 (PDF)
De evaluatie van tien jaar milieuvorderingsrecht en de toegang van burgers tot het gerecht voor de verdediging van milieubelangen (2-980)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-276
p. 9-10 2-276 p. 9-10 (PDF)
De eventuele achterstand bij de Raad van State op het vlak van benoemingsbetwistingen (Verbindingsofficier te Washington - Commissaris bij de gerechtelijke politie) (2-494)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 63-65 2-125 p. 63-65 (PDF)
De eventuele splitsing van de Nationale Orde van Advocaten (Probleem te Brussel) (2-113)      
  Mondelinge vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-26
p. 25-27 2-26 p. 25-27 (PDF)
De experimenten in reproductief menselijk klonen uitgevoerd door het RaŽliaanse bedrijf CLONAID (Sekte) (2-219)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-72
p. 19-24 2-72 p. 19-24 (PDF)
De federale informatiecampagne over het drugsbeleid (Tegenstrijdige signalen - Cannabisgebruik) (2-508)      
  Mondelinge vraag van mevrouw van Kessel aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-96
p. 8-10 2-96 p. 8-10 (PDF)
De financiering van de onthaalcentra voor slachtoffers van mensenhandel (Vzw Pag-Asa in Brussel, vzw Payoke in Antwerpen en vzw SŁrya in Luik - Subsidie ten laste van de Nationale Loterij) (2-507)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-96
p. 11-13 2-96 p. 11-13 (PDF)
De financiering van de ontmoetingsruimten (Bemiddeling in familierechtelijke geschillen) (2-1221)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-265
p. 43-44 2-265 p. 43-44 (PDF)
De fiscale bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven (Gedeeltelijke vernietiging van het KB van 25 maart 1999 door de Raad van State, op verzoek van de franstaligen uit de randgemeenten) (2-906)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-188
p. 13-14 2-188 p. 13-14 (PDF)
De follow-up van het Wereldcongres tegen commerciŽle en seksuele uitbuiting van kinderen, Stockholm 1996 (Voorbereiding van de tweede wereldconferentie in Japan in 2001 - Federaal Veiligheids- en Detentieplan - Overleg met de Gemeenschappen en Gewesten over de preventie - Voorstellen in het kader van het UE-voorzitterschap) (2-225)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-74
p. 40-50 2-74 p. 40-50 (PDF)
De gegevensbank van Europol (Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de EU-burgers) (2-15)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-9
p. 16-18 2-9 p. 16-18 (PDF)
De geldinzamelingen in BelgiŽ voor de terreurgroep Hamas (Zuiver humanitaire hulp in de Palestijnse gebieden versus steun aan intifada-activiteiten - Organisatie Al-Aqsa) (2-943)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-265
p. 53-56 2-265 p. 53-56 (PDF)
De gemeentelijke bijdragen aan de kerkfabrieken (2-745)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-161
p. 26-28 2-161 p. 26-28 (PDF)
De genocidewet (Inwerkingtreding van het Internationaal Strafgerechtshof - Aanpassing wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht) (2-1039)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-214
p. 19 2-214 p. 19 (PDF)
De georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ (Voorstelling door de minister van Justitie van het jaarverslag 1999 over de georganiseerde criminaliteit in 1998 - Hoorzitting met de procureurs des Konings van Antwerpen, Brussel, Luik, Charleroi en Gent - Hervormingen voorgesteld door de procureurs des Konings - Aanbevelingen van de opvolgingscommissie) (2-425)      
  Eerste tussentijds verslag namens de Opvolgingscommissie inzake de georganiseerde criminaliteit uitgebracht door de heren Lozie en Istasse
   Bespreking
2-111
p. 4-26 2-111 p. 4-26 (PDF)
  2-111
p. 26-44 2-111 p. 26-44 (PDF)
De geringe middelen die aan de islamitische eredienst worden toegekend (Samenstelling van het Executief - FinanciŽle middelen) (2-403)      
  Mondelinge vraag van de heer Daif aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-83
p. 20-22 2-83 p. 20-22 (PDF)
De gevallen van ontvoering van kinderen vanuit BelgiŽ naar Algerije (2-895)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-241
p. 52-55 2-241 p. 52-55 (PDF)
De gevolgen van het Rwanda-proces en de uitoefening van de universele rechtsmacht (Wet van 16 juni 1993 : bevoegdheid van Belgische rechtbanken om inbreuken begaan in het buitenland te berechten - Immuniteit van buitenlandse staatshoofden in functie - Mogelijke wijziging van de wet van 1993) (2-513)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-128
p. 48-56 2-128 p. 48-56 (PDF)
De gevolgen van het gedrag van een gedetineerde in de gevangenis van Aarlen voor het betrokken personeel (De heer Dutroux - Gedrag van manipulatie en intimidatie - Verwijzing naar het penitentiair complex van Brugge voor medische onderzoeken) (2-386)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-100
p. 32-34 2-100 p. 32-34 (PDF)
De gevolgen van het geweld in televisieprogramma's (Gedrag van jeugdige kijkers - Samenwerking met de Gemeenschappen, de Gewesten en de gemeenten) (2-982)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan de heer Duquesne, minister van Binnenlanse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-206
p. 15-18 2-206 p. 15-18 (PDF)
De geÔntegreerde politie en de strijd tegen de pedofilie (2-466)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-90
p. 30-32 2-90 p. 30-32 (PDF)
De grens voor vergoedingen voor mantelzorg (Zorg aan ouderen in hun vertrouwde omgeving - Uitkeringen - Vrijstelling van belasting - Fiscale behandeling van de vergoedingen van vrijwilligers) (2-823)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van FinanciŽn
2-173
p. 21-23 2-173 p. 21-23 (PDF)
De halvering van het aantal aalmoezeniers, islam- en lekenconsulenten in de Belgische gevangenissen (Herverdeling van de beschikbare middelen) (2-1185)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-253
p. 24-26 2-253 p. 24-26 (PDF)
De hervorming van de wet van 1965 op de jeugdbescherming (Wet van 8 april 1965 - Ontwerpen van de regering - Samenwerking met de gemeenschappen) (2-798)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-208
p. 58-62 2-208 p. 58-62 (PDF)
De hervorming van het Belgisch Staatsblad (Afschaffing van de gedrukte versie - On-line raadpleging - Toekomst van het personeel) (2-1118)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-241
p. 13-14 2-241 p. 13-14 (PDF)
De hervorming van het interneringssysteem (Plannen van de regering) (2-1181)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-253
p. 22-24 2-253 p. 22-24 (PDF)
De herziening van de veroordeling uitgesproken tegen Leo Vindevogel (Burgemeester van Ronse, ter dood veroordeeld na de tweede wereldoorlog) (2-406)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-104
p. 18-22 2-104 p. 18-22 (PDF)
De huiszoekingen in verband met de georganiseerde misdaad die werden uitgevoerd op 26 maart 2003 (Operatie Veto - Veurne) (2-1298)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-279
p. 22 2-279 p. 22 (PDF)
De in het openbaar afgelegde verklaringen over corruptie in het voetbalmilieu (Juridische stappen) (2-799)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-168
p. 17-18 2-168 p. 17-18 (PDF)
De inbrakengolf in de Antwerpse regio (2-418)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-84
p. 57-59 2-84 p. 57-59 (PDF)
De informaticamiddelen die ter beschikking worden gesteld van de griffie van de Rechtbank van koophandel te Brussel (Afdeling handelsonderzoeken - Ondernemingen in moeilijkheden - Verwerking van de gegevens via informatica - Centraal bestand - Uitvoering van de wet over de berichten van beslag) (2-334)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-92
p. 70-72 2-92 p. 70-72 (PDF)
De informatiefolders in de inkomhal van het Hof van Beroep te Antwerpen (Schending van de taalwetten) (2-1072)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-231
p. 12 2-231 p. 12 (PDF)
De installatie van de nationale commissie voor de rechten van het kind (2-984)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-206
p. 19-20 2-206 p. 19-20 (PDF)
De interlandelijke adoptie en het spanningsveld tussen het decreet van de Vlaamse Gemeenschap enerzijds en de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek anderzijds (2-374)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Taelman aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-78
p. 8-10 2-78 p. 8-10 (PDF)
De internationale ontvoeringen van kinderen door ťťn van de ouders (Gerechtelijke politie - Federale politie) (2-298)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-59
p. 10-11 2-59 p. 10-11 (PDF)
De invordering van geldboeten in zaken die betrekking hebben op de georganiseerde financiŽle criminaliteit (CFI : Cel voor financiŽle informatieverwerking) (2-143)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-49
p. 40-45 2-49 p. 40-45 (PDF)
De inwerkingtreding van de wet betreffende de euthanasie (Wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie [Belgisch Staatsblad van 22 juni 2002] - Uitvoeringsmaatregelen) (2-1021)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-212
p. 12-13 2-212 p. 12-13 (PDF)
De inwerkingtreding van de wet betreffende de voogdij over de niet-begeleide minderjarigen (Uitvoeringsbesluiten programmawet van 24 december 2002 - Goedkeuring van een samenwerkingsakkoord) (2-1261)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-273
p. 12-14 2-273 p. 12-14 (PDF)
De inwerkingtreding van de wet betreffende de voogdij over de niet-begeleide minderjarigen (Uitvoeringsbesluiten programmawet van 24 december 2002 - Goedkeuring van een samenwerkingsakkoord) (2-1262)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-273
p. 12-14 2-273 p. 12-14 (PDF)
De islamitische eredienst (Erkenning en concretisering van de openbare financiering van islamitische gemeenschappen, moskeeŽn en islamitische bedienaren van de eredienst) (2-819)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-213
p. 27-31 2-213 p. 27-31 (PDF)
De jaarlijkse rapportering van de regering aan het Parlement over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind (2-1139)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-243
p. 26-27 2-243 p. 26-27 (PDF)
De jeugdrechters te Brussel (Kader van de Brusselse jeugdrechtbank - Aanwijzingsprocedure - Vernieuwing van mandaten - Wedden - Gemeenschapsdienst) (2-789)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Bouarfa aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-208
p. 50-52 2-208 p. 50-52 (PDF)
De juridische bijstand (Aantal dossiers - Verdeling over de balies - Budgettaire middelen - Waarde van het punt - Drempel voor de juridische bijstand) (2-934)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-262
p. 45-46 2-262 p. 45-46 (PDF)
De juridische bijstand (Evaluatie wet van 23 november 1998 - Onderscheid tussen de juridische eerste en tweedelijnsbijstand) (2-631)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-164
p. 78-79 2-164 p. 78-79 (PDF)
De juridische bijstand (Herziening van het plafond voor het verlenen van de bijstand en verhoging van de budgettaire enveloppe) (2-1264)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-273
p. 14-15 2-273 p. 14-15 (PDF)
De juridische bijstand (Pro deo en juridische commissies : uitvoering wet van 23 november 1998) (2-21)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-13
p. 19-21 2-13 p. 19-21 (PDF)
De justitiehuizen (Copernicushervorming - Personeelswerving - Opvang van slachtoffers - Strafbemiddeling - Rol van de advocaten) (2-904)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-248
p. 26-31 2-248 p. 26-31 (PDF)
De kerkbelasting (Financiering van de erediensten en de niet-confessionele levensbeschouwingen - Loon van de bedienaars van de erkende erediensten - Erkenning van de erediensten - Ongebruikte kerkgoederen) (2-359)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-96
p. 21-25 2-96 p. 21-25 (PDF)
De koppeling van erkenning als museum aan de mogelijkheid om giften van sponsors fiscaal aftrekbaar te maken (2-22)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahassine aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-9
p. 20-21 2-9 p. 20-21 (PDF)
De koppeling van gerechtsdossiers door het Antwerps parket (Actie van de fietsactivisten van "Spaak en Tandrad" en brandstichtingen toegeschreven aan het "Animal Liberation Front" - Zelfde verdachten - Art. 406 Strafwetboek : belemmering van het verkeer) (2-290)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-57
p. 14-15 2-57 p. 14-15 (PDF)
De kostprijs van het contract tussen de firma Ernst en Young en een dienst van de federale politie (Informatici van de firma in het Centrum voor de informatieverwerkingwerken) (2-567)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-107
p. 25 2-107 p. 25 (PDF)
De laatste circulaire van gewezen procureur des Konings Dejemeppe (Vereenvoudigd proces-verbaal voor diverse overtredingen) (2-1132)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-243
p. 21-22 2-243 p. 21-22 (PDF)
De leegloop bij de anticorruptiediensten (2-661)      
  Mondelinge vraag van de heer Lozie aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-128
p. 18-19 2-128 p. 18-19 (PDF)
De loonschalen bij de Staatsveiligheid (Verantwoordelijke minister - Personeelsbestand - Organisatie van de diensten - Management - Telefoontap) (2-803)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-209
p. 57-62 2-209 p. 57-62 (PDF)
De maatregelen die genomen werden voor het verhoor van minderjarigen, slachtoffers van seksuele agressie (Gevolgen van de politiehervorming - Opleiding van gespecialiseerde equipes - Deelname van de magistratuur) (2-748)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-193
p. 58-62 2-193 p. 58-62 (PDF)
De maatregelen die worden genomen inzake het geweld binnen het gezin (2-706)      
  Vraag om uitleg van de heer Malmendier aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-182
p. 75-79 2-182 p. 75-79 (PDF)
De maatregelen die worden genomen om de gerechtelijke achterstand tegen te gaan (Wijziging van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken - Probleem van de toegevoegde rechters : inroeping van het belangenconflict door het Vlaams Parlement) (2-800)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-168
p. 21-23 2-168 p. 21-23 (PDF)
De maatregelen tegen Pakistan, na de vliegtuigkaping waarvan ondermeer een Vlaming het slachtoffer was (2-45)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-24
p. 45-48 2-24 p. 45-48 (PDF)
De massale aanwezigheid van vuurwapens in de wijken van Charleroi en van andere grote Waalse steden, die op pijnlijke wijze geÔllustreerd werd door het drama van Gilly (2-1083)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-235
p. 7-8 2-235 p. 7-8 (PDF)
De massale seponering van processen-verbaal inzake milieuovertredingen door de Vlaamse parketten (Reactie op het Milieuhandhavingsrapport 2001 van de Vlaamse Milieu-inspectie) (2-1023)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-212
p. 23-24 2-212 p. 23-24 (PDF)
De mededeling van vertrouwelijke gegevens door de Veiligheid van de Staat (Discrediteren van een [voormalig extreem-rechtse sympatisant] zangeres van de folkgroep die ons land zal vertegenwoordigen op het Eurosongfestival op basis van beweerde informatie van de Staatsveiligheid, via de krant "La DerniŤre Heure") (2-1257)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-271
p. 23-25 2-271 p. 23-25 (PDF)
De medeverantwoordelijkheid van de opdrachtgever ingeval van overtredingen inzake het vrachtvervoer over de weg (2-240)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-46
p. 20-23 2-46 p. 20-23 (PDF)
De medewerking van telecommunicatienetwerken aan de vorderingen van een onderzoeksrechter ( Uitblijven van een koninklijk besluit waarbij de medewerking wordt geregeld) (2-422)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-84
p. 59-60 2-84 p. 59-60 (PDF)
De mensenhandel (Samenwerking arbeidsauditoraat-parket te Brussel) (2-610)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-164
p. 64-66 2-164 p. 64-66 (PDF)
De middelen die ter beschikking staan voor het tot stand brengen van een beleid op het stuk van verdwijningen en ontvoeringen van personen (Child Focus - Nationale cel binnen het CBO - Gespecialiseerde eenheid inzake internationale ontvoeringen door ouders - Parketten) (2-12)      
  Mondelinge vraag van de heer Malmendier aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-9
p. 18-20 2-9 p. 18-20 (PDF)
De middelen die worden ter beschikking gesteld van het College van Procureurs-generaal (Bestrijding van de georganiseerde criminaliteit - Installatie van het federaal parket - Gerechtelijk arrondissement Brussel : toepassing taalwetgeving) (2-831)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-173
p. 18-21 2-173 p. 18-21 (PDF)
De middelen toegekend aan het Koninklijk filmarchief en aan het Filmmuseum (FinanciŽle middelen : Subsidies van de Nationale Loterij - Ontwerp van KB - Betalingstermijn) (2-526)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-100
p. 29-32 2-100 p. 29-32 (PDF)
De minderjarige prostituees die te Brussel door de politie zijn opgebracht (2-547)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-103
p. 21-22 2-103 p. 21-22 (PDF)
De ministeriŽle omzendbrief van 4 januari 2001 inzake de kansspelen (Aanpassing door de omzendbrief van 31 januari 2001) (2-482)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-92
p. 28-29 2-92 p. 28-29 (PDF)
De mishandelingen waarvan bejaarde vrouwen het slachtoffer zijn (Mishandeling van oudere vrouwen - Financiering van een zorgverzekering) (2-369)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-97
p. 4-19 2-97 p. 4-19 (PDF)
De modernisering van het federaal openbaar ambt (Administratie voor pensioenen en dienst Wetenschappelijk Beleid) (2-290)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-84
p. 71-73 2-84 p. 71-73 (PDF)
De mogelijke verjaring van een dossier (Vervolgingen ten laste van een gewezen ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken die valse speciale en diplomatieke paspoorten heeft afgeleverd) (2-1112)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-239
p. 22-23 2-239 p. 22-23 (PDF)
De mogelijke vervalsing van de KB's nrs 78 en 79 van 10 november 1967 over de uitoefening van de geneeskunde en de Orde der geneesheren (Authentieke teksten versus teksten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad - Inzage in de archieven) (2-1130)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-243
p. 22-24 2-243 p. 22-24 (PDF)
De moord op commandant Massoud (Commandant van de Noordelijke Alliantie in Afghanistan - Betrokkenheid van Belgen bij deze moord - Slapende netwerken - Technologische ondersteuning van de Staatsveiligheid) (2-764)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-164
p. 21-24 2-164 p. 21-24 (PDF)
De naleving door BelgiŽ van de afspraken gemaakt tijdens de Conferentie te Stockholm over commerciŽle seksuele uitbuiting van kinderen (2-69)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-29
p. 14-18 2-29 p. 14-18 (PDF)
De nieuwe illegale wapentrafieken via de luchthaven van Oostende (2-184)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-61
p. 84-88 2-61 p. 84-88 (PDF)
De nieuwe tarieven van De Post en de zegels met blijvende frankeerwaarde (zonder faciale waarde) (2-1065)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-223
p. 11-12 2-223 p. 11-12 (PDF)
De nieuwe wet op de kansspelen (Toepasbaarheid van de wet) (2-687)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-137
p. 26-28 2-137 p. 26-28 (PDF)
De nood aan controle op het bezit van baseballknuppels (Misbruik als wapen - Verbod - Politiecontrole) (2-711)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-183
p. 24-25 2-183 p. 24-25 (PDF)
De omstandigheden van het bezoek van senator Jean-Marie Dedecker aan Marc Dutroux in de gevangenis van Aarlen en de daaruit te trekken conclusies (2-668)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
De omzetting in de Belgische rechtsorde van de UNO-Overeenkomst van 10 december 1984 tegen foltering en andere straffen of wrede, onmenselijke of vernederende behandelingen (2-328)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-92
p. 45-47 2-92 p. 45-47 (PDF)
De omzetting in de Belgische rechtsorde van de UNO-Overeenkomst van 10 december 1984 tegen foltering en andere straffen of wrede, onmenselijke of vernederende behandelingen (2-339)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-92
p. 45-47 2-92 p. 45-47 (PDF)
De omzetting van de richtlijn ter bestrijding van de betalingsachterstand (2-411)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-104
p. 28-31 2-104 p. 28-31 (PDF)
De omzetting van richtlijn 96/7/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers en de oprichting van een interministerieel orgaan ter bestrijding van het zwartwerk (Terbeschikkingstelling van werknemers - Sociaal strafrecht) (2-34)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-16
p. 35-40 2-16 p. 35-40 (PDF)
De onaanvaardbare traagheid van de gerechtelijke procedures wegens slechte communicatie tussen het parket van Brussel en het parket-generaal van Brussel (Concreet gerechtelijk dossier - Fraude met visa in de Belgische ambassade van Sofia) (2-655)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-173
p. 36-37 2-173 p. 36-37 (PDF)
De onbemande camera's (Garantie voor een continue werking van het systeem) (2-425)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-87
p. 7-9 2-87 p. 7-9 (PDF)
De onderhandelingen met het oog op de terugkoop van het Berlaymont-gebouw (door de Europese Commissie - Voltooiing van de renovatie - Kostprijs) (2-1078)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-235
p. 8-11 2-235 p. 8-11 (PDF)
De onrust in de Antwerpse gevangenis (Problemen van overbevolking en van personeelsformatie) (2-940)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-196
p. 16-18 2-196 p. 16-18 (PDF)
De ontsnapping van een moordenaar uit de Antwerpse gevangenis (Veiligheids-, infrastructuur-, overbevolkings- en personeelstekortproblemen in de gevangenissen) (2-973)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-204
p. 26-28 2-204 p. 26-28 (PDF)
De ontwikkelingen in de zogenaamde nevendossiers van het onderzoek Dutroux-Nihoul en consorten (X-dossiers - Verwijdering van rijkswachters van de onderzoekscel - Oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie) (2-40)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-22
p. 22-26 2-22 p. 22-26 (PDF)
De ontwikkelingen in het proces tegen de bij het Vlaams Blok aanleunende verenigingen (2-1043)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-218
p. 78-79 2-218 p. 78-79 (PDF)
De onzekerheid omtrent het gevolgde beleid inzake het gebruik en het kweken van cannabis (2-614)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-114
p. 18-20 2-114 p. 18-20 (PDF)
De opleiding van magistraten (Vormingsprogramma - Residentieel seminarie voor stagiairs - Benoeming van verbindingsmagistraten - Opleiding m.b.t. het hoorrecht van kinderen) (2-245)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-77
p. 12-16 2-77 p. 12-16 (PDF)
De oprichting door de kerkelijke overheid van een interdiocesaine commissie voor de behandeling van klachten wegens seksueel misbruik in de pastorale relaties (Scheiding tussen Kerk en Staat) (2-171)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-32
p. 26-28 2-32 p. 26-28 (PDF)
De oprichting en organisatie van een magistratenschool (2-364)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-76
p. 15-16 2-76 p. 15-16 (PDF)
De oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel en de gevolgen ervan voor het personeel van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (Lambermontakkoorden - Overheveling van het personeel van de federale staat naar de gewesten - Verworven rechten, graden en hoedanigheden - Probleem van het extralegaal aanvullend pensioen) (2-633)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-164
p. 80-81 2-164 p. 80-81 (PDF)
De oprichting van een Dienst voor de betaling van onderhoudsgeld (Armoedeproblematiek bij vrouwen, fonds voor het alimentatiekrediet, toegankelijkheid van de gezondheidssector, werkloosheid bij de vrouwen) (2-252)      
  Vraag om uitleg van mevrouw KaÁar aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-75
p. 16-17 2-75 p. 16-17 (PDF)
  2-75
p. 37-49 2-75 p. 37-49 (PDF)
De oprichting van een Dienst voor de betaling van onderhoudsgeld (Niet-uitvoering gerechtelijke beslissingen, vervallen tot armoede, fonds voor het alimentatiekrediet, terugvordering van voorschotten door de OCMW's, berekening van het onderhoudsgeld) (2-249)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-75
p. 13-16 2-75 p. 13-16 (PDF)
  2-75
p. 37-49 2-75 p. 37-49 (PDF)
De oprichting van een internationale strafrechtbank die uitspraak moet doen over de in Congo gepleegde misdaden tegen de menselijkheid (Standpunt van de regering) (2-1028)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-212
p. 9-10 2-212 p. 9-10 (PDF)
De oprichting van een magistratenschool (2-126)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-27
p. 20-21 2-27 p. 20-21 (PDF)
De oprichting van nationale instellingen ter bestrijding van de seksuele uitbuiting van kinderen in de landen van de Europese Unie (2-521)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-132
p. 36-41 2-132 p. 36-41 (PDF)
De opsplitsing per taalrol van de gerechtsdeurwaarders in het gerechtelijk arrondissement Brussel (2-749)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-193
p. 56-58 2-193 p. 56-58 (PDF)
De opsplitsing van de nationale orde van advocaten (2-367)      
  Mondelinge vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-76
p. 16-17 2-76 p. 16-17 (PDF)
De opvolging van de omzendbrief van de procureur des Konings te Antwerpen omtrent de quota voor de behandeling van processen-verbaal voor verkeersovertredingen (2-948)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-267
p. 60-63 2-267 p. 60-63 (PDF)
De opvolging van het protocol voor samenwerking in de strijd tegen de fraude door middel van BTW-carrousels (2-844)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-178
p. 25-26 2-178 p. 25-26 (PDF)
De opvolging van verkeersboetes (Nodige middelen voor de behandeling van bijkomende processen-verbaal die voortvloeien uit de toename van het aantal politiecontroles) (2-859)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-237
p. 55-59 2-237 p. 55-59 (PDF)
De organisatie van de islam in BelgiŽ (Moeilijkheden bij de representatieve organen van de moslims - Houding van de Staat - Actie van het Centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding - Bemiddeling van twee parlementsleden) (2-843)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-218
p. 97-105 2-218 p. 97-105 (PDF)
De overeenkomst die over het ontwerp van een veiligheidsplan binnen de regering tot stand is gekomen (Gemeenschapsbevoegdheden - Bewakingsondernemingen - Verlenen van hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan fiscale ambtenaren - Detachering van fiscale ambtenaren bij parketten en rechtbanken - Strafbemiddeling - Alternatieve straffen - Georganiseerde misdaad) (2-231)      
  Mondelinge vraag van de heer Morael aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-42
p. 11-14 2-42 p. 11-14 (PDF)
De overtreding van de privacywet door de vakbonden (Lijsten van uitgesloten leden [Vlaams-Blok sympathisanten]) (2-1187)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-260
p. 6-7 2-260 p. 6-7 (PDF)
De pedofilie-onderzoeken (Politiehervorming - Taakverdeling tussen de federale en de lokale politie - Verhoor van jeugdige slachtoffers) (2-818)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-172
p. 23-25 2-172 p. 23-25 (PDF)
De plaats waar Europese topontmoetingen kunnen worden georganiseerd (Brussel - Heizelplateau versus Justus Lipsiusgebouw) (2-653)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-125
p. 23-24 2-125 p. 23-24 (PDF)
De pornografische reclame, tijdschriften en videocassettes (Bescherming van de minderjarigen - Reclame verspreid in de brievenbussen door een Antwerpse firma) (2-172)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cornet d'Elzius aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-34
p. 21-23 2-34 p. 21-23 (PDF)
De private militie AEL en de start van Vlaamse wandelpatrouilles (Arabisch-Europese Liga versus buurtcomitť van Borgerhout) (2-1175)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-253
p. 17-19 2-253 p. 17-19 (PDF)
De problematiek van kinderen uit gemengde huwelijken wier ouders uit elkaar zijn en het uitstellen van de vergadering van de Belgisch-Marokkaanse commissie (2-156)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-57
p. 51-59 2-57 p. 51-59 (PDF)
De problematische situatie van de parketsecretariaten (Reorganisatie van de loopbaan, de bezoldiging en de arbeidsvoorwaarden - Petitie van de Raad van de hoofdsecretarissen van het parket) (2-960)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-270
p. 66-70 2-270 p. 66-70 (PDF)
De problemen in verband met het centraal strafregister (Inwerkingtreding van artikelen 9 en 10 van de wet van 8 augustus 1997 betreffende het centraal strafregister) (2-1053)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-218
p. 81-82 2-218 p. 81-82 (PDF)
De procedures inzake de voorwaardelijke invrijheidstelling (2-458)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-114
p. 51-53 2-114 p. 51-53 (PDF)
De prostitutie in de grootsteden (2-914)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-190
p. 25-26 2-190 p. 25-26 (PDF)
De publicatie in het Belgisch Staatsblad van het koninklijk besluit tot machtiging van de oproep tot de kandidaten voor sommige vacante plaatsen van magistraat en griffier van de Rechterlijke Orde (Uitbreiding van de personeelsformatie - Uitvoering van de "wet Franchimont") (2-180)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-34
p. 23-24 2-34 p. 23-24 (PDF)
De publicatie van de arresten van het Hof van Cassatie op Internet (2-61)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-16
p. 12-13 2-16 p. 12-13 (PDF)
De quota voor het opmaken van processen-verbaal voor verkeersovertredingen in Antwerpen (Overvloed aan processen-verbaal ingevolge de installatie van onbemande camera's - Inning van de boetes) (2-1162)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-251
p. 15-20 2-251 p. 15-20 (PDF)
De quota voor het opmaken van processen-verbaal voor verkeersovertredingen in Antwerpen (Overvloed aan processen-verbaal ingevolge de installatie van onbemande camera's - Inning van de boetes) (2-1170)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-251
p. 15-20 2-251 p. 15-20 (PDF)
De rampzalige toestand waarin de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zich bevindt (Personeelsproblemen - Vervanging van leden - Verantwoordelijke instantie) (2-761)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-197
p. 35-38 2-197 p. 35-38 (PDF)
De ratificering van het Europees Verdrag voor het stimuleren van langlopende transnationale vrijwilligersdienst voor jongeren (2-552)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-103
p. 17-18 2-103 p. 17-18 (PDF)
De recente ontwikkelingen inzake kansspelen (Exploitatie van SMS-loterijen - Vermoeden van oplichterij - Aansprakelijkheid van telefoniebeheerders - Wet van 28 november 2000 inzake informaticacriminaliteit - Toepassing artikel 1965 van het Burgerlijk Wetboek en artikelen 2 en 4 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers) (2-965)      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-204
p. 24-26 2-204 p. 24-26 (PDF)
De rechten en de plichten van een parlementslid dat met toepassing van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen een gedetineerde bezoekt (Marc Dutroux) (2-673)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
De rechtsgeldigheid van de CAO nr 81 die beoogt de persoonlijke levenssfeer van de werknemers te beschermen ten aanzien van de controle op de elektronische online-communicatiegegevens (Artikel 22 van de Grondwet - Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens - Bestaande Europese richtlijn en Belgische wetten - CAO nr 81 van de Nationale Arbeidsraad van 26 april 2002 - Verenigbaarheid met andere rechtsnormen - Draagwijdte - Procedure) (2-788)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-206
p. 8-10 2-206 p. 8-10 (PDF)
De regeringsmaatregelen ter uitvoering van de aanbevelingen van de subcommissie "Mensenhandel en prostitutie" (Hoorzittingen met de minister van de betrokken departementen - Hoorzittingen met de erkende opvangcentra Payoke, Pag-Asa en SŁrya) (2-365)      
  Bespreking
2-137
p. 43-67 2-137 p. 43-67 (PDF)
De reglementering van alcohol-, tabaks- en cannabisconsumptie (Alcoholgebruik door jongeren en reclameproblematiek - Popalcohols - Naleving van de wetgeving i.v.m. het verstrekken van sterke dranken - Verkoop van tabac aan jongeren en leeftijdsgrens inzake verbruik - Jeugdbescherming en cannabisgebruik) (2-518)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-98
p. 9-13 2-98 p. 9-13 (PDF)
De resolutie 1457 van de Verenigde Naties inzake de plundering van Congo (Uitbuiting van natuurlijke rijkdommen - Beschuldigingen tegen Belgische ondernemingen - Aanbevelingen van een Senaatscommissie voor onderzoek - Blijk van transparantie van de Belgische autoriteiten - Gerechtelijk onderzoek) (2-1265)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-273
p. 6-9 2-273 p. 6-9 (PDF)
De schadelijke sektarische organisaties (Opname van misbruik van de zwakte als misdrijf in het Strafwetboek : aanbeveling van het Informatiecentrum - Moeilijkheden bij de werking van het Centrum - Activiteiten van de administratieve cel - Krishna-beweging) (2-652)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-173
p. 31-33 2-173 p. 31-33 (PDF)
De slechte behandeling waarvan iemand die tot ťťn jaar gevangenisstraf veroordeeld werd, het slachtoffer zou zijn geweest (Controlerecht van het parlement) (2-498)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-94
p. 19-20 2-94 p. 19-20 (PDF)
De sluiting van het Huis van Justitie en het gebrek aan Duitstalig personeel bij het parket van Eupen (2-705)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-141
p. 21-23 2-141 p. 21-23 (PDF)
De sociale onrust bij het personeel van de rechtbanken en parketten (Loonsverhogingen - Arbeidsomstandigheden - Informatica-uitrusting - Toestand van sommige gebouwen) (2-881)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-237
p. 42-44 2-237 p. 42-44 (PDF)
De staat van het Justitiepaleis te Luik (Betere en veiligere arbeidsomstandigheden) (2-447)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-110
p. 26-28 2-110 p. 26-28 (PDF)
De stand van de Belgisch-Marokkaanse betrekkingen wat de gezinsproblematiek betreft (Hoederecht, alimentatiegelden, tenuitvoerlegging van vonissen en "verstoting") (2-164)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-57
p. 51-59 2-57 p. 51-59 (PDF)
De stand van zaken voor wat betreft de opwaardering van het statuut en de taken van de griffier en de parketsecretaris (Modernisering griffies en parketten - Uitbouw van een informatica-structuur Phenix - Opleidingen voor het gerechtspersoneel - Management) (2-972)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-272
p. 50-53 2-272 p. 50-53 (PDF)
De strijd tegen de internationale sluikhandel in sigaretten (Fraude inzake douane - Te weinig fiscale substituten - Toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan douaniers - Europese acties tegen multinationals) (2-521)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-100
p. 17-19 2-100 p. 17-19 (PDF)
De strijd tegen de kinderpornografie vanuit het oogpunt van de politiepraktijk (Aanbevelingen van de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden - Strijd tegen kinderpornografie op internet - Middelen van de politiediensten - Internationale samenwerking - Taak van burgerverenigingen, Child Focus en het MAPI - Ethiek van de internetproviders - Technische maatregelen) (2-1040)      
  Bespreking
2-209
p. 32-51 2-209 p. 32-51 (PDF)
De strijd tegen kinderporno op internet (2-390)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-102
p. 64-67 2-102 p. 64-67 (PDF)
De structurele problemen in Kosovo (Psychologische en psychiatrische hulp - Justitie - Ordehandhaving) (2-272)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-47
p. 18-19 2-47 p. 18-19 (PDF)
De subsidies toegekend aan het Koninklijk filmarchief van het Filmmuseum (FinanciŽle middelen : Subsidies van de Nationale Loterij - Ontwerp van KB - Betalingstermijn) (2-528)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-100
p. 29-32 2-100 p. 29-32 (PDF)
De subsidiŽring van de ontmoetingsruimten (Bemiddeling in familierechtelijke geschillen, zowel tussen ouders onderling als tussen ouders en kinderen - Arrest Raad van State) (2-871)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-234
p. 4-5 2-234 p. 4-5 (PDF)
De taalverhouding bij de gerechtsdeurwaarders in het gerechtelijk arrondissement Brussel (2-603)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-112
p. 21-22 2-112 p. 21-22 (PDF)
De tachografen en de snelheidsbegrenzers (2-326)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-63
p. 17-20 2-63 p. 17-20 (PDF)
De telefoontap (Uitbouw van een centraal tapsysteem met mogelijk dubbelgebruik door de federale politie en de Staatsveiligheid - Uitvoeringsbesluiten wet van 10 juni 1998 - Voorontwerp van wet betreffende het afluisteren van privť-communicatie en -telecommunicatie t.b.v. de inlichtingen - en veiligheidsdiensten - IndustriŽle spionage) (2-950)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-267
p. 63-67 2-267 p. 63-67 (PDF)
De tenuitvoerlegging door BelgiŽ van de doelstellingen die tijdens de internationale vrouwenmars zijn geformuleerd (Mensenhandel en prostitutie, asielrecht, individualisering van de socialezekerheidsrechten, statuut van de samenwonende, pariteit voor de overheidsambten en de verkozen mandaten, fonds voor alimentatievorderingen, statuut voor de begeleide onthaalmoeders, verstoting als reden voor echtscheiding, probleem van de ontvoering van kinderen) (2-248)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-75
p. 25-26 2-75 p. 25-26 (PDF)
  2-75
p. 37-49 2-75 p. 37-49 (PDF)
De terugroeping van de IsraŽlische ambassadeur uit BelgiŽ (Tengevolge het arrest van het Hof van Cassatie in de zaak-Sharon - Scheiding der machten - Conformiteit van de wet op de universele bevoegdheid ["genocidewet" van 1993] met de internationale rechtsbeginselen) (2-1241)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-270
p. 7-10 2-270 p. 7-10 (PDF)
De toegang tot de gezondheidszorg voor vrouwen (Gezondheid en veroudering , gezondheid en armoede en geestelijke gezondheid van vrouwen) (2-250)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-75
p. 11-13 2-75 p. 11-13 (PDF)
  2-75
p. 37-49 2-75 p. 37-49 (PDF)
De toekomst van de "Brussels International Airport Company" (Overheidsparticipatie - Aandeelhouderschap - Beursintroductie) (2-59)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-26
p. 31-33 2-26 p. 31-33 (PDF)
De toekomst van de Centrale Dienst voor bestrijding van corruptie (Opsporingsdienst van het oude Hoog Comitť van Toezicht - Controle op de openbare aanbestedingen en de aanwending van subsidies - Opdrachten van de Centrale Dienst) (2-280)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-84
p. 62-65 2-84 p. 62-65 (PDF)
De toekomst van het BIPT (Omvorming van het BIPT door de oprichting van een parastatale A en een nieuwe regelingscommissie - Bevoegdheidsverdeling) (2-470)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-114
p. 53-55 2-114 p. 53-55 (PDF)
De toepassing van de anti-stalkingwet (2-86)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-30
p. 47-50 2-30 p. 47-50 (PDF)
De toepassing van de bepalingen van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (Vertraging bij de inschrijving van de nieuwe burgers in het bevolkingsregister en aanvaarding van consulaire documenten als gelijkwaardig met de geboorteakte) (2-221)      
  Vraag om uitleg van de heer Daif aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-74
p. 50-53 2-74 p. 50-53 (PDF)
De toepassing van de nieuwe bepalingen betreffende het Wetboek van de Belgische nationaliteit (Vertraging in de procedure - Document gelijkwaardig aan de geboorteakte - Verblijfsvergunning - Ontvangstbewijs parketten) (2-308)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-59
p. 11-13 2-59 p. 11-13 (PDF)
De toepassing van de nieuwe regels inzake de nationaliteit (Evaluatie van de nieuwe procedure - Naturalisatieaanvragen met een crimineel doel - Kosteloosheid - Termijnen om een advies te formuleren) (2-320)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-92
p. 47-49 2-92 p. 47-49 (PDF)
De toepassing van de wet betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling (Voorlopige invrijheidstelling met het oog op uitwijzing van de vreemdeling - Schadeloosstelling van het slachtoffer) (2-92)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-34
p. 39-42 2-34 p. 39-42 (PDF)
De toepassing van de wet om het geweld tussen partners tegen te gaan (Besnijdenis - Uitvoering en evaluatie van de wet van 24 november 1977 - Aantal klachten en veroordelingen - Toestand van de allochtone vrouwen) (2-375)      
  Vraag om uitleg van mevrouw KaÁar aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-97
p. 4-19 2-97 p. 4-19 (PDF)
De toepassing van de wet om het geweld tussen partners tegen te gaan (Uitvoering wet van 24 november 1997) (2-367)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-97
p. 4-19 2-97 p. 4-19 (PDF)
De toepassing van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, de zogenaamde wet van de universele bevoegdheid ("Genocidewet" - Talrijke klachten ingediend bij Brusselse gerechtelijke instanties - Ingezette middelen - Uitbreiding naar andere landen - Positief injunctierecht - Belgische bijdragen voor de Internationale strafhoven) (2-619)      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-164
p. 68-76 2-164 p. 68-76 (PDF)
De toepassing van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, de zogenaamde wet van de universele bevoegdheid ("Genocidewet" - Talrijke klachten ingediend bij Brusselse gerechtelijke instanties - Ingezette middelen - Uitbreiding naar andere landen - Positief injunctierecht - Belgische bijdragen voor de Internationale strafhoven) (2-624)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-164
p. 68-76 2-164 p. 68-76 (PDF)
De toepassing van het Verdrag van GenŤve op vrouwen die seksueel verminkt zijn (2-39)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-13
p. 14-15 2-13 p. 14-15 (PDF)
De toepassing van het Wetboek van de nationaliteit in de verschillende gemeenten van ons land (2-259)      
  Mondelinge vraag van de heer Daif aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-46
p. 25-27 2-46 p. 25-27 (PDF)
De toestand in de gevangenissen (Organieke hervorming van het gevangeniswezen [Hervorming Dupont] - Externe rechtspositie van de gevangenen - Drugs in de gevangenissen) (2-1100)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-237
p. 19-20 2-237 p. 19-20 (PDF)
De toestand in de gevangenissen (Overbevolking en tekort aan gevangenisbewakers) (2-901)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-188
p. 21-23 2-188 p. 21-23 (PDF)
De toestand in de gevangenissen (Sociaal assistenten : personeelsbestand en bezoldiging) (2-852)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-223
p. 19 2-223 p. 19 (PDF)
De toestand in het Centrum voor minderjarigen te Everberg (Delinquenten) (2-900)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-188
p. 14-21 2-188 p. 14-21 (PDF)
De toestand in het centrum voor delinquente minderjarigen te Everberg (2-904)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-188
p. 14-21 2-188 p. 14-21 (PDF)
De toestand van Franstalige gedetineerden in Vlaamse gevangenissen (Gebrek aan psychologische begeleiding) (2-735)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-190
p. 64-69 2-190 p. 64-69 (PDF)
De tolerantiedrempel die wordt gehanteerd bij het verbaliseren van snelheidsovertredingen (2-902)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-188
p. 23-25 2-188 p. 23-25 (PDF)
De trainingskampen van de PKK (Kampen van de Koerdische organisatie in BelgiŽ) (2-859)      
  Mondelinge vraag van de heer Siquet aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-180
p. 25-26 2-180 p. 25-26 (PDF)
De uitlevering van een in Tanzania vastgehouden Rwandees (Uitlevering van majoor Ntuyahaga gevraagd door BelgiŽ en door Rwanda - Moord op 10 Belgische para's in Rwanda) (2-648)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-125
p. 31-33 2-125 p. 31-33 (PDF)
De uitspraak van de rechter inzake het ongeval op de Gasmeterlaan in Gent (Verkeersongeval met als gevolg de dood van twee tienermeisjes - Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de sterke weggebruikers) (2-1176)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-253
p. 19-20 2-253 p. 19-20 (PDF)
De uitspraak van het Hof van Cassatie in de "zaak-Sharon" (Diplomatieke reactie van IsraŽl - Scheiding der machten - Conformiteit van de wet op de universele bevoegdheid ["genocidewet" van 1993] met de internationale rechtsbeginselen) (2-1245)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-270
p. 7-10 2-270 p. 7-10 (PDF)
De uitspraken van Belgocontrol in verband met de verlenging van de start-landingsbaan van Zaventem (2-33)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Leduc aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-11
p. 8-9 2-11 p. 8-9 (PDF)
De uitspraken van de minister over de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (Politieke drugsnota : dubbelzinnige interpretatie) (2-413)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-104
p. 33-39 2-104 p. 33-39 (PDF)
De uitvoering van de wet houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve coŲrdinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties (2-133)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-46
p. 51-53 2-46 p. 51-53 (PDF)
De uitvoering van de wet op de rechtsbijstand (Koninklijke besluiten - Bestaansmiddelen van de rechthebbenden) (2-82)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-22
p. 17-19 2-22 p. 17-19 (PDF)
De valse identiteitsbewijzen bij voetbalclubs en de verbazingwekkende praktijken inzake mensenhandel (Methodes die de clubs of hun bemiddelaars aanwenden om potentiŽle spelers BelgiŽ binnen te krijgen - Situatie van die spelers) (2-457)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-89
p. 19-21 2-89 p. 19-21 (PDF)
De veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van Euro 2000 (Voetbalcompetities - Hooligans) (2-46)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-15
p. 19-21 2-15 p. 19-21 (PDF)
De vereenvoudiging van de administratie ten aanzien van zelfstandigen (Uniek loket - Hervorming handelsregister en het op stapel zetten van een ondernemingsregister) (2-532)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-100
p. 28-29 2-100 p. 28-29 (PDF)
De verenigbaarheid van de nieuwe drugswet met de internationale verdragen (Voorleggen van de tekst aangenomen door de Kamer aan het Internationaal Comitť van Toezicht op Verdovende Middelen van de Verenigde Naties) (2-976)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-275
p. 37-38 2-275 p. 37-38 (PDF)
De vergoeding van artiesten en producenten voor het publieke gebruik van hun muziek (Evolutie van de reglementering voor verzorgingsinstellingen, jeugdhuizen, ulturele centra, dancings en discotheken) (2-114)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lindekens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-26
p. 27-29 2-26 p. 27-29 (PDF)
De verjaring van bouwmisdrijven (2-318)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-63
p. 12-13 2-63 p. 12-13 (PDF)
De verkiezing van de Adviesraad van de magistratuur (2-742)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-190
p. 64-69 2-190 p. 64-69 (PDF)
De verklaringen van de Britse ferry-operator P&O versus verklaringen van de minister van Justitie (Dramatische gebeurtenissen in Dover : overlijden van 58 chinese verstekelingen in een vrachtwagen) (2-310)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-59
p. 16-17 2-59 p. 16-17 (PDF)
De verkrachting van een jonge Mongoolse die in het Klein Kasteeltje verblijft (2-490)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-94
p. 14-15 2-94 p. 14-15 (PDF)
De vervanging van dierenmeel voor veevoeder door genetisch gemodificeerde soja (Tengevolge de BSE-problematiek en de ziekte van Creutzfeldt-Jakob) (2-288)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-84
p. 65-71 2-84 p. 65-71 (PDF)
De verwerking van processen-verbaal die werden opgemaakt met behulp van onbemande camera's (2-495)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-94
p. 15-16 2-94 p. 15-16 (PDF)
De vestiging van een drugsmuseum te Antwerpen (Drugspropagandacentrum vermomd als "museum" - Aanbod op internet) (2-524)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-100
p. 25-28 2-100 p. 25-28 (PDF)
De voorafbetaalde GSM-kaarten als handig werkmiddel voor de kleine en grote criminaliteit (Problemen voor politie- en parketdiensten om een link te leggen naar een persoon) (2-564)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-107
p. 23-25 2-107 p. 23-25 (PDF)
De voorbereiding van de Tweede wereldtop tegen commerciŽle seksuele uitbuiting van kinderen (Japan - december 2001) (2-510)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-128
p. 56-59 2-128 p. 56-59 (PDF)
De voorbereiding van de bijzondere commissie voor de toepassing van het Verdrag van Den Haag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen, die van 22 tot 28 maart 2001 in Den Haag wordt gehouden (Evaluatie van het Verdrag) (2-264)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-85
p. 43-49 2-85 p. 43-49 (PDF)
De voorgenomen afbouw van de postzegeldrukkerij "Het Zegel" te Mechelen (Centralisatie van de distributie te Jemelle - Toekomstperspectieven inzake werkgelegenheid) (2-708)      
  Mondelinge vraag van de heer Van den Brande aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-144
p. 14-17 2-144 p. 14-17 (PDF)
De voorwaarden tot adoptie (Adopties in Vietnam - Spanningsveld tussen het decreet van de Vlaamse Gemeenschap en de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek - Attesten) (2-453)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Taelman aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-94
p. 8-10 2-94 p. 8-10 (PDF)
De vraag of de wet van 29 juli 1934 waarbij private milities verboden worden al dan niet van toepassing is op bepaalde door burgers aangekondigde controles op het optreden van politiediensten (Controles op de politie door de AEL [Arabisch Europese Liga] om inbreuken op de racismewet vast te stellen - Eventuele strafvervolgingen) (2-1151)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-247
p. 23-25 2-247 p. 23-25 (PDF)
De vrijlating van een CCC-terrorist (2-130)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-27
p. 21-23 2-27 p. 21-23 (PDF)
De vrijlating van generaal Pinochet (2-49)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-24
p. 48-54 2-24 p. 48-54 (PDF)
De vrijstelling van beroepskaart voor bepaalde categorieŽn van vreemdelingen (Uitvoeringsbesluit voor de wet van 2 februari 2001) (2-755)      
  Vraag om uitleg van mevrouw KaÁar aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-194
p. 72-73 2-194 p. 72-73 (PDF)
De vrijstelling van het betalen van auteursrechten bij uitlening aan het publiek (Vrijstelling ten voordele van de mediatheek van de Franse Gemeenschap) (2-432)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-107
p. 27-28 2-107 p. 27-28 (PDF)
De weigering van de eerste minister en de minister van Justitie de beroepsorganisatie van de griffiers te horen aangaande de hervorming van hun statuut en hun taken (Nieuw personeelsbeleid - Toepassing Copernicusplan - Erkenning van de beroepsorganisatie als officiŽle gesprekspartner) (2-971)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-272
p. 47-50 2-272 p. 47-50 (PDF)
De weigering van het Vlaams Parlement om het samenwerkingsakkoord te bekrachtigen dat voorziet in de oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel (2-1138)      
  Mondelinge vraag van de heer Barbeaux aan mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-243
p. 31-32 2-243 p. 31-32 (PDF)
De wereldvrouwenmars en de verdere ontwikkelingen in dit verband (Rechten inzake alimentatiegeld, geweld tegen vrouwen en probleem van de mensenhandel, rol van de vrouw in de ontwikkeling) (2-251)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-75
p. 7-10 2-75 p. 7-10 (PDF)
  2-75
p. 37-49 2-75 p. 37-49 (PDF)
De werking van de Onderzoeksraad voor de zeevaart (2-142)      
  Vraag om uitleg van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-49
p. 37-40 2-49 p. 37-40 (PDF)
De wet op de kansspelen (Toepasbaarheid van de wet - Overgangsregeling - Convenanten die gemeenten en uitbaters van kansspelinrichtingen van klasse II afsluiten) (2-590)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-110
p. 18-20 2-110 p. 18-20 (PDF)
De wet van 28 november 2000 inzake informaticacriminaliteit ("Hacking") (2-395)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-102
p. 67-68 2-102 p. 67-68 (PDF)
De wettelijke erkenning van de prostitutie (2-30)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-11
p. 8 2-11 p. 8 (PDF)
De wettelijkheid van het aanbieden van zogenaamde "alcoholpops" aan minderjarigen via drankautomaten (2-1077)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-231
p. 14-15 2-231 p. 14-15 (PDF)
De wijze waarop de Staatsveiligheid vonnissen negeert en dossiers aanlegt over parlementsleden (o.a. Vlaams Blok - Europese Conventie voor de rechten van de mens) (2-161)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-57
p. 62-65 2-57 p. 62-65 (PDF)
De zaak-Lebbe (Mogelijke visa-fraude in het Consulaat-generaal van BelgiŽ te Casablanca [Marokko]) (2-1179)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-253
p. 20-22 2-253 p. 20-22 (PDF)
De zitting van het Comitť voor de rechten van het kind in GenŤve op 23 mei 2002 (Federaal kinderrechtenbeleid - Opmerkingen van het VN-comitť voor de rechten van het kind - Aanbevelingen van de werkgroep "Rechten van het Kind") (2-817)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-213
p. 25-27 2-213 p. 25-27 (PDF)
De zoekacties in de gevangenis van Leuven-Centraal en de commentaar van het Leuvense parket daarop (Verboden voorwerpen - Richtlijnen inzake publieke mededelingen van het parket) (2-426)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-104
p. 16-17 2-104 p. 16-17 (PDF)
Debat over de rechten van het kind, ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het UNO-verdrag inzake de rechten van het kind      
  2-14
p. 35-37 2-14 p. 35-37 (PDF)
Debat over het faillissement van Sabena (Sociaal akkoord voor het personeel - Politieke verantwoordelijkheid - Oprichting van een nieuwe luchtvaartmaatschappij - DAT)      
  Debat
2-157
p. 13-46 2-157 p. 13-46 (PDF)
Dienst nucleaire veiligheid - Opdracht - Personeelsformatie (2-318)      
  Schriftelijke vraag van de heer Maertens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 287 2-8 p. 287 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-26
p. 1236-1238 2-26 p. 1236-1238 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2135)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 3018 2-55 p. 3018 (PDF)
Digitale handtekening - Certificaat - Kosten (2-768)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1009 2-22 p. 1009 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-23
p. 1082-1083 2-23 p. 1082-1083 (PDF)
Dragen van de veiligheidsgordel - Controles - Maatregelen (2-2185)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3114 2-57 p. 3114 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3538-3543 2-63 p. 3538-3543 (PDF)
Drugsgebruik in BelgiŽ - Wetenschappelijk onderzoek - Stand van zaken - Sociaal-sanitaire opvangcentra (2-194)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-7
p. 238 2-7 p. 238 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-10
p. 430-431 2-10 p. 430-431 (PDF)
Drugstesten in het verkeer - Resultaten - Bijsturingen - Testapparatuur (2-949)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1267-1268 2-27 p. 1267-1268 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-33
p. 1620-1621 2-33 p. 1620-1621 (PDF)
Drugtesten in het verkeer (2-813)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1012 2-22 p. 1012 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1143 2-24 p. 1143 (PDF)
Dubbele familienaam - Belgische wetgeving - Jurisprudentie (Ouder van vreemde nationaliteit met kinderen die verschillende namen dragen) (2-861)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-26
p. 1209 2-26 p. 1209 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-28
p. 1384-1385 2-28 p. 1384-1385 (PDF)
E-government - Responsibility disclaimers - Interactieve sites (EnquÍte Anderson Consulting - Aansprakelijkheid - Privacy) (2-707)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-19
p. 849 2-19 p. 849 (PDF)
  Bul. 2-22
p. 1007-1008 2-22 p. 1007-1008 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1140-1142 2-24 p. 1140-1142 (PDF)
Echtscheiding - Personen van verschillende nationaliteit die met elkaar getrouwd zijn op Belgisch grondgebied (EU-burgers - Toepasselijke wetgeving - Impact van EG-verordening 1347/2000) (2-2531)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-65
p. 3661-3662 2-65 p. 3661-3662 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Verwilghen, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
2-1
p. 10 2-1 p. 10 (PDF)
Een reeks benoemingen op het einde van de vorige zittingsperiode (Verlenging van het mandaat van onderzoeksrechter Langlois in Neufch‚teau [Misdaden van pedofiel Dutroux] - Verbindingsofficier te Washington - Commissaris bij de gerechtelijke politie) (2-5)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-6
p. 52-55 2-6 p. 52-55 (PDF)
Elektronisch huisarrest - Criteria (2-2519)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-65
p. 3660-3661 2-65 p. 3660-3661 (PDF)
Erediensten op centraal niveau - Functionarissen - Bezoldiging (2-2095)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-55
p. 2986 2-55 p. 2986 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4089-4090 2-73 p. 4089-4090 (PDF)
Erfrechtverklaringen en akten van bekendheid - Vermelde bedragen - Aanpassing - Jaarlijkse indexering (2-2104)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-56
p. 3042-3043 2-56 p. 3042-3043 (PDF)
  Bul. 2-70
p. 3892-3893 2-70 p. 3892-3893 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4090-4092 2-73 p. 4090-4092 (PDF)
Erotiekbeurzen - Openbare orde - Aanpak van het parket (Leeftijdsgrens - Publiciteit) (2-1280)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-36
p. 1753-1754 2-36 p. 1753-1754 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-48
p. 2529-2530 2-48 p. 2529-2530 (PDF)
Eventuele gratiemaatregelen naar aanleiding van het huwelijk van prins Filip (Collectieve gratiemaatregel - Strafuitvoering en vervroegde invrijheidstelling) (2-27)      
  Mondelinge vraag van de heer Malmendier aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-11
p. 7 2-11 p. 7 (PDF)
Examen inzake beroepsbekwaamheid voor magistraten - Vrijstellingsregeling voor bepaalde onderdelen (2-626)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-17
p. 778 2-17 p. 778 (PDF)
Faillissement - Verschoonbaarheid - Tegeldemaking van nieuw opgedoken activa en uitbetaling van niet-vereffende schulden (2-2597)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-68
p. 3782-3783 2-68 p. 3782-3783 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4129-4131 2-73 p. 4129-4131 (PDF)
Federaal ambt - Evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Opvolging van de ken- en stuurgetallen (2-39)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-1
p. 14 2-1 p. 14 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-34
p. 1671-1673 2-34 p. 1671-1673 (PDF)
Federale overheid - Aankopen via internet - Stand van zaken (e-commerce door de overheidsdiensten) (2-510)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-13
p. 573 2-13 p. 573 (PDF)
  Bul. 2-17
p. 749 2-17 p. 749 (PDF)
  Bul. 2-22
p. 1007 2-22 p. 1007 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1136-1137 2-24 p. 1136-1137 (PDF)
Federale overheid - Vliegtuigtickets - Aankoopbeleid (2-2575)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-67
p. 3769 2-67 p. 3769 (PDF)
Gedetineerden - Algemene gezondheidstoestand (Bestrijding van infectieziekten in de gevangenissen) (2-1484)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2053 2-41 p. 2053 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999 (2-245)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 286 2-8 p. 286 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-18
p. 817-819 2-18 p. 817-819 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1042)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1333 2-28 p. 1333 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-30
p. 1501-1503 2-30 p. 1501-1503 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2677)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3963 2-71 p. 3963 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1745)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2456 2-47 p. 2456 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-53
p. 2897-2898 2-53 p. 2897-2898 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Strategische doelstellingen - Begroting 2003 (2-2694)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3963 2-71 p. 3963 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid - Strategische doelstellingen - Middelen - Methodologie (2-970)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1332 2-28 p. 1332 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-30
p. 1500-1501 2-30 p. 1500-1501 (PDF)
Gelijke-kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-283)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 287 2-8 p. 287 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-27
p. 1300-1301 2-27 p. 1300-1301 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Implementatie van de strategische doelstellingen - Periode van januari tot juli 2002 (2-2335)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-69
p. 3848-3849 2-69 p. 3848-3849 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Implementatie van de strategische doelstellingen - Periode van september tot december 2001 (2-2318)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-69
p. 3848 2-69 p. 3848 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Strategische doelstellingen (2-1524)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-42
p. 2110 2-42 p. 2110 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-48
p. 2533-2534 2-48 p. 2533-2534 (PDF)
Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen (2-1335)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1900 2-38 p. 1900 (PDF)
Gelijkheid van kansen van mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap (2-1367)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-39
p. 1925 2-39 p. 1925 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2566 2-49 p. 2566 (PDF)
Gemeenschappelijk Waarborgfonds - Onverzekerbare bestuurders (2-1718)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2374-2375 2-46 p. 2374-2375 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3337 2-60 p. 3337 (PDF)
Genaturaliseerde vreemdelingen - Tekortkoming aan bepaalde verplichtingen - Ontnemen van de Belgische nationaliteit (2-2517)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-65
p. 3638 2-65 p. 3638 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-66
p. 3715 2-66 p. 3715 (PDF)
Geneesheren - Aansprakelijkheid wegens medische fout (2-2435)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-63
p. 3522 2-63 p. 3522 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-67
p. 3768 2-67 p. 3768 (PDF)
Geneesmiddelen en gezondheidstests - Aanbod op het internet - Mogelijkheden om op te treden (2-805)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1012 2-22 p. 1012 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-23
p. 1084-1085 2-23 p. 1084-1085 (PDF)
Gerechtelijk onderzoek - Voormalig strafrechtelijk dossier (Affaire-Di Rupo) (2-1894)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lozie aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2762-2763 2-52 p. 2762-2763 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3338-3339 2-60 p. 3338-3339 (PDF)
Gerechtelijk verlof - Conclusietermijnen - Toepassing van art. 747, ß 2, Gerechtelijk Wetboek (2-2359)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-60
p. 3315-3316 2-60 p. 3315-3316 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3544-3546 2-63 p. 3544-3546 (PDF)
Gerechtelijke bijstand inzake strafzaken - Europese Conventie van 20 april 1959 aangaande de wederzijdse rechtshulp - Aanvullend Protocol - Ratificatie (2-2043)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-54
p. 2962-2963 2-54 p. 2962-2963 (PDF)
Gerechtelijke politie Brussel - Personeelsformatie volgens taalrol (2-357)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-10
p. 432-433 2-10 p. 432-433 (PDF)
Gerechtelijke technische assistenten - Datum indiensttredingen (Rechtbanken van eerste aanleg) (2-162)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-6
p. 203 2-6 p. 203 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-8
p. 310-311 2-8 p. 310-311 (PDF)
Gerechtsdeurwaardersambt - Benoeming van vrouwen in 1999 (2-325)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 287 2-8 p. 287 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-12
p. 538 2-12 p. 538 (PDF)
Gerechtsgebouwen - Bewaring archief - Brandveiligheid (2-326)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-9
p. 340 2-9 p. 340 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-15
p. 679-680 2-15 p. 679-680 (PDF)
Getuigen in civiele zaken - Vastgestelde prijs (schadeloosstelling) (Aanpassing van het bedrag aan de werkelijke verplaatsingskosten) (2-2055)      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-55
p. 2985 2-55 p. 2985 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-62
p. 3477-3478 2-62 p. 3477-3478 (PDF)
Gevangenisbevolking - Vooropgestelde daling - Drugsverslaafden - Vervangende gevangenisstraf (2-751)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-21
p. 952-953 2-21 p. 952-953 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1142 2-24 p. 1142 (PDF)
  Bul. 2-29
p. 1434 2-29 p. 1434 (PDF)
Gevangenisbevolking wegens zedenfeiten (Cijfergegevens) (2-336)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-9
p. 340 2-9 p. 340 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-12
p. 539 2-12 p. 539 (PDF)
Gevangenissen - Drugpreventie (2-2506)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw van Kessel aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3590 2-64 p. 3590 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-66
p. 3713-3715 2-66 p. 3713-3715 (PDF)
Gevangenissen - Hervorming (Overbevolking - Werkzaamheden - Drugs - Personeel - Wet op de voorwaardelijke invrijheidsstelling - Werkaanbiedingen - Geweld) (2-2776)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-72
p. 4003 2-72 p. 4003 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4134-4139 2-73 p. 4134-4139 (PDF)
Gevangenissen - Informatisering (2-166)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-6
p. 203 2-6 p. 203 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-7
p. 261-262 2-7 p. 261-262 (PDF)
Gevangenissen - Medisch centrum - Ingrepen (2-2650)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3962 2-71 p. 3962 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4131-4133 2-73 p. 4131-4133 (PDF)
Gevangenissen - Voetbal (Ontsnapping van een gevangene - Veiligheidsmaatregelen - Andere sporten) (2-2406)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3394 2-61 p. 3394 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-62
p. 3478-3479 2-62 p. 3478-3479 (PDF)
Geweld binnen het gezin - Behandeling van de klachten en aangiften door de politieambtenaren - Voortgangscontrole van het dossier (Geweld tegen kinderen, tussen partners en tegen bejaarden - Processen-verbaal en slachtofferhulp) (2-1060)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1334-1335 2-28 p. 1334-1335 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-37
p. 1836-1839 2-37 p. 1836-1839 (PDF)
Geweld jegens vrouwen - Werkgroep - Verwerking in de gegevensbank van de parketten (Begrip "huiselijk geweld" - Onderscheid tussen intrafamiliaal en extrafamiliaal geweld) (2-2516)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-65
p. 3638 2-65 p. 3638 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-68
p. 3794-3795 2-68 p. 3794-3795 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Aandacht in 1999 - Ter beschikking gestelde middelen (2-439)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 450 2-11 p. 450 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2566 2-49 p. 2566 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3081-3082 2-56 p. 3081-3082 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-415)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 450 2-11 p. 450 (PDF)
  Bul. 2-49
p. 2566 2-49 p. 2566 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3080-3081 2-56 p. 3080-3081 (PDF)
Gokken op het internet - Legaliteit (2-1918)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2764 2-52 p. 2764 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2961-2962 2-54 p. 2961-2962 (PDF)
Graffitikunstwerken en de wet op het auteursrecht (2-735)      
  Mondelinge vraag van de heer Remans aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-157
p. 7-8 2-157 p. 7-8 (PDF)
Gratie en dienstverlening ten bate van de gemeenschap (Alternatieve maatregelen in het kader van de gratieverlening - Toekenning voorlopige invrijheidstellingen met het oog op een gratieverlening) (2-284)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-85
p. 41-43 2-85 p. 41-43 (PDF)
Griffies van de handelsrechtbanken - Europese groep met economisch belang - Deponering van statuten (2-1784)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2456-2457 2-47 p. 2456-2457 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-51
p. 2710-2711 2-51 p. 2710-2711 (PDF)
Groepsverkrachtingen - Evolutie (Gegevens) (2-1552)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2176 2-43 p. 2176 (PDF)
Hacken - "Port scan" - Wet inzake informaticacriminaliteit (Vonnis in de Verenigde Staten) (2-1076)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-30
p. 1464-1465 2-30 p. 1464-1465 (PDF)
  Bul. 2-33
p. 1608 2-33 p. 1608 (PDF)
  Bul. 2-36
p. 1738-1739 2-36 p. 1738-1739 (PDF)
  Bul. 2-46
p. 2366-2367 2-46 p. 2366-2367 (PDF)
  Bul. 2-52
p. 2758-2759 2-52 p. 2758-2759 (PDF)
  Bul. 2-64
p. 3583-3584 2-64 p. 3583-3584 (PDF)
Handel met voorkennis - Vervolgingsbeleid - Veroordelingen (2-1374)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1903-1905 2-38 p. 1903-1905 (PDF)
Handelsregister - Lijst van bedrijvigheden (Vrije beroepen) (2-587)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-16
p. 701-702 2-16 p. 701-702 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-36
p. 1782-1783 2-36 p. 1782-1783 (PDF)
Handelstransacties - Betalingsachterstand - Bestrijding - Toepasbaarheid van de wet van 2 augustus 2002 op het aanbieden van financiŽle producten aan ondernemingen (niet-consumenten) (FinanciŽle producten zoals leningen, leasingovereenkomsten, verzekeringscontracten, beurstransacties - Aanpassing van de regelgeving op de overheidsopdrachten aan richtlijn 2000/35/EG) (2-2545)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-66
p. 3692 2-66 p. 3692 (PDF)
Handelstransacties - Betalingsachterstand - Situatie in BelgiŽ - Omzetting van de Europese richtlijn van 29 juni 2000 (2-1566)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2177 2-43 p. 2177 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2494-2495 2-47 p. 2494-2495 (PDF)
Handelstransacties - Betalingsachterstand - Transpositie van richtlijn 2000/35/EG naar het Belgisch recht (2-2085)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-55
p. 2985 2-55 p. 2985 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3079-3080 2-56 p. 3079-3080 (PDF)
Hanengevechten - Toestand in BelgiŽ - Overtredingen - Controles (2-1814)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-49
p. 2567 2-49 p. 2567 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-53
p. 2898 2-53 p. 2898 (PDF)
Herziening van artikel 157 van de Grondwet (Wetswijziging inzake militaire gerechten - Oprichting strafuitvoeringsrechtbanken) (2-697)      
  Bespreking
2-215
p. 4-15 2-215 p. 4-15 (PDF)
Het Belgisch beleid inzake illegale handel in cultuurgoederen (Bestrijding van het witwassen van geld dat voortkomt uit die handel - Gemis aan een bestrijdingsbeleid en gebrek aan personeel bij de betrokken politiediensten) (2-1240)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-270
p. 15-17 2-270 p. 15-17 (PDF)
Het Brusselse parket (Versterking van de magistratuur) (2-1213)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-264
p. 11-13 2-264 p. 11-13 (PDF)
Het Europees aanhoudingsmandaat (Uitvoering van het kaderbesluit - Rol van het Parlement - Dubbele incriminatie - Uitzonderlijke regeling voor de politieke misdrijven) (2-796)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-208
p. 56-58 2-208 p. 56-58 (PDF)
Het Executief van de Moslims van BelgiŽ (Islamitische godsdienst - Godsdienstonderwijs - Godsdienstleerkrachten - Aalmoezeniers - Voorbehouden percelen op openbare begraafplaatsen - Statuut van de moskeeŽn en de imams - Rituele slachting van dieren - Halal-label voor vlees) (2-834)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-218
p. 97-105 2-218 p. 97-105 (PDF)
Het Executief van de Moslims van BelgiŽ (Verslag van de Staatsveiligheid over het moslimfundamentalisme in BelgiŽ - Islamitische godsdienst - Godsdienstleerkrachten - Aalmoezeniers - Vrouwen in de representatieve organen - Imams - Financieel tekort van de moskeeŽn - Controle op de toespraken van de imams) (2-847)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-218
p. 97-105 2-218 p. 97-105 (PDF)
Het Informatie- en adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties (Actieplan tegen die organisaties) (2-496)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-124
p. 49-51 2-124 p. 49-51 (PDF)
Het MP3-fenomeen (Internet : illegaal kopiŽren van muziek) (2-286)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-54
p. 19-21 2-54 p. 19-21 (PDF)
Het Nationaal Centrum voor elektronisch toezicht (Sociale spanningen in het Centrum - Eisen van het personeel - Uitbreiding van het elektronisch toezicht) (2-1271)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-275
p. 17-21 2-275 p. 17-21 (PDF)
Het Participatiefonds (Achtergestelde leningen tegen gunstvoorwaarden voor zelfstandige ondernemers) (2-696)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-182
p. 79-81 2-182 p. 79-81 (PDF)
Het Raadgevend Comitť voor bio-ethiek (Vernieuwing van het Comitť - Achterstand bij de benoemingen - Continuiteit van het beheer) (2-120)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-26
p. 8-10 2-26 p. 8-10 (PDF)
Het aantal psychiaters dat in de gevangenissen en in de inrichtingen tot bescherming van de maatschappij werkt, alsook de bijzonder zorgwekkende toestand in de inrichting tot bescherming van de maatschappij van Paifve (Overbevolking van de psychiatrische vleugels van sommige gevangenissen - Internering van mentaal gehandicapten voor feiten van seksueel misbruik - Akkoord met het Waalse Gewest) (2-782)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-203
p. 33-37 2-203 p. 33-37 (PDF)
Het afluistersysteem dat in het Justus Lipsius-gebouw te Brussel werd ontdekt (n.a.v. storingen in het intern telefoonnet van de Europese Raad) (2-1292)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-279
p. 33-34 2-279 p. 33-34 (PDF)
Het afslachten van 275 runderen te Corroy-le-Grand (Eťn dier positief bevonden aan BSE - Vernietiging van de volledige veestapel - Veiligheid van de consument) (2-479)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-92
p. 26-28 2-92 p. 26-28 (PDF)
Het beleid inzake de armoede bij vrouwen (2-253)      
  Vraag om uitleg van mevrouw KaÁar aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-75
p. 16-17 2-75 p. 16-17 (PDF)
  2-75
p. 37-49 2-75 p. 37-49 (PDF)
Het beslag door onderzoekrechters op medische dossiers (2-257)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-46
p. 23-25 2-46 p. 23-25 (PDF)
Het bezoek van een journalist en een senator aan Dutroux in de gevangenis van Aarlen (2-667)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
Het bezoek van een senator, een personeelslid van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en een VTM-journalist aan een gedetineerde in de gevangenis van Aarlen (Marc Dutroux) (2-672)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
Het controleren en vervolgen van verkeersovertredingen (Onvoldoende controles - Seponering van PV's) (2-815)      
  Mondelinge vraag van de heer Hordies aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-172
p. 20-23 2-172 p. 20-23 (PDF)
Het deel "Justitie" van de veiligheids- en samenlevingscontracten (SubsidiŽring van verenigingen die zich bezighouden met alternatieve gerechtelijke maatregelen - Achterstand in bepaalde gemeenten) (2-679)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-134
p. 13-14 2-134 p. 13-14 (PDF)
Het doorgeven van persoonlijke informatie door de gemeentelijke diensten aan private ondernemingen (bv. parkeerbeleid) (2-686)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-137
p. 24-26 2-137 p. 24-26 (PDF)
Het doorsturen van een minderjarig meisje naar een abortuskliniek door een straathoekwerkster van de stad Mechelen zonder dat de ouders op de hoogte werden gebracht (2-1137)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-243
p. 24-25 2-243 p. 24-25 (PDF)
Het dure en absurde penitentiaire beleid van de minister van Justitie (Verhoging van de capaciteit van de gevangenissen - Maatregelen met het oog op een daling van de gevangenisbevolking - Quota in de gevangenissen - Werkstraf - Nieuwe autonome straffen - Elektronisch toezicht - Psychiatrische interneringen - Administratieve hechtenissen door de Dienst Vreemdelingenzaken) (2-804)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-209
p. 54-57 2-209 p. 54-57 (PDF)
Het einde van de opdracht van de commissie-Franchimont (Hervorming van het strafprocesrecht - Opstellen van een nieuw Wetboek van strafvordering) (2-1)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-6
p. 48-52 2-6 p. 48-52 (PDF)
Het exporteren naar ons land van het IsraŽlisch-Palestijnse conflict (2-971)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-202
p. 17-18 2-202 p. 17-18 (PDF)
Het falend jeugddelinquentiebeleid (Detentie van jeugdige delinquenten - Opheffing artikel 53 wet van 8 april 1965 op de jeugdbescherming door de wet van 4 mei 1999 - Besloten opvang : gemeenschapsbevoegdheid) (2-841)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-175
p. 40-43 2-175 p. 40-43 (PDF)
Het federale gesloten centrum voor minderjarige delinquenten (2-853)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-178
p. 26-27 2-178 p. 26-27 (PDF)
Het gebrek aan jeugdrechters te Brussel en het beleid dat moet worden gevoerd in het kader van de opheffing van artikel 53 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming (Opheffing van de mogelijkheid minderjarigen op te sluiten - Alternatieve plaatsingsmogelijkheden) (2-710)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-144
p. 12-14 2-144 p. 12-14 (PDF)
Het gebruik der talen in gerechtszaken en het taalexamen voor doctors en licentiaten in de rechten (Inwerkingtreding van de wet van 18 juli 2002 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken) (2-903)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-248
p. 25-26 2-248 p. 25-26 (PDF)
Het gebruik van minderjarigen als drugskoeriers in BelgiŽ (Preventieve en/of repressieve maatregelen - Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming - Regeringsbeleid t.o.v. persoonlijk gebruik, handel en productie van cannabis - Gebruik van cannabis door minderjarigen - Bevoegdheid van de gemeenschappen) (2-962)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-204
p. 22-24 2-204 p. 22-24 (PDF)
Het gebruik van vismeel in veevoeder (Bedreiging van de visserij door de industrievisserij - Beperking van de visquota) (2-294)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-84
p. 65-71 2-84 p. 65-71 (PDF)
Het gerechtelijk onderzoek inzake het Sabena-dossier (2-752)      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-161
p. 28-29 2-161 p. 28-29 (PDF)
Het geringe aantal parkeerboetes dat de Kortrijkse politie uitschreef in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen (2-412)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-84
p. 31-32 2-84 p. 31-32 (PDF)
Het gesloten centrum te Everberg (Delinquente minderjarigen) (2-903)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-188
p. 14-21 2-188 p. 14-21 (PDF)
Het gevolg dat moet worden gegeven aan de rechtmatige eisen van de gevangenisbewakers (Kader, wervingsvoorwaarden en beloning van het gevangenispersoneel - Impact van de opening van de gevangenis in Ittre - Aangekondigde stakingen) (2-975)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-204
p. 28-29 2-204 p. 28-29 (PDF)
Het geweld binnen het gezin (Preventie van het geweld in de gezinnen - Opvang van en hulp aan slachtoffers - FinanciŽle hulp - Coordinatie op het terrein - Richtlijn aan parketten - Politieoptreden) (2-362)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van Riet aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-97
p. 4-19 2-97 p. 4-19 (PDF)
Het geweld in Voeren (Pogingen tot het verhinderen van een openbare verkoop van enkele gemeente-eigendommen - Sancties) (2-581)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-114
p. 17-18 2-114 p. 17-18 (PDF)
Het geweld tegen dieren in slachthuizen (Onderzoek van Gaia en "Animaux en pťril" met behulp van een verborgen camera in Ciney en Anderlecht) (2-381)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-78
p. 17-18 2-78 p. 17-18 (PDF)
Het geweld tegen vrouwen (Verkiezingscampagne voor de vrouwen, stemmen op vrouwen, gelijkekansenbeleid, deelname van vrouwen aan de besluitvorming, geweld tegen vrouwen) (2-243)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-75
p. 18-19 2-75 p. 18-19 (PDF)
  2-75
p. 20-22 2-75 p. 20-22 (PDF)
  2-75
p. 37-41 2-75 p. 37-41 (PDF)
  2-75
p. 49-50 2-75 p. 49-50 (PDF)
Het geweld tussen partners (Gezinnen samengesteld door mensen van hetzelfde geslacht - Uitvoering wet van 24 november 1997 - Aantal klachten en veroordelingen - Geweld door de besnijdenis gepleegd op vrouwen van islamitische cultuur) (2-370)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-97
p. 4-19 2-97 p. 4-19 (PDF)
Het gratis laten testen van drugs tijdens een muziekfestival (Festival in Dour - "Pill testing" - Synthetische drugs - Politiecontrole) (2-1060)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-223
p. 9-10 2-223 p. 9-10 (PDF)
Het in Anderlecht georganiseerde protest tegen de antisemitische wandaden (Ingezette middelen om de daders van antisemitische wandaden in BelgiŽ te indentificeren - Vergunningsweigering door de burgemeester van Anderlecht voor een optocht naar het monument van de joodse martelaar) (2-774)      
  Vraag om uitleg van de heer Dubiť aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-204
p. 40-42 2-204 p. 40-42 (PDF)
Het initiatief van de stad Gent om de rechtzoekende die meegenomen wordt in een voertuig van de lokale politie daarvoor te laten betalen (Wettelijke basis) (2-1244)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-270
p. 49-51 2-270 p. 49-51 (PDF)
Het instandhouden van persoonlijke betrekkingen tussen kinderen en hun gedetineerde ouder(s) (2-157)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Laloy aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-57
p. 59-62 2-57 p. 59-62 (PDF)
Het interview met Marc Dutroux dat mogelijk werd door de toelating die senator Jean-Marie Dedecker kreeg om Dutroux in de gevangenis te bezoeken en de daaruit voortvloeiende conclusies (2-671)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
Het islamfundamentalisme in de gevangenissen (Proselitisme in de Belgische gevangenissen - Voorzorgsmaatregelen ter bescherming tegn terroristische daden) (2-607)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-164
p. 63-64 2-164 p. 63-64 (PDF)
Het justitiŽle gevolg dat werd gegeven aan het zogenaamde herlezingsdossier van de X-getuigen in het gerechtelijk onderzoek Dutroux-Nihoul (2-352)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-96
p. 19-21 2-96 p. 19-21 (PDF)
Het kleinschalig gebruik van cannabis op muziekfestivals (Actie politiediensten - Aanpak op het festival in Dour) (2-1064)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-223
p. 10-11 2-223 p. 10-11 (PDF)
Het koninklijk besluit dat nog genomen moet worden om het begrip "kind ten laste" in de zin van artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek te definiŽren (na aanneming van de wet van 24 maart 2000 strekkende tot aanpassing van het bedrag van het loon niet vatbaar voor overdracht of beslag) (2-1236)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-270
p. 19-21 2-270 p. 19-21 (PDF)
Het koninklijk besluit inzake DNA-analyse dat zou moeten genomen worden (2-194)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-61
p. 88-89 2-61 p. 88-89 (PDF)
Het leenrecht ("Symbolische" dagvaarding van een openbare bibliotheek teneinde het uitlenen van bepaalde werken zonder toestemming van auteurs en zonder leenvergoeding te laten stopzetten - Klacht bij de Europese Commissie) (2-1225)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-265
p. 34-36 2-265 p. 34-36 (PDF)
Het leenrecht voor auteurs (2-346)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-72
p. 16-17 2-72 p. 16-17 (PDF)
Het leenrecht voor auteurs (Omzetting van een Europese richtlijn - Gebrek aan medewerking van de gemeenschappen) (2-502)      
  Mondelinge vraag van de heer Devolder aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-96
p. 15-16 2-96 p. 15-16 (PDF)
Het licentiaatsdiploma criminologie, de opleiding "privť-detective", de opleiding "politie" en de opleiding "bewakings- en beveiligingsmanagement" (Op elkaar afstemmen van de opleidingen) (2-262)      
  Mondelinge vraag van de heer Ramoudt aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-47
p. 26-28 2-47 p. 26-28 (PDF)
Het lot dat het wetsontwerp over de toekenning van een voogd aan niet-begeleide minderjarigen beschoren is (Asielzoekers - Voogdijregeling - Toegang tot het grondgebied en opvang van niet-begeleide minderjarigen) (2-1119)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-241
p. 14-16 2-241 p. 14-16 (PDF)
Het lot van 700 Albanese gevangenen in ServiŽ (Follow-up van de mensenrechtenorganisatie - Internationaal Tribunaal) (2-548)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-103
p. 16-17 2-103 p. 16-17 (PDF)
Het mislukken van de 13de vergadering van de Belgisch-Marokkaanse Commissie (Ontvoering kinderen uit gemengde huwelijken - Intenties van de Marokkaanse overheid m.b.t. de geblokkeerde situatie) (2-328)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-67
p. 6-7 2-67 p. 6-7 (PDF)
Het mond- en klauwzeer (Opsporing - Elisa-test - Preventieve vaccinatie) (2-592)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Cornet d'Elzius aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-110
p. 21-23 2-110 p. 21-23 (PDF)
Het moslimfundamentalisme in BelgiŽ (Middelen van de Veiligheid van de Staat teneinde islamitische netwerken te detecteren) (2-924)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-251
p. 34-37 2-251 p. 34-37 (PDF)
Het negeren door sommige gemeenten van de wetgeving over verstoting (Aanvaarding van verstotingsakten als bewijs van echtscheiding ook als ťťn van de echtgenoten Belg is - Legalisatie door buitenlandse consulaten in strijd met de Belgische openbare orde) (2-1274)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-275
p. 9-10 2-275 p. 9-10 (PDF)
Het niet naleven van de termijnen voor de voorwaardelijke invrijheidstellingen (2-376)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-78
p. 15-16 2-78 p. 15-16 (PDF)
Het niet-naleven door de kabelmaatschappijen van de overeenkomsten die ze met de auteursverenigingen hebben gesloten (Vergoeding van de houders van auteursrechten) (2-130)      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-47
p. 52-54 2-47 p. 52-54 (PDF)
Het niet-vervolgen van de diamantmaffia (Capaciteit van het Antwerps parket en de onderzoekscel diamant - Aantal onderzoeken - Realisatie van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie georganiseerde criminaliteit) (2-1109)      
  Mondelinge vraag van de heer Maertens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-239
p. 19-22 2-239 p. 19-22 (PDF)
Het nieuwe artikel 111 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (Telefoontap - Rechtsonzekerheid tengevolge de formulering van het artikel) (2-758)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-201
p. 50-54 2-201 p. 50-54 (PDF)
Het ondertekenen en de ratificering door BelgiŽ van het Verdrag van de Raad van Europa inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde (Problematiek van de bescherming van het embryo en het verbod op wetenschappelijk onderzoek op het embryo) (2-514)      
  Vraag om uitleg van mevrouw van Kessel aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-127
p. 11-14 2-127 p. 11-14 (PDF)
Het ongenoegen in de psychosociale sector in de gevangenissen (Werklast - Impact van het verslag Lieven-Dupont - Juridisch statuut van gedetineerden : opleiding - Elektronische bewaking - Evaluatiewet voorwaardelijke invrijheidstelling) (2-506)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-96
p. 16-18 2-96 p. 16-18 (PDF)
Het ontbreken van een attest van goed zedelijk gedrag voor rechtspersonen (Strafregister betreffende de rechtspersonen en hun bestuurders - Voorontwerp van wet) (2-1096)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-241
p. 11-12 2-241 p. 11-12 (PDF)
Het ontslag van de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid (Middelen ter beschikking van de Staatsveiligheid - Management - Telefoontap - Audit) (2-1005)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-209
p. 8-10 2-209 p. 8-10 (PDF)
Het ontslag van de kindpremier (Initiatieven op voorstel van de kinderregering) (2-692)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-137
p. 22-24 2-137 p. 22-24 (PDF)
Het opsluiten van minderjarigen en het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind (Art. 53, wet betreffende de jeugdbescherming) (2-401)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-104
p. 31-33 2-104 p. 31-33 (PDF)
Het opsporen van het aids-virus (HIV-test) bij kinderverkrachters (2-1229)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Bouarfa aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-267
p. 13-14 2-267 p. 13-14 (PDF)
Het overlijden van een persoon die was opgesloten in het gesloten centrum 127bis te Steenokkerzeel na een ontsnappingspoging (2-351)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-72
p. 8-14 2-72 p. 8-14 (PDF)
Het personeel dat beschikbaar is voor het vervolgen van andere misdrijven dan de zogenoemde "kleine criminaliteit" (Fiscale substituten - Alternatieve straffen - Sociale conflicten - Gebrek aan magistraten in Brussel) (2-181)      
  Mondelinge vraag van de heer Morael aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vehofstadt, eerste minister
2-34
p. 6-20 2-34 p. 6-20 (PDF)
Het politieoptreden tegen GeorgiŽrs in Antwerpen (Criminaliteit) (2-110)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-38
p. 27-30 2-38 p. 27-30 (PDF)
Het proces tegen vier Rwandezen (Van genocide beschuldigd - Proces voor het Hof van Assisen - Geluidsopname - Netheid van het Brusselse Justitiepaleis - Onthaal van het publiek) (2-573)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-107
p. 25-27 2-107 p. 25-27 (PDF)
Het psychopathologisch deskundigenonderzoek en de toepassing van probatiemaatregelen bij seksuele delinquentie van minderjarigen (Begeleiding en behandeling van daders van sexueel misbruik - Franse Gemeenschap - Betaling van de deskundigenonderzoeken van de Unitť de Psychopathologie Lťgale [UPPL]) (2-919)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-251
p. 37-38 2-251 p. 37-38 (PDF)
Het reglement van de Orde van Vlaamse balies dat advocaten verbiedt samen te werken met niet-advocaten (bv. bedrijfsrevisoren) (2-959)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-270
p. 64-66 2-270 p. 64-66 (PDF)
Het resultaat van de bemiddelingsopdracht binnen de Moslimexecutieve (Erkennings- en financieringsbeleid van de moskeeŽn) (2-1128)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-241
p. 16-17 2-241 p. 16-17 (PDF)
Het risico van kruisbestuiving door genetisch gemanipuleerde organismen (Zaaizaden) (2-150)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-57
p. 65-68 2-57 p. 65-68 (PDF)
Het snelrecht (Rechtspleging in strafzaken : procedure van onmiddellijke verschijning) (2-468)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-90
p. 36-38 2-90 p. 36-38 (PDF)
Het snelrecht : terug naar af (Nieuw voorontwerp van wet over het snelrecht - Evaluatie van de eerste wet) (2-701)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-141
p. 18-21 2-141 p. 18-21 (PDF)
Het snelrecht en de jeugdbescherming (Verbetering van de wetgeving op de procedure van verschijning - Ontwerp houdende antwoorden op het delinquent gedrag van minderjarigen - Voorontwerpen van wet - Tijdschema - Advies) (2-805)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van Justitie
2-168
p. 19-21 2-168 p. 19-21 (PDF)
Het sociaal statuut van de advocaat (Onafhankelijkheid van het beroep - Advocaten die deel uitmaken van grote advocatenkantoren - Advocaten uit andere lidstaten van de EU die zich in BelgiŽ vestigen) (2-301)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen, aan de heer GabriŽls, minister van Lanbouw en Middenstand en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-87
p. 103-107 2-87 p. 103-107 (PDF)
Het sociaal statuut van de advocaat (Onafhankelijkheid van het beroep - Advocaten die deel uitmaken van grote advocatenkantoren) (2-102)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen, aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-25
p. 8-9 2-25 p. 8-9 (PDF)
Het standpunt van BelgiŽ omtrent het opslaan van data die verband houden met telecommunicatie (Preventief en systematisch opslaan van data voor het gebruik door de diensten van Justitie en politie) (2-668)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-132
p. 14-15 2-132 p. 14-15 (PDF)
Het statuut van de toegevoegde magistraten die zijn aangewezen om het ambt van jeugdrechter waar te nemen (Weddebijslag) (2-628)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-164
p. 76-78 2-164 p. 76-78 (PDF)
Het stijgend aantal niet-verzekerde chauffeurs en de vermoedelijke stijging van het aantal vluchtmisdrijven (2-807)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-168
p. 23-25 2-168 p. 23-25 (PDF)
Het taalgebruik bij het afsluiten van taalgemengde huwelijken (Gebied Brussel-Hoofdstad) (2-77)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-22
p. 16-17 2-22 p. 16-17 (PDF)
Het tekort aan magistraten in de Brusselse rechtbanken (2-269)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-47
p. 23-26 2-47 p. 23-26 (PDF)
Het terugkeerbeleid voor asielzoekers die geen beroep aantekenen na een negatieve beslissing (2-922)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-190
p. 20-23 2-190 p. 20-23 (PDF)
Het toekomstige druggedoogbeleid van de regering (2-334)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-67
p. 15-16 2-67 p. 15-16 (PDF)
Het toenemend aantal groepsverkrachtingen door jongeren (2-649)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-125
p. 33-35 2-125 p. 33-35 (PDF)
Het toenemend aantal niet verzekerde chauffeurs (Te nemen maatregelen - Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en tot wijziging van de artikelen 29 en 31 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst [doc. 2-427] - Andere maatregelen) (2-801)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-212
p. 41-43 2-212 p. 41-43 (PDF)
Het toenemende religieus extremisme in Brussel (Hyperlinks op de website van het Islamitisch Centrum te Brussel - Vermoedelijke rekrutering van terroristen - Onderzoek van de Staatsveiligheid en het parket) (2-786)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-203
p. 37-41 2-203 p. 37-41 (PDF)
Het uitblijven van de uitvoeringsbesluiten bij de nieuwe privacywet (Verwerking van persoonsgegevens die de gezondheid betreffen - Medisch onderzoek) (2-211)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-39
p. 30-31 2-39 p. 30-31 (PDF)
Het uitblijven van de uitvoeringsbesluiten bij de privacywet (Persoonsgegevens voor wetenschappelijke doeleinden - Bevolkingsonderzoek) (2-268)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-84
p. 73-75 2-84 p. 73-75 (PDF)
Het uitblijven van het koninklijk besluit waarbij de medewerking van de operatoren van telecommunicatienetwerken aan de vorderingen van een onderzoeksrechter wordt geregeld (2-89)      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-30
p. 54-55 2-30 p. 54-55 (PDF)
Het uitlekken van het jaarverslag van het Comitť I in een krant en het mogelijk destabiliseren van het Westers bondgenootschap door SVR-agenten (Voormalig KGB) (Uitsluiting van een lid van het Vlaams Blok uit de begeleidingscommissie van het Comitť I) (2-479)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-121
p. 12-14 2-121 p. 12-14 (PDF)
Het uitreiken van diplomatieke paspoorten (Inperking van het diplomatieke statuut - EfficiŽnte werking van gewestelijke exportdiensten Export Vlaanderen en AWEX) (2-451)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-89
p. 23-24 2-89 p. 23-24 (PDF)
Het uitstel en bijgevolg afstel van het nieuwe cannabisbeleid (Federale drugsnota - Vervolgingsbeleid) (2-783)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-162
p. 16-18 2-162 p. 16-18 (PDF)
Het veiligheidsplan van de regering (Indiening van de wetsontwerpen bij het Parlement - Bewakingsondernemingen - Drugsbeleid) (2-234)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-42
p. 11-14 2-42 p. 11-14 (PDF)
Het verband tussen de rol van het Comitť P en die van de Dienst Vreemdelingenzaken (Uitwijzing van een persoon zonder papieren, slachtoffer van een mishandeling door een politieagent, door de Dienst Vreemdelingenzaken na een oproeping door het Comitť P) (2-557)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-144
p. 42-43 2-144 p. 42-43 (PDF)
Het vereenvoudigen van de toegang tot bepaalde zelfstandige beroepen (Technische kennis en bekwaamheid inzake bedrijfsbeheer - Hergroepering in beroepsgroepen - Snellere uitreiking van de attesten - Opleiding in overeenstemming met de vereiste bekwaamheid) (2-525)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-100
p. 19-21 2-100 p. 19-21 (PDF)
Het vereiste verlof van de ambtenaar van de burgerlijke stand voor teraardebestellingen en de problemen bij repatriŽringen (Specifiek probleem van de Turkse en Marokkaanse gemeenschappen) (2-955)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-270
p. 59-60 2-270 p. 59-60 (PDF)
Het verkeersveiligheidsplan (Misdrijf "grote snelheidsovertreding" - Zones 30 - Aanpassing van de straffen) (2-837)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken, aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-175
p. 18-20 2-175 p. 18-20 (PDF)
Het verlies van de Belgische nationaliteit (Automatisch verlies van nationaliteit in geval van werving van een vreemde nationaliteit - Herverkrijging van de Belgische nationaliteit) (2-898)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-241
p. 55-57 2-241 p. 55-57 (PDF)
Het verontrustende aanslepen van sommige gerechtelijke procedures (Gerechtelijke procedure tegen een ambtenaar van de dienst Protocole van het ministerie van Buitenlandse Zaken betrokken in een zaak van fraude met verblijfsvergunningen) (2-689)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-141
p. 16-18 2-141 p. 16-18 (PDF)
Het vervolgen van pesterijen op het werk na de dood van het slachtoffer (Antistalkingwet - Artikel 442bis van het Strafwetboek - Leemten - Noodzaak van een klacht van de persoon die beweert te worden belaagd om vervolging in te stellen - Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met het oog op de bestrijding van psychisch geweld [2-1134] - Wetsontwerp betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk [2-1063] - Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van (...) betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk [2-1064]) (2-813)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-210
p. 19-21 2-210 p. 19-21 (PDF)
Het vervolgingsbeleid ten aanzien van verkeersovertredingen, ook vanuit het standpunt van slachtoffers en hun nabestaanden (Geautomatiseerde afhandeling van lichte snelheidsovertredingen - Intrekking rijbewijs - Seponeren van processen-verbaal - Opvoeren van de controles) (2-651)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-173
p. 33-36 2-173 p. 33-36 (PDF)
Het vervolgingsbeleid van de afdeling verkeerszaken bij het parket van Brussel (Circulaire over het wegslepen van hinderlijk geparkeerde voertuigen - Zwakke weggebruikers - Rode assen) (2-497)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-96
p. 13-15 2-96 p. 13-15 (PDF)
Het voorstel van een lid van de Vlaamse Regering tot het invoeren van een bonus-malussysteem bij het naleven van de verkeerswetgeving (Toepassing van een bonus-malussysteem op de verkeersbelasting - Diverse gevolgen) (2-832)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-215
p. 26-29 2-215 p. 26-29 (PDF)
Het weglaten van de vermelding "genaturaliseerde Belg" op een aantal administratieve stukken (Getuigschriften en attesten door de gemeenteadministraties uitgereikt - Getuigschriften van goed zedelijk gedrag) (2-571)      
  Mondelinge vraag van de heer Malmendier aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-108
p. 6-7 2-108 p. 6-7 (PDF)
Het wegwerken van de gerechtelijke achterstand en de toestand in de gerechtelijke arrondissementen Brussel en Luik (Personeelstekort bij de zittende magistratuur en de parketmagistraten - Seponering van processen-verbaal - Snelrecht - Probleem i.v.m. de toegevoegde rechters) (2-340)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-74
p. 33-36 2-74 p. 33-36 (PDF)
Het wettelijk arsenaal om de Arabisch-Europese Liga en de controles van politiepatrouilles die door deze organisatie worden verricht te verbieden (Dossier van Abou Jahjah - Wet op de privť-milities - Wet op het Comitť P) (2-1159)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-249
p. 6-8 2-249 p. 6-8 (PDF)
Homejackings - Maatregelen (2-1986)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord
Bul. 2-53
p. 2899-2901 2-53 p. 2899-2901 (PDF)
Hoog Comitť van Toezicht - Eventuele afschaffing - Gevolgen (2-177)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-6
p. 204 2-6 p. 204 (PDF)
Hoven en rechtbanken - Tekort aan magistraten te Antwerpen (Werving - Rechtbank van eerste aanleg en parket) (2-1535)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2175 2-43 p. 2175 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-45
p. 2328-2329 2-45 p. 2328-2329 (PDF)
Huwelijksbureaus - Vaststelling van overtredingen - Vervolgingsbeleid (2-129)      
  Schriftelijke vraag van de heer Maertens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-5
p. 168 2-5 p. 168 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-16
p. 719-720 2-16 p. 719-720 (PDF)
Huwelijksbureaus - Vaststelling van overtredingen - Vervolgingsbeleid (2-373)      
  Schriftelijke vraag van de heer Maertens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-10
p. 397 2-10 p. 397 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-16
p. 721 2-16 p. 721 (PDF)
Identificatie politionele diensten - Legitimatiebewijzen - Eenvormigheid (2-452)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-12
p. 505-506 2-12 p. 505-506 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-20
p. 922-923 2-20 p. 922-923 (PDF)
Incassobureaus - Geven van inlichtingen (Verstrekking van gegevens uit de bevolkingsregisters of het repertorium van de DIV - Privacy) (2-1421)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-40
p. 2003-2005 2-40 p. 2003-2005 (PDF)
InterministeriŽle conferentie voor de bescherming van de rechten van het kind - 2001 (Samenroeping van de Conferentie - Voorzitterschap - Agendas) (2-1538)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-42
p. 2146-2147 2-42 p. 2146-2147 (PDF)
Internationale rijbewijzen - Verkoop in BelgiŽ (door Amerikaanse bedrijfjes - Fraude - Gerechtelijke vervolgingen) (2-2609)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-69
p. 3833 2-69 p. 3833 (PDF)
Internationale verdragen - Drugsbeleid (Heronderhandeling van de VN-verdragen - Cannabis) (2-1544)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2175-2176 2-43 p. 2175-2176 (PDF)
  Bul. 2-46
p. 2371 2-46 p. 2371 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2656 2-50 p. 2656 (PDF)
Internet - "Spamming" - Omvang - Schade - Juridische middelen (Aanstootgevende of ongevraagde e-mails) (2-799)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1010-1011 2-22 p. 1010-1011 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-23
p. 1083-1084 2-23 p. 1083-1084 (PDF)
Internet - Beperking van grensoverschrijdend gebruik - Racisme - Gokken (2-817)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-23
p. 1059-1060 2-23 p. 1059-1060 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-32
p. 1573-1575 2-32 p. 1573-1575 (PDF)
Internet - Casino's - Belgische wetgeving (Toegang tot een casino-site gevestigd in Antigua) (2-1809)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hordies aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-49
p. 2567 2-49 p. 2567 (PDF)
Internet - Domeinnamen voor particulieren - Timing - Kostprijs (2-801)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1011-1012 2-22 p. 1011-1012 (PDF)
Invoering van de wettelijke samenwoning - Bijzondere maatregelen van bekendmaking (2-139)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-5
p. 183-184 2-5 p. 183-184 (PDF)
Islamitische eredienst - Executieve - Assemblee - Meningsverschillen (Vertragend effect op het erkenningsbeleid ten aanzien van moskeeŽn) (2-2046)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-54
p. 2920 2-54 p. 2920 (PDF)
Jeugdgevangenis - Beslissing tot inplanting - Bevoegdheid (2-496)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-13
p. 573 2-13 p. 573 (PDF)
Justitiepaleis te Gent - Middelen (Wetboeken en cd-roms - Internetaansluiting thuis - GSM-abonnement) (2-1733)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2455-2456 2-47 p. 2455-2456 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2656-2657 2-50 p. 2656-2657 (PDF)
Kabinetten en departementen - Duurzaam aankoopbeleid (Koffie met het Max Havelaar- of Fair Tradekenmerk - FSC-gelabelde houtsoorten) (2-2484)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3589 2-64 p. 3589 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4128-4129 2-73 p. 4128-4129 (PDF)
Kerkfabrieken - Overgebleven federale bevoegdheid vanaf 1 januari 2002 - Inhoud (Fusie van kerkfabrieken) (2-2100)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-55
p. 2986 2-55 p. 2986 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3080 2-56 p. 3080 (PDF)
Kerkgebouwen - Organisatie van evenementen - BTW- en SABAM-plicht (Muziekconcerten met een commercieel karakter) (2-1570)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2177-2178 2-43 p. 2177-2178 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-48
p. 2534-2535 2-48 p. 2534-2535 (PDF)
Kinderen die het slachtoffer zijn van mishandeling - Verhoor op videoband - Ruimtes - Plannen (2-668)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Laloy aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-19
p. 848-849 2-19 p. 848-849 (PDF)
Kinderprostitutie door Belgen in het buitenland - Sancties - Vervolging - Veroordelingen (2-1199)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-32
p. 1561 2-32 p. 1561 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-38
p. 1896-1897 2-38 p. 1896-1897 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 1999 (2-301)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-13
p. 604-606 2-13 p. 604-606 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1006)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1333 2-28 p. 1333 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-36
p. 1783-1785 2-36 p. 1783-1785 (PDF)
  Bul. 2-38
p. 1896 2-38 p. 1896 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1762)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2456 2-47 p. 2456 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2657-2659 2-50 p. 2657-2659 (PDF)
Kinderrechten - Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap (2-1393)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1905 2-38 p. 1905 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-263)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-13
p. 604 2-13 p. 604 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2001 (2-988)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1333 2-28 p. 1333 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-31
p. 1536-1537 2-31 p. 1536-1537 (PDF)
Koninklijke familie - Verklaringen van de woordvoerder van de Minister omtrent de zwangerschap van prinses Mathilde (Wettelijke situatie van eerstgeborenen i.g.v. een tweeling) (2-1534)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-42
p. 2146 2-42 p. 2146 (PDF)
Kwaadwillig belemmeren van het verkeer op de openbare weg. - Politieke acties - Gerechtelijke uitspraken (Fietssit-ins) (2-728)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-20
p. 903 2-20 p. 903 (PDF)
  Bul. 2-22
p. 1008 2-22 p. 1008 (PDF)
  Bul. 2-25
p. 1157-1158 2-25 p. 1157-1158 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-26
p. 1240 2-26 p. 1240 (PDF)
Landmeters-experten - Eedaflegging (Erkenning van diploma's) (2-1132)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-31
p. 1519 2-31 p. 1519 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-44
p. 2273 2-44 p. 2273 (PDF)
Lange gevangenisstraffen - Uitvoering - Voorwaardelijke invrijheidstelling (Levenslange opsluiting) (2-1508)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-42
p. 2109 2-42 p. 2109 (PDF)
  Bul. 2-52
p. 2762 2-52 p. 2762 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-55
p. 3016-3017 2-55 p. 3016-3017 (PDF)
Leuvense hulpgevangenis - Recente ontsnappingen (2-2348)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3284-3285 2-59 p. 3284-3285 (PDF)
Levenloos geboren kinderen - Naamgeving (2-1309)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1900 2-38 p. 1900 (PDF)
Luchthaven van Oostende - Controle van vliegtuigen - Vaststelling overtredingen - Verbalisering (2-131)      
  Schriftelijke vraag van de heer Maertens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-5
p. 169 2-5 p. 169 (PDF)
  Bul. 2-12
p. 505 2-12 p. 505 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-16
p. 720-721 2-16 p. 720-721 (PDF)
Luchthaven van Zaventem - Bagage - Gevaarlijke voorwerpen (2-2242)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3223 2-59 p. 3223 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3344-3346 2-60 p. 3344-3346 (PDF)
Maatregelen ter bestrijding van grenscriminaliteit - Richtlijnen inzake aanhouding van daders (2-486)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-13
p. 571 2-13 p. 571 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-14
p. 646 2-14 p. 646 (PDF)
Magistraten - Taalexamens (2-823)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-24
p. 1105-1106 2-24 p. 1105-1106 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-27
p. 1301 2-27 p. 1301 (PDF)
Malafide reclameronselaars - Informatiecampagne - Middelen - Vervolgingen (2-1548)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2176 2-43 p. 2176 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-46
p. 2401-2402 2-46 p. 2401-2402 (PDF)
Marteling - Voorontwerp van wet ter harmonisering van het Belgisch recht met het Verdrag van de Verenigde Naties (Foltering) (2-1094)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-29
p. 1435-1436 2-29 p. 1435-1436 (PDF)
Medische expertises - Onverenigbaarheden - Uitgevaardigde regelgeving (Waarborgen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de deskundigen) (2-1087)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw van Kessel aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-30
p. 1465 2-30 p. 1465 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-42
p. 2142-2143 2-42 p. 2142-2143 (PDF)
Milieudelicten - Vervolgingsbeleid - Seponering (2-870)      
  Schriftelijke vraag van de heer Malcorps aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1266-1267 2-27 p. 1266-1267 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-58
p. 3191-3199 2-58 p. 3191-3199 (PDF)
Militaire rechtbanken - Eventuele afschaffing (2-555)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-15
p. 680-681 2-15 p. 680-681 (PDF)
Minderjarigen - Gesloten instellingen (Nieuwe gesloten instellingen - Overleg met de gemeenschappen - Instellingen voor jongeren met drugsproblemen - Psychiatrische patienten) (2-1502)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-41
p. 2078-2080 2-41 p. 2078-2080 (PDF)
Ministerie - Hervorming - Federale overheidsdienst - Kostprijs (2-2771)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3963 2-71 p. 3963 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4133-4134 2-73 p. 4133-4134 (PDF)
Ministeries en Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (2-2301)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3226 2-59 p. 3226 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-2012)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2850 2-53 p. 2850 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-55
p. 3017-3018 2-55 p. 3017-3018 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-1112)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-29
p. 1436 2-29 p. 1436 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-2660)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3963 2-71 p. 3963 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-79)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-2
p. 80 2-2 p. 80 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Statuut van de personeelsleden (Jaarlijkse budgettaire last) (2-528)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-14
p. 646 2-14 p. 646 (PDF)
Minuten van notariŽle akten - Rijksarchief - Inbewaringgeving (2-207)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-7
p. 238-239 2-7 p. 238-239 (PDF)
   Vraag met antwoord
Bul. 2-15
p. 678-679 2-15 p. 678-679 (PDF)
Misdrijven die gepleegd werden door een minderjarige - Procedure - Informatie aan het slachtoffer (2-1934)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2765 2-52 p. 2765 (PDF)
Mobiel bellen achter het stuur - Vervolging (2-2343)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-65
p. 3655-3660 2-65 p. 3655-3660 (PDF)
Mobiel telefoneren in het verkeer - Reglementering (Toegelaten systemen voor handvrij bellen - Fietsers en skaters) (2-1063)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1335 2-28 p. 1335 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-33
p. 1621 2-33 p. 1621 (PDF)
Mobilofoonoperatoren - Gebrek aan medewerking van deze operatoren bij gerechtelijke onderzoeken (2-1059)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hordies aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1333-1334 2-28 p. 1333-1334 (PDF)
Moord of doodslag op de echtgenoot, echtgenote of partner - Verschil in bestraffing naar gelang het geslacht (2-1450)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van Riet aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1969 2-40 p. 1969 (PDF)
Moord op commandant Massoud van de Noordelijke Alliantie in Afghanistan ( Verband tussen de diefstal van Belgische blanco-paspoorten op diplomatieke posten en de moord - Humanitaire en voedselhulp) (2-570)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-148
p. 51-53 2-148 p. 51-53 (PDF)
Moskee in de Van Kerckhovenstraat te Antwerpen - Financiering - Aanwending van de infrastructuur (Aanvraag tot erkenning - Witwassen van geld - Buitenlandse financiering - Segregatie man-vrouw) (2-2546)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-66
p. 3693 2-66 p. 3693 (PDF)
Moskee te Genk - Financiering - Beheer (2-1860)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-51
p. 2680-2681 2-51 p. 2680-2681 (PDF)
MoskeeŽn - Erkenning (Advies van de Staatsveiligheid) (2-2247)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3224 2-59 p. 3224 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3543-3544 2-63 p. 3543-3544 (PDF)
MoskeeŽn - Erkenning - Brandverzekering (2-2248)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3224-3225 2-59 p. 3224-3225 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3544 2-63 p. 3544 (PDF)
Moslimexecutief - Samenstelling - Werking (2-1272)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-36
p. 1741 2-36 p. 1741 (PDF)
  Bul. 2-46
p. 2368 2-46 p. 2368 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-48
p. 2527-2529 2-48 p. 2527-2529 (PDF)
Muurwinkels - Alcoholische dranken - Jongeren (Verbod tot het verstrekken of verkopen van alcoholische dranken aan jongeren) (2-1476)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2052-2053 2-41 p. 2052-2053 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-48
p. 2530-2531 2-48 p. 2530-2531 (PDF)
Naamloze vennootschappen - Benoeming - Gebruik familienamen - Verbod de n.v. met de naam van een vennoot aan te duiden - Art. 27, Boek I, Titel IX Wetboek van koophandel (2-636)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-18
p. 794-795 2-18 p. 794-795 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-26
p. 1239 2-26 p. 1239 (PDF)
Nachtelijk straatracen - Arrestaties - Vervolging (2-2196)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-58
p. 3155 2-58 p. 3155 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-66
p. 3704-3713 2-66 p. 3704-3713 (PDF)
Nationaal Pseudokoop Team - Organigram veiligheidsdiensten - Evaluatie (Drugs) (2-742)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-21
p. 952 2-21 p. 952 (PDF)
Nationaal pseudokoop team - Organigram veiligheidsdiensten - Evaluatie (Drugs) (2-742)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord
Bul. 2-25
p. 1168-1169 2-25 p. 1168-1169 (PDF)
Nissan Primera - Cruisecontrol - Elektronische afstandhouder - Problemen bij het vaststellen van snelheidsovertredingen (2-2209)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-58
p. 3155 2-58 p. 3155 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-61
p. 3426-3427 2-61 p. 3426-3427 (PDF)
Noordzee - Olievervuiling - Vaststelling overtredingen - Vervolgingsbeleid (2-374)      
  Schriftelijke vraag van de heer Maertens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-10
p. 397-398 2-10 p. 397-398 (PDF)
  Bul. 2-16
p. 701 2-16 p. 701 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-26
p. 1238-1239 2-26 p. 1238-1239 (PDF)
Notarisambt - Benoeming van vrouwen in 1999 (2-324)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 287 2-8 p. 287 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-12
p. 538 2-12 p. 538 (PDF)
Ondergekapitaliseerde vennootschappen - Ontbinding (2-2358)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-60
p. 3318 2-60 p. 3318 (PDF)
Ongedekte cheques - Plaats waar deze worden uitgegeven - Daders (2-2518)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-65
p. 3639 2-65 p. 3639 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-69
p. 3850-3853 2-69 p. 3850-3853 (PDF)
Onleesbare, foute of ontbrekende nummerplaten - Overtredingen - Processen-verbaal (2-2162)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3114 2-57 p. 3114 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4092-4127 2-73 p. 4092-4127 (PDF)
Onrechtmatig hoger bevel (art. 152 en 260 Strafwetboek) - Toepassingsvoorwaarden - Manifeste onwettigheid (Uitvoering door ondergeschikte van manifest onwettig bevel) (2-558)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-15
p. 663-664 2-15 p. 663-664 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-16
p. 727-728 2-16 p. 727-728 (PDF)
Onrechtmatig hoger bevel (art. 152 en 260 Strafwetboek) - Toepassingsvoorwaarden - Morele dwang of onoverwinnelijke dwaling - Legaliteitsbeginsel (Uitvoering door ondergeschikte van manifest onwettig bevel) (2-559)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-15
p. 664-665 2-15 p. 664-665 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-16
p. 728-729 2-16 p. 728-729 (PDF)
Ontwerp van tijdelijke wet tot invoeging van een artikel 257bis in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (Tijdelijke overdracht van de bevoegdheid van toezicht op de federale politie van de federale procureur naar de nationale magistraten) (2-596)      
  Algemene bespreking
2-85
p. 25-36 2-85 p. 25-36 (PDF)
Oostendse luchthaven - Controle van de wapenhandel - Vervolgingsbeleid (2-130)      
  Schriftelijke vraag van de heer Maertens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-5
p. 168-169 2-5 p. 168-169 (PDF)
  Bul. 2-12
p. 504-505 2-12 p. 504-505 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-16
p. 720 2-16 p. 720 (PDF)
Opleiding van gedetineerden - Voortzetting (Integra-project - Equal-project) (2-1422)      
  Schriftelijke vraag van de heer Dallemagne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-40
p. 2005 2-40 p. 2005 (PDF)
Overbrenging van gevonniste personen van BelgiŽ naar Marokko en vice versa - Overeenkomst van 7 juli 1997 (2-794)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1009-1010 2-22 p. 1009-1010 (PDF)
Overbrenging van gevonniste personen van BelgiŽ naar Marokko en vice versa - Overeenkomst van 7 juli 1997 (2-841)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-24
p. 1145 2-24 p. 1145 (PDF)
Overeenkomst inzake de overdracht van de strafrechtelijke procedure - Ratificatie (2-2646)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-70
p. 3893 2-70 p. 3893 (PDF)
Overheidsopdrachten - Beroep op mededinging - Motivering (Opdrachten betreffende diensten van juridische aard) (2-1617)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-44
p. 2275-2276 2-44 p. 2275-2276 (PDF)
Overlevingspensioen - Rustpensioen - Cumulatie - Discriminatie (2-2463)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3588 2-64 p. 3588 (PDF)
PMA-drug - Informatiedoorstroming tussen Justitie en Volksgezondheid (Synthetische drugs - Overlijdens wegens overdosis) (2-1531)      
  Schriftelijke vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-42
p. 2145-2146 2-42 p. 2145-2146 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-44
p. 2273-2275 2-44 p. 2273-2275 (PDF)
Parkings - Doorgeven van vertrouwelijke informatie door overheidsdiensten aan private ondernemingen (2-1933)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2765 2-52 p. 2765 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-69
p. 3845-3847 2-69 p. 3845-3847 (PDF)
Paspoortfraude - Toestand in BelgiŽ - Arrestaties (2-1906)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2763 2-52 p. 2763 (PDF)
Penitentiaire instellingen - Situatie van pedofiele gedetineerden en seksuele delinquenten (2-2428)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-62
p. 3479-3480 2-62 p. 3479-3480 (PDF)
Personen die tot een gevangenisstraf werden veroordeeld waarbij achteraf wordt vastgesteld dat dit onterecht was - Schadevergoeding (2-2470)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Thijs aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3589 2-64 p. 3589 (PDF)
Personen van vreemde afkomst die hand- en spandiensten verlenen aan criminelen van buitenlandse origine - Vervallenverklaring der Belgische nationaliteit (2-2249)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3225-3226 2-59 p. 3225-3226 (PDF)
Personenwagens - Ontbreken van BA-autoverzekeringen (2-1066)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1335 2-28 p. 1335 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-29
p. 1407 2-29 p. 1407 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-36
p. 1785-1786 2-36 p. 1785-1786 (PDF)
Polygraaf - Rondzendbrief (Leugendetector) (2-1588)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-44
p. 2275 2-44 p. 2275 (PDF)
Positieve acties in de federale diensten - Code van goede praktijk - Actieplannen (2-21)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-1
p. 14 2-1 p. 14 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-4
p. 157 2-4 p. 157 (PDF)
Private Kas Bank - Vestigingen in gerechtsgebouwen - Verhouding met balies en griffies (Vrije concurrentie - "Griffiebons" verstrekt door de bank) (2-567)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-15
p. 665 2-15 p. 665 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1137-1139 2-24 p. 1137-1139 (PDF)
Problematiek van de niet-begeleide minderjarigen (2-1199)      
  Bespreking
2-272
p. 35-47 2-272 p. 35-47 (PDF)
Processen-verbaal voor verkeersovertredingen - Verwerking door de politierechtbanken (en uitbreiding personeelsleden Provinciale Verkeerseenheid) (2-2390)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3393 2-61 p. 3393 (PDF)
Psychiatrische ziekenhuizen - Criteria (die rechters toepassen bij verwijzing naar een psychiatrische instelling) (2-1513)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-42
p. 2109 2-42 p. 2109 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-57
p. 3137 2-57 p. 3137 (PDF)
Publicatie wetgeving en rechtspraak op Internet - Toekomst Justel (Ministerie van Justitie - Webstek Belgisch Staatsblad) (2-620)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-17
p. 749-750 2-17 p. 749-750 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-18
p. 820-821 2-18 p. 820-821 (PDF)
Raad van State - Hervorming - Waarborgen (Wetsontwerp tot afschaffing van het voorafgaandelijk advies van de afdeling wetgeving voor de ontwerpen van uitvoerende normen) (2-2103)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-56
p. 3042 2-56 p. 3042 (PDF)
  Bul. 2-64
p. 3588 2-64 p. 3588 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 1999 (2-225)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-8
p. 285 2-8 p. 285 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-14
p. 644-645 2-14 p. 644-645 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000 (2-1024)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1385 2-28 p. 1385 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2001 (2-2029)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2851 2-53 p. 2851 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2002 (2-2711)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3963 2-71 p. 3963 (PDF)
Racisme - Strengere aanpak door de parketten (2-1165)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-32
p. 1575-1576 2-32 p. 1575-1576 (PDF)
Rechtbank van koophandel van Brussel - Werving van rechters in handelszaken - Kaders (2-337)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-9
p. 340 2-9 p. 340 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-13
p. 606-607 2-13 p. 606-607 (PDF)
Rechten van het kind - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2728)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3963 2-71 p. 3963 (PDF)
Rechten van het kind - Strategische doelstellingen - Begroting 2003 (2-2745)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3963 2-71 p. 3963 (PDF)
Rechten van slachtoffers (2-1275)      
  Bespreking
2-278
p. 51-60 2-278 p. 51-60 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (Algemeenheden)      
  2-217
p. 38 2-217 p. 38 (PDF)
  2-250
p. 54 2-250 p. 54 (PDF)
Regeringsbeleid omtrent drugs (2-171)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-6
p. 203-204 2-6 p. 203-204 (PDF)
Registratie van overvaltechnieken - Informatiebank - Preventieve maatregelen (2-116)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-4
p. 157-158 2-4 p. 157-158 (PDF)
Reglementering van de informatie die verspreid wordt via internet - Yahoo-vonnis in Frankrijk (Internationale veilingsites - Nazi-artikelen - Vrije toegang tot informatie) (2-955)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1332 2-28 p. 1332 (PDF)
  Bul. 2-33
p. 1607-1608 2-33 p. 1607-1608 (PDF)
  Bul. 2-36
p. 1737-1738 2-36 p. 1737-1738 (PDF)
  Bul. 2-46
p. 2366 2-46 p. 2366 (PDF)
  Bul. 2-52
p. 2757-2758 2-52 p. 2757-2758 (PDF)
  Bul. 2-64
p. 3582-3583 2-64 p. 3582-3583 (PDF)
Regularisatiedossiers - Fraude (Betrokkenheid van allochtone geneesheren en advocaten - Gerechtelijk onderzoek) (2-2246)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3223-3224 2-59 p. 3223-3224 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-69
p. 3847-3848 2-69 p. 3847-3848 (PDF)
Rijbewijs - Fraude (2-1069)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-36
p. 1786-1787 2-36 p. 1786-1787 (PDF)
Rijbewijs - Fraude (Rijden zonder rijbewijs of zonder verzekering) (2-623)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-18
p. 794 2-18 p. 794 (PDF)
  Bul. 2-28
p. 1331 2-28 p. 1331 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-29
p. 1407 2-29 p. 1407 (PDF)
Rijden zonder geldig rijbewijs - Pakkans - Maatregelen (2-1487)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2053 2-41 p. 2053 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-43
p. 2211-2213 2-43 p. 2211-2213 (PDF)
Rijkswacht - Mogelijkheid tot het identificeren van privť-telefoonnummers (Dossier van onderzoeksrechter Pignolet) (2-2050)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-54
p. 2920-2921 2-54 p. 2920-2921 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3341 2-60 p. 3341 (PDF)
SABAM - Feesten en fuiven - Tariefverhoging (2-1805)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-49
p. 2593-2595 2-49 p. 2593-2595 (PDF)
Saoudi-ArabiŽ - Programma voor het wereldwijd uitbouwen van islamitische centra - Situatie in BelgiŽ (2-873)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-26
p. 1241-1243 2-26 p. 1241-1243 (PDF)
Scanning rond de luchthavens - Vervolgingsbeleid (2-60)      
  Schriftelijke vraag van de heer Maertens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-2
p. 63 2-2 p. 63 (PDF)
  Bul. 2-12
p. 504 2-12 p. 504 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-18
p. 816 2-18 p. 816 (PDF)
Schadelijke sektarische organisaties - Informatie- en adviescentrum - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer (2-1932)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2764-2765 2-52 p. 2764-2765 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3340 2-60 p. 3340 (PDF)
Schadelijke sektarische organisaties - Informatie- en adviescentrum - Naleving van de principes van de rechtsstaat (Sekten opgevolgd door de Staatsveiligheid - Vermoeden van onschuld) (2-661)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-19
p. 848 2-19 p. 848 (PDF)
  Bul. 2-31
p. 1518-1519 2-31 p. 1518-1519 (PDF)
  Bul. 2-39
p. 1924-1925 2-39 p. 1924-1925 (PDF)
  Bul. 2-43
p. 2174-2175 2-43 p. 2174-2175 (PDF)
  Bul. 2-46
p. 2365-2366 2-46 p. 2365-2366 (PDF)
  Bul. 2-52
p. 2757 2-52 p. 2757 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3536-3538 2-63 p. 3536-3538 (PDF)
Schijnhuwelijken (Diverse inlichtingen) (2-2509)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-65
p. 3638 2-65 p. 3638 (PDF)
Schuldvorderingen - Beroep op een digitale rechtbank (Initiatief in het Verenigd Koninkrijk) (2-1876)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-51
p. 2681-2682 2-51 p. 2681-2682 (PDF)
  Bul. 2-64
p. 3587 2-64 p. 3587 (PDF)
Sekten - Uitwijzing van vreemdelingen (Amerikanen - Pinksterkerken) (2-1904)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2763 2-52 p. 2763 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3339-3340 2-60 p. 3339-3340 (PDF)
Sekten - Uitwijzing van vreemdelingen (Amerikanen - Pinksterkerken) (2-2505)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3589 2-64 p. 3589 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-67
p. 3768-3769 2-67 p. 3768-3769 (PDF)
Slapende vennootschappen - Ontbinding (Laattijdige indiening van de jaarrekeningen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank) (2-2211)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-58
p. 3155-3156 2-58 p. 3155-3156 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3341-3343 2-60 p. 3341-3343 (PDF)
Sociaal statuut van de advocaat - Verenigbaarheid van artikel 477ter van het Gerechtelijk Wetboek met het EG-recht ("Communautaire"advokaten) (2-1201)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-34
p. 1675-1677 2-34 p. 1675-1677 (PDF)
Softwarepiraterij - Klachten - Vervolgingsbeleid - Maatregelen (2-1816)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-49
p. 2567 2-49 p. 2567 (PDF)
Staatsveiligheid - Politieke partijen - Verzamelen van informatie (Open bronnen, informanten, infiltranten, synthesenota's) (2-2059)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-54
p. 2963-2964 2-54 p. 2963-2964 (PDF)
Stalking via het Internet (Ongewenste commerciŽle e-mails - Hacking of verspreiden van virussen - Inschakeling van nieuwe technologieŽn in de bestrijding van de misdadigheid, naar het voorbeeld van Nederland) (2-744)      
  Mondelinge vraag van de heer Dedecker aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-164
p. 26-27 2-164 p. 26-27 (PDF)
Stichtingen - Bestuurders - Rechtspersoon (Mogelijkheid om een rechtspersoon tot bestuurder te benoemen) (2-2535)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-66
p. 3692 2-66 p. 3692 (PDF)
Strafdossier - Inzage - Vereisten (2-1998)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-53
p. 2901-2902 2-53 p. 2901-2902 (PDF)
Strafwetboek - Voorrang van het burgerlijk huwelijk op het kerkelijk huwelijk (Uitspraken van een imam van het "Centre islamique de Belgique") (2-2401)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3394 2-61 p. 3394 (PDF)
Terrorisme - Beweegredenen voor ontheffing van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid - Statuut van het Internationaal Gerechtshof - Reactie van BelgiŽ (Misdaden in naam van de verdediging van een democratische Staat) (2-1954)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2766 2-52 p. 2766 (PDF)
Teruggave van culturele goederen die onwettig het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie hebben verlaten - Omzetting naar Belgisch recht - Aanvragen die ingediend zijn krachtens de Europese richtlijn van 15 maart 1993 (2-1802)      
  Schriftelijke vraag van de heer Roelants du Vivier aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-49
p. 2593 2-49 p. 2593 (PDF)
Titularissen van graden van rang 17 en 16 - Toegewezen taken (2-2445)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-63
p. 3546 2-63 p. 3546 (PDF)
Toegang tot de rechter - Exceptie van borgstelling van de eisende vreemdeling - Betwistingen inzake asiel of statuut van staatloze (2-460)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-12
p. 542-543 2-12 p. 542-543 (PDF)
Toegang tot de rechter - Exceptie van borgstelling van de eisende vreemdeling - Verenigbaarheid met het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (2-459)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-12
p. 541-542 2-12 p. 541-542 (PDF)
Toegang tot vermaakgelegenheden - Weigering van bepaalde personen - Criteria (Toenemende criminaliteit in het milieu van de [jeugd]cafťs) (2-383)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 449 2-11 p. 449 (PDF)
  Bul. 2-17
p. 748 2-17 p. 748 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-18
p. 819-820 2-18 p. 819-820 (PDF)
Transnationale georganiseerde criminaliteit - 10e Congres van de Verenigde Naties - Balans (2-604)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-17
p. 749 2-17 p. 749 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-33
p. 1619-1620 2-33 p. 1619-1620 (PDF)
Treinbestuurders - Drugstesten - Toestand in de andere overheidsbedrijven - Recht op privacy (2-1731)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2455 2-47 p. 2455 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-51
p. 2708-2709 2-51 p. 2708-2709 (PDF)
Tuchtstraffen ten aanzien van advocaten - Gradatie - Arbitrair karakter (2-1651)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2371-2372 2-46 p. 2371-2372 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-49
p. 2591-2592 2-49 p. 2591-2592 (PDF)
Tyrejackings - Evolutie - Vervolging (Beroven van automobilisten na beschadiging van autobanden) (2-2240)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3223 2-59 p. 3223 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3343-3344 2-60 p. 3343-3344 (PDF)
Uithuiszettingen (2-913)      
  Schriftelijke vraag van de heer Santkin aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1267 2-27 p. 1267 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-34
p. 1674 2-34 p. 1674 (PDF)
Vakbondspiketten - Optreden als privť-militie (2-1310)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-37
p. 1839-1840 2-37 p. 1839-1840 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (2-2263)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3226 2-59 p. 3226 (PDF)
Verdeling van sigaretten langs distributieautomaten - Gebruik door minderjarigen (2-1494)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2053 2-41 p. 2053 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-48
p. 2532-2533 2-48 p. 2532-2533 (PDF)
Verkeersboetes - Invoering van de euro - Verhoging (2-1819)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-48
p. 2535-2536 2-48 p. 2535-2536 (PDF)
Verkeersongevallen - Geschillen - Plaats van het slachtoffer (2-1433)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-40
p. 2005-2008 2-40 p. 2005-2008 (PDF)
Verkiezingen - Opkomstplicht (Niet-naleving - Sancties) (2-598)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-16
p. 702 2-16 p. 702 (PDF)
  Bul. 2-22
p. 1007 2-22 p. 1007 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1139-1140 2-24 p. 1139-1140 (PDF)
Verlenging van de werkzaamheden van de aanvullende kamers van de hoven van beroep (Wet 29 november 2001 tot wijziging van artikel 211 van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, wat de plaatsvervangende raadsheren betreft - Wet 29 november 2001 tot vaststelling van een tijdelijke personeelsformatie van raadsheren teneinde de gerechtelijke achterstand bij de hoven van beroep weg te werken) (2-1016)      
  Bespreking
2-179
p. 4-8 2-179 p. 4-8 (PDF)
Verplichting tot het deponeren van een coŲrdinatie van de statuten in het kader van de wijziging van het bedrag van het kapitaal van de ondernemingen met het oog op de invoering van de euro - Afschaffing (2-1377)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-39
p. 1925 2-39 p. 1925 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2493-2494 2-47 p. 2493-2494 (PDF)
Verslag over het eventuele bestaan van een netwerk voor het onderscheppen van communicaties, "Echelon" genaamd (Amerikaans programma voor een mondiaal spionagenetwerk) (2-754)      
  Bespreking
2-191
p. 4-38 2-191 p. 4-38 (PDF)
Vervolgingsbeleid - Parketten - Overbelasting (2-1510)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-42
p. 2144-2145 2-42 p. 2144-2145 (PDF)
Videogetuigenis - Politiehervorming (Verhoor van kinderen - Gebrek aan geschoolde lokale politieagenten) (2-1471)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-41
p. 2052 2-41 p. 2052 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-42
p. 2143 2-42 p. 2143 (PDF)
Vogelvangst - Koninklijk Belgisch Verbond voor de bescherming van vogels - Acties (2-918)      
  Schriftelijke vraag van de heer Happart aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1267 2-27 p. 1267 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-34
p. 1674-1675 2-34 p. 1674-1675 (PDF)
Volle adoptie van een buitenlands kind - Procedure - Vereisten (Verschillende behandeling naargelang de gemeente) (2-2223)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-58
p. 3156 2-58 p. 3156 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-65
p. 3654-3655 2-65 p. 3654-3655 (PDF)
Voorlopige hechtenis - Lange periodes - Overbevolking in de gevangenissen (2-2159)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3113-3114 2-57 p. 3113-3114 (PDF)
Voorontwerp van wet over de opleiding en de werving van magistraten - Magistraten gespecialiseerd in fiscale zaken - Plannen van de regering (2-656)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-18
p. 821 2-18 p. 821 (PDF)
Vredegerechten - Griffies - Informatieverstrekking aan de burger (Justitiehuizen) (2-2166)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-57
p. 3137-3138 2-57 p. 3137-3138 (PDF)
Vredegerechten - Huisvesting in Ekeren (2-1151)      
  Schriftelijke vraag van de heer Caluwť aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-32
p. 1557 2-32 p. 1557 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-35
p. 1709 2-35 p. 1709 (PDF)
Vreemdelingen - Toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering - Private en openbare lucht- en zeevervoerders - Administratieve geldboetes (2-2593)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-68
p. 3782 2-68 p. 3782 (PDF)
Vreemdelingen - Verwijzing naar buitenlandse wetgeving - Administratieve overlapping (2-761)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-22
p. 1045 2-22 p. 1045 (PDF)
Vrijheid van meningsuiting - Persmisdrijf -Trapsgewijze verantwoordelijkheid - Toepassing op moderne communicatiemedia (Radio en televisie - Begrippen "schrijver", "uitgever", "drukker" en "verspreider") (2-538)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-14
p. 630-631 2-14 p. 630-631 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-23
p. 1081-1082 2-23 p. 1081-1082 (PDF)
Vrijheidstraf - Onmiddellijke aanhouding - Voorziening in cassatie - Ontvankelijkheidsvereisten - Verenigbaarheid met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (2-461)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-12
p. 506 2-12 p. 506 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-13
p. 607-608 2-13 p. 607-608 (PDF)
Vzw's - Controle door de overheid - Verslagen (Openbaar ministerie) (2-393)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ramoudt aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 449 2-11 p. 449 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-16
p. 721-722 2-16 p. 721-722 (PDF)
Vzw's - Publicatie bijlagen in het Belgisch Staatsblad - Achterstand (2-201)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lozie aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-7
p. 238 2-7 p. 238 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-12
p. 537-538 2-12 p. 537-538 (PDF)
Waarzeggerij - Oplichterij (2-55)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 42-43 2-1 p. 42-43 (PDF)
Wapenwet van 5 augustus 1991 - Toepassing - Verslag van de regering aan het Parlement voor het jaar 2000 (Illegale wapen- en diamanttransacties in de conflictgebieden in Centraal-Africa) (2-1444)      
  Schriftelijke vraag van de heer Maertens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-40
p. 2011-2012 2-40 p. 2011-2012 (PDF)
Websites van het kabinet en/of het departement - Beveiliging - Maatregelen (2-935)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1267 2-27 p. 1267 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-29
p. 1434-1435 2-29 p. 1434-1435 (PDF)
Wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie - Overeenkomst van 29 mei 2000 - Ratificatie - Uitblijven (2-2045)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-54
p. 2963-2963 2-54 p. 2963-2963 (PDF)
   Corrigendum
Bul. 2-55
p. 3027-3028 2-55 p. 3027-3028 (PDF)
Weerspannigheid en smaad aan de politie - Gewonde agenten - Vervolging - Maatregelen (2-2527)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-65
p. 3639 2-65 p. 3639 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-66
p. 3697 2-66 p. 3697 (PDF)
Wegtransport - Maximale hoogte - Overtredingen - Maatregelen (2-1405)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hordies aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-51
p. 2706-2708 2-51 p. 2706-2708 (PDF)
Werkgroep "Modernisering van het Belgische kapitalisme" - Stand van zaken (2-427)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-11
p. 450 2-11 p. 450 (PDF)
  Bul. 2-17
p. 748 2-17 p. 748 (PDF)
  Bul. 2-22
p. 1006 2-22 p. 1006 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1136 2-24 p. 1136 (PDF)
Werving van magistraten - Fiscale zaken - Belastingconsulenten en administratiekantoren (2-89)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-2
p. 64 2-2 p. 64 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-3
p. 116 2-3 p. 116 (PDF)
Wet op de geesteszieken - Collocatie bij depressie en psychiatrische behandelingen (2-2374)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-61
p. 3399 2-61 p. 3399 (PDF)
Wet op de handelsvennootschappen - Neerleggen van de jaarrekeningen bij de Balanscentrale - Termijnen - Strafsancties (2-762)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-22
p. 1008-1009 2-22 p. 1008-1009 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-28
p. 1382-1383 2-28 p. 1382-1383 (PDF)
Wetboek van de nationaliteit - Naturalisatieaanvraag - Door de gemeente gevraagde vergoeding (2-88)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-2
p. 63-64 2-2 p. 63-64 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-12
p. 536-537 2-12 p. 536-537 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van BelgiŽ, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiŽle en financiŽle belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen (Wettelijk, sociaal en financieel statuut van de erkende organisaties die diensten verlenen op basis van een niet-confessionele levensbeschouwing, en van hun afgevaardigden - Aanwending artikel 181, tweede lid, van de Grondwet) (2-1116)      
  Algemene bespreking
2-210
p. 21-30 2-210 p. 21-30 (PDF)
  2-210
p. 31-33 2-210 p. 31-33 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de anonimiteit van de getuigen (Bestrijding van de zware georganiseerde criminaliteit - Bescherming van de personen die optreden als getuigen - Gedeeltelijke anonimiteit en volledige anonimiteit) (2-876)      
  Algemene bespreking
2-177
p. 4-19 2-177 p. 4-19 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-177
p. 19-33 2-177 p. 19-33 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (Omzetting richtlijn 2000/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 2000) (2-1232)      
  Algemene bespreking
2-220
p. 24-37 2-220 p. 24-37 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden (Bijzondere opsporingsmethoden : observatie, infiltratie en informantenwerking - Andere onderzoeksmethoden : onderscheppen van post, inkijkoperatie, direct afluisteren, uitgestelde tussenkomst en inwinning van gegevens over bankrekeningen en banktransacties) (2-1260)      
  Algemene bespreking
2-250
p. 4-27 2-250 p. 4-27 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de gezinsbemiddeling ([Echt]scheidingsbemiddeling) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de proceduregebonden bemiddeling in familiezaken) (2-422)      
  Bespreking
2-80
p. 4-16 2-80 p. 4-16 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen (Bevoegdheid van de Commissie voor Onrechtmatige bedingen - Vordering tot staking) (2-1177)      
  Algemene bespreking
2-220
p. 21-24 2-220 p. 21-24 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen (Strafwetboek : gijzeling ; verwisseling van een kind ; vernietiging van het bewijs van de burgerlijke staat ; adoptant ; verspreiding van de identiteit van een slachtoffer van een seksueel misdrijf ; strafverzwaring ; ontucht ; prostitutie, pornografie, seksuele verminking ; verlaten of in behoeftige toestand achterlaten van kinderen of onbekwamen ; onthouden van voedsel en zorgen aan minderjarigen en onbekwamen ; ontvoering en verberging van minderjarigen ; niet-afgeven van kinderen - Wet 17 april 1878 houdende voorafgaande titel Wetboek van strafvordering : feiten gepleegd buiten BelgiŽ - Wetboek van strafvordering : kopie van het proces-verbaal van het verhoor van de minderjarige ; verhoor van minderjarige getuigen bij wege van videoconferentie - Wet 4 oktober 1867 op verzachtende omstandigheden : gijzeling - Wet 29 juni 1964 betreffende opschorting, uitstel en probatie - Wet 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten en wet 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis : begeleiding en behandeling van seksuele delinquenten - Gerechtelijk Wetboek, art. 92 - Wet 15 december 1980 betreffende toegang tot het grondgebied) (2-280)      
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
2-77
p. 4-11 2-77 p. 4-11 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (Plaatsing in een gesloten centrum : voorlopige maatregel van maatschappelijke beveiliging - Samenwerkingsakkoord met de Gemeenschappen voor begeleiding van jeugddelinquenten met opvoedkundige inbreng) (2-1062)      
  Algemene bespreking
2-186
p. 4-30 2-186 p. 4-30 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-186
p. 30-53 2-186 p. 30-53 (PDF)
Wetsontwerp betreffende een regeling voor de bescherming van bedreigde getuigen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende een regeling voor de bescherming van bedreigde getuigen en andere bepalingen) (Bestrijding van de georganiseerde criminaliteit - Voorwaarden en maatregelen van gewone en bijzondere bescherming voor personen die nuttige inlichtingen kunnen verschaffen - Procedure - Getuigenbeschermingscommissie) (2-1135)      
  Algemene bespreking
2-213
p. 7-14 2-213 p. 7-14 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-213
p. 14-25 2-213 p. 14-25 (PDF)
Wetsontwerp houdende de inrichting van de functie van veiligheidsbeambte met het oog op de uitvoering van taken die betrekking hebben op de politie van hoven en rechtbanken en de overbrenging van gevangenen (2-1377)      
  Algemene bespreking
2-267
p. 29-36 2-267 p. 29-36 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 2 september 2002 tussen de Staat, de gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de gewesten voor een globaal en geÔntegreerd drugsbeleid (2-1485)      
  Algemene bespreking
2-278
p. 9-41 2-278 p. 9-41 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende het gesloten centrum voor voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (2-1323)      
  Algemene bespreking
2-272
p. 5-10 2-272 p. 5-10 (PDF)
Wetsontwerp houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiŽle maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering (2-1163)      
  Algemene bespreking
2-218
p. 76-77 2-218 p. 76-77 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen (Wettelijk statuut van het directiecomitť - Regeling van de belangenconflicten - Vertegenwoordiging van een rechtspersoon-bestuurder - Onafhankelijkheid van de commissaris-revisor - Sanctie voor niet-naleving van de openbaarmakingsplicht - Werking van de algemene vergadering) (2-1107)      
  Algemene bespreking en terugzending
2-215
p. 15-26 2-215 p. 15-26 (PDF)
Wetsontwerp inzake informaticacriminaliteit (2-392)      
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
2-77
p. 4-11 2-77 p. 4-11 (PDF)
Wetsontwerp ter vergemakkelijking van de uitoefening van het beroep van advocaat en van de vestiging in BelgiŽ van advocaten die onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie (Vrij verrichten van diensten en vrijheid van vestiging : invoering in het Gerechtelijk Wetboek van de bepalingen noodzakelijk voor de omzetting van richtlijn 98/5/EG en herstructurering van Titel 1bis van Boek III van dit Wetboek) (2-836)      
  Algemene bespreking
2-157
p. 51-53 2-157 p. 51-53 (PDF)
Wetsontwerp ter vervanging van artikel 293 van het Wetboek van strafvordering teneinde de beschuldigde bijstand door een advocaat te verlenen (wanneer hij voor het hof van assisen moet verschijnen) (2-1079)      
  Algemene bespreking
2-203
p. 26-27 2-203 p. 26-27 (PDF)
Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (Deze hervorming heeft een dubbel objectief : 1į ze beoogt het doorvoeren van de noodzakelijke wijzigingen in het Belgisch recht opdat de uitvoering van het Verdrag van Den Haag van 29 mei 1993 inzake de internationale samenwerking en de bescherming van kinderen op het gebied van de interlandelijke adoptie in ons land, 2į ze strekt ertoe de leemten in de huidige wetgeving weg te werken, het adoptierecht te moderniseren en een aantal nieuwigheden in te voeren o.a. het openstellen van de adoptie voor ongehuwde personen van een verschillend geslacht) (2-1428)      
  Algemene bespreking
2-272
p. 12-32 2-272 p. 12-32 (PDF)
Wetsontwerp tot het verlenen van de titel van advocaat-generaal aan het lid van het openbaar ministerie dat BelgiŽ in de Eurojust-eenheid vertegenwoordigt en tot regeling van zijn financiŽle toestand (2-1220)      
  Algemene bespreking
2-248
p. 21-22 2-248 p. 21-22 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een procedure van onmiddellijke verschijning in het Wetboek van strafvordering (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning in strafzaken) (Snelrechtprocedure - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering - Eenvoudige doch ernstige strafzaken - Correctionele rechtbank - Wet 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis : aanhoudingsbevel met het oog op onmiddellijke verschijning) (Zie ook doc. 2-348) (2-347)      
  Algemene bespreking
2-36
p. 4-56 2-36 p. 4-56 (PDF)
  2-37
p. 27-57 2-37 p. 27-57 (PDF)
Wetsontwerp tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken (2-778)      
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
2-194
p. 5-6 2-194 p. 5-6 (PDF)
Wetsontwerp tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij (Hervorming - Omvorming tot naamloze vennootschap van publiek recht) (2-1003)      
  Algemene bespreking
2-194
p. 6-36 2-194 p. 6-36 (PDF)
Wetsontwerp tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken (Mogelijkheid tot bewarend beslag bij equivalent - Splitsen van de uitspraak omtrent het basismisdrijf van de uitspraak omtrent de verbeurdverklaring - Verdeling van de bewijslast - Doorknippen van de band tussen het bewezen verklaard misdrijf en de daaruit gesproten vermogensvoordelen - Wijzigingen van het Strafwetboek, het Wetboek van Strafvordering en de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitsel en de probatie) (2-1197)      
  Algemene bespreking
2-248
p. 4-16 2-248 p. 4-16 (PDF)
Wetsontwerp tot vervanging van artikel 43quinquies en tot invoeging van artikel 66 in de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Gerechtelijk arrondissement Brussel : inhoud van het taalexamen van de houders van een doctoraat of een licentie in de rechten - Gerechtelijke achterstand) (2-1207)      
  Algemene bespreking
2-217
p. 4-38 2-217 p. 4-38 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van strafvordering en tot wijziging van de wet van 19 februari 2001 betreffende de proceduregebonden bemiddeling in familiezaken (Artt. 28 sexies, 61 ter, quater en quinquies, 131, ß 2, en 235 bis Wetboek van Strafvordering : verzoek tot opheffing van een opsporingshandeling m.b.t. goederen; recht van inzage van het strafdossier; verzoek aan de onderzoeksrechter om bijkomende onderzoekshandelingen - Gevolgen van nietigverklaring van bewijsmiddelen) (Art. 734bis Gerechtelijk Wetboek : [echt]scheidingsbemiddeling) (2-672)      
  Algemene bespreking (Voortzetting)
2-121
p. 6-7 2-121 p. 6-7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 117 van en tot invoeging van een artikel 240bis in het Gerechtelijk Wetboek (Stroomlijnen van de rechtspleging voor het hof van assisen - Opening van de zittingen en debatten - Rechtzetting materiŽle fouten betreffende identiteit van gezworenen) (Zie ook doc. Senaat 2-282) (2-291)      
  Algemene bespreking
2-35
p. 52-53 2-35 p. 52-53 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 26 van de wet van 25 maart 1999 betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons (DATUM VAN INWERKINGTREDING van de wet) (Overeenstemming gerechtelijke kantons-gemeentegrenzen - Wijzigingen Gerechtelijk Wetboek, Bijvoegsel Gerechtelijk Wetboek, Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, Wet van 16 juli 1970 houdende personeelsformatie van politierechtbanken, Wet van 20 juli 1971 houdende personeelsformatie van vredegerechten) (Zie doc. Senaat 1-1139) (2-530)      
  Algemene bespreking
2-68
p. 71-73 2-68 p. 71-73 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 447 van het Strafwetboek (Misdrijf lasterlijke aangifte : vordering wegens laster)(Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 447 van het Strafwetboek en tot wijziging van artikel 24, 3į, van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering) (2-712)      
  Algemene bespreking
2-121
p. 9-10 2-121 p. 9-10 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 86bis van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting (Verhoging van het aantal toegevoegde rechters en toegevoegde substituut-procureurs des Konings voor het rechtsgebied van het Hof van beroep te Brussel - Rechtbank en parket van eerste aanleg - Belangenconflict [zie doc. 2-1068]) (2-1208)      
  Algemene bespreking
2-217
p. 4-38 2-217 p. 4-38 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 190, 194, 259bis-9, 259bis-10, 259octies en 371 van het Gerechtelijk Wetboek, tot invoeging van artikel 191bis in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van artikel 21 van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de opleiding en werving van magistraten (Substituut-procureurs des Konings - Minimumleeftijd voor het ambt van rechter - Substituten gespecialiseerd in fiscale zaken - Overstapregeling voor parketjuristen naar het ambt van parketmagistraat - Advocaten kandidaat voor het ambt van rechter - Plaatsvervangend magistraten - Gerechtelijke stage : "buitenstage" - Wedde-anciŽnniteit : jaren als advocaat of notaris) (2-639)      
  Algemene bespreking
2-121
p. 5 2-121 p. 5 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 569 en 628 van het Gerechtelijk Wetboek (Procedure tot verkrijging van de nationaliteit : mogelijkheid geboorteakte te vervangen door gelijkwaardig document - Homologatie akte van bekendheid) (Zie ook doc. Senaat 2-308 en 2-227) (2-309)      
  Algemene bespreking
2-28
p. 4-29 2-28 p. 4-29 (PDF)
  2-28
p. 30-45 2-28 p. 30-45 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van vennootschappen (Voortzetting van de hervorming van de insolventieprocedures ten aanzien van kooplieden) (2-877)      
  Algemene bespreking
2-210
p. 5-18 2-210 p. 5-18 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de rechterlijke organisatie tengevolge van de invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning (Snelrechtprocedure - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering - Eenvoudige doch ernstige strafzaken - Correctionele rechtbank - Aanhoudingsbevel - Rechten van de verdachte) (Zie ook doc. 2-347) (2-348)      
  Algemene bespreking
2-36
p. 4-56 2-36 p. 4-56 (PDF)
  2-37
p. 27-57 2-37 p. 27-57 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 november 1967 houdende oprichting van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (Retributies voor het verstrekken van diensten aan marktdeelnemers) (2-1060)      
  Algemene bespreking
2-203
p. 29-32 2-203 p. 29-32 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (Strafbeleid inzake drugs) (2-1475)      
  Algemene bespreking
2-278
p. 9-41 2-278 p. 9-41 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica, en van artikel 137 van het Wetboek van Strafvordering (Strafbeleid inzake drugs) (2-1474)      
  Algemene bespreking
2-278
p. 9-41 2-278 p. 9-41 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen) (Grotere doorzichtigheid van de vzw's op boekhoudkundig vlak - Modernisering en rationalisatie van de wet - Schrapping van de nationaliteitsvoorwaarden) (2-283)      
  Algemene bespreking
2-123
p. 4-30 2-123 p. 4-30 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-123
p. 30-48 2-123 p. 30-48 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
2-187
p. 5-13 2-187 p. 5-13 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van deel II, boek II, titel V, van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht en tot intrekking van de wet van 7 mei 1999 tot wijziging, wat het tuchtrecht voor de leden van de Rechterlijke Orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek (Tuchtrechtelijke maatregelen - Bevoegde overheden - Tuchtprocedure - Uitwissing, eerherstel en herziening) (2-1198)      
  Algemene bespreking
2-213
p. 4-6 2-213 p. 4-6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit (Versoepeling van nationaliteitsverklaring en naturalisatie - Wijziging Wetboek van de Belgische nationaliteit - Kosteloosheid naturalisatieprocedure) (Zie ook doc. Senaat 2-309 en 2-227) (2-308)      
  Algemene bespreking
2-28
p. 4-29 2-28 p. 4-29 (PDF)
  2-28
p. 30-45 2-28 p. 30-45 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake rechtsbijstand (Opheffing van het verbod op het indienen van een verzoek om rechtsbijstand in hoger beroep door personen die niet reeds in eerste aanleg rechtsbijstand hebben verkregen - Copies uit het strafdossier) (2-1243)      
  Algemene bespreking
2-251
p. 24-28 2-251 p. 24-28 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek ten einde de indeling van de vredegerechten in klassen af te schaffen en de wedde van sommige hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen van parketten aan te passen (2-733)      
  Algemene bespreking
2-121
p. 10-11 2-121 p. 10-11 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft (Bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg inzake adoptie - Territoriale bevoegdheid) (2-1429)      
  Algemene bespreking
2-272
p. 12-32 2-272 p. 12-32 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van artikel 27 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis teneinde de rechtspleging voor het hof van assisen te stroomlijnen (Afschaffing van de procedure van weerspannigheid aan de wet - Versterking van de rechten van de verdediging en betere toepassing van het principe van gelijke wapens tussen partijen bij het proces - Zuivering van de nietigheden van het vooronderzoek) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, van artikel 27 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van artikel 837 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de rechtspleging voor het hof van assisen te stroomlijnen) (Zie ook doc. Senaat 2-291) (2-282)      
  Algemene bespreking
2-35
p. 52-53 2-35 p. 52-53 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de gerechtelijke kantons (Zie ook doc. 1-1366 en 2-442) (2-604)      
  Belangenconflict tussen de Senaat en het Vlaams Parlement
   Algemene bespreking
2-105
p. 38-42 2-105 p. 38-42 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake het federaal parket (Positie van de federale procureur in de structuur van het openbaar ministerie - Taken en samenstelling van het federaal parket - Bevoegdheidsafbakening tussen het federaal parket en de lokale parketten - Centralisering van gerechtelijke onderzoeken) (Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, van het Wetboek van strafvordering, van de wet van 22 december 1998 betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de Raad van procureurs des Konings, van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting en van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken) (2-691)      
  Algemene bespreking
2-124
p. 4-41 2-124 p. 4-41 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-124
p. 41-49 2-124 p. 41-49 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen (Hervorming van de voogdij [artt. 389 tot 475 Burgerlijk Wetboek en artt. 1232 tot 1237 Gerechtelijk Wetboek] : Behoud ouderlijk gezag bij overlijden van ťťn ouder - Afschaffing familieraad - Uitbreiding taak vrederechter - Benoeming van de voogd - Recht de voogdij te weigeren - Modernisering van het bestuur - Toeziende voogd - Aandacht voor persoon van de minderjarige) (Zie ook doc. Senaat 2-510) (2-509)      
  Algemene bespreking
2-89
p. 29-35 2-89 p. 29-35 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
2-104
p. 26-28 2-104 p. 26-28 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging, wat de wedden van de magistraten van de rechterlijke orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek (Herwaardering van de wedde) (2-1371)      
  Algemene bespreking
2-253
p. 33-38 2-253 p. 33-38 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter (Vorderingsrecht) (2-626)      
  Algemene bespreking
2-220
p. 37-46 2-220 p. 37-46 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (Omzetting richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 - Indeling van de wapens - Erkenning van wapenhandelaars - Handelingen met wapens - Verbodsbepalingen - Schietstanden - Vervoer van vuurwapens - Munitie - Federale wapendienst) (2-1158)      
  Algemene bespreking
2-283
p. 13-24 2-283 p. 13-24 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de wettelijke erkenning van behandelingen met vervangingsmiddelen en tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (Behandeling met vervangingsmiddelen) (2-11)      
  Algemene bespreking
2-197
p. 4-30 2-197 p. 4-30 (PDF)
Wetsvoorstel tot hervorming van de regels van het Burgerlijk Wetboek betreffende de adoptie (Vereenvoudiging van de procedure van volle adoptie) (2-88)      
  Algemene bespreking
2-272
p. 12-32 2-272 p. 12-32 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een jaarlijkse rapportage over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind (2-890)      
  Algemene bespreking
2-194
p. 49-52 2-194 p. 49-52 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van jeugdadvocaten voor minderjarigen (Tweede opschrift : Wetsvoorstel tot instelling van jeugdadvocaten) (Derde opschrift : Wetsvoorstel tot instelling van advocaten voor minderjarigen) (2-256)      
  Algemene bespreking
2-220
p. 37-46 2-220 p. 37-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (Aanpassing van bepalingen betreffende de adoptie - Modernisering van bepalingen betreffende huwelijksvermogensstelsels) (2-1173)      
  Algemene bespreking
2-246
p. 4-54 2-246 p. 4-54 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 19bis van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 19bis van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten) (Verlenging van de termijn om beroep in te stellen tegen een beslissing van de Commissie tot bescherming van de maatschappij) (2-693)      
  Algemene bespreking
2-203
p. 28-29 2-203 p. 28-29 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 378 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de handelingen verricht in het kader van het ouderlijk gezag waarvoor de machtiging van de vrederechter vereist is (Tweede opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 378 en 410 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de handelingen verricht in het kader van het ouderlijk gezag waarvoor de machtiging van de vrederechter vereist is) (Derde opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de bescherming van de goederen van de minderjarigen) (2-1058)      
  Algemene bespreking
2-200
p. 9-10 2-200 p. 9-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 674bis van het Gerechtelijk Wetboek, om met het oog op rechtsbijstand het recht toe te kennen om in hoger beroep afschriften te verkrijgen van stukken uit het strafrechtelijk dossier (2-1278)      
  Algemene bespreking
2-251
p. 24-28 2-251 p. 24-28 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 juli 1991 betreffende de Nationale Loterij (Ontzegging van de producten van de Nationale Loterij aan minderjarigen) (2-46)      
  Algemene bespreking
2-194
p. 6-36 2-194 p. 6-36 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake adoptie en tot aanvulling van de wet van 31 maart 1987 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming door artikel 121 (Wijziging artt. 345 e.v. BW inzake adoptie - Wet 31 maart 1987 : buiten het huwelijk geboren kind dat door zijn moeder is geadopteerd) (2-66)      
  Algemene bespreking
2-272
p. 12-32 2-272 p. 12-32 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de oprichting van een algemene vergadering van vrederechters en rechters in de politierechtbank (Tweede opschrift : Wetsvoorstel tot oprichting van een algemene vergadering van vrederechters en rechters in de politierechtbank) (Derde opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de oprichting van een algemene vergadering van vrederechters en rechters in de politierechtbank) (2-441)      
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
2-98
p. 29-32 2-98 p. 29-32 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord (Echtscheidingsprocedure - Spreekrecht van kinderen - Horen van kinderen vanaf 7 jaar - Gerichte opleiding van magistraten) (2-554)      
  Algemene bespreking
2-220
p. 37-46 2-220 p. 37-46 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de behandeling met vervangingsmiddelen betreft, van artikel 3 van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (2-131)      
  Algemene bespreking
2-197
p. 4-30 2-197 p. 4-30 (PDF)
Wettelijke samenwoning - Gerechtelijke procedures (Verschijning bij volmacht - Procedure van dringende en voorlopige maatregelen i.g.v. gerechtelijke scheiding van goederen) (2-816)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-23
p. 1059 2-23 p. 1059 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-24
p. 1143-1145 2-24 p. 1143-1145 (PDF)
Wettelijke verplichting tot neerlegging van de jaarrekening - Verzuim - Strafbaarstelling - Effect (Actieplan tot bestrijding van de fiscale fraude van de heer Zenner, regeringscommissaris) (2-1969)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Kestelijn-Sierens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-53
p. 2850 2-53 p. 2850 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3078-3079 2-56 p. 3078-3079 (PDF)
Wetten, besluiten, verordeningen en teksten met een reglementair karakter - Ontbreken van een officiŽle Nederlandstalige versie van een aantal teksten (2-1134)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-31
p. 1519 2-31 p. 1519 (PDF)
  Bul. 2-36
p. 1739 2-36 p. 1739 (PDF)
  Bul. 2-46
p. 2367-2368 2-46 p. 2367-2368 (PDF)
  Bul. 2-52
p. 2759 2-52 p. 2759 (PDF)
  Bul. 2-64
p. 3584 2-64 p. 3584 (PDF)
Witwasoperaties bij de invoering van de euro - Cel voor financiŽle informatieverwerking - Toepassing van de HARM-tactiek in Nederland - Belgische strategie (2-1418)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-40
p. 1967-1969 2-40 p. 1967-1969 (PDF)
  Bul. 2-46
p. 2368-2371 2-46 p. 2368-2371 (PDF)
  Bul. 2-52
p. 2759-2762 2-52 p. 2759-2762 (PDF)
  Bul. 2-64
p. 3584-3586 2-64 p. 3584-3586 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-69
p. 3842-3844 2-69 p. 3842-3844 (PDF)
X-dossier - Herlezing - Uitblijven van conclusies (Nevendossier van de zaak Dutroux-Nihoul en consoorten - Verwijdering van rijkswachters van de onderzoekscel) (2-725)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lozie aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-20
p. 903 2-20 p. 903 (PDF)
Zijn verklaringen omtrent het penitentiair verlof (Informatie aan het slachtoffer - Voorwaardelijke invrijheidstelling) (2-55)      
  Mondelinge vraag van de heer de Clippele aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-15
p. 22-23 2-15 p. 22-23 (PDF)
Zijn verklaringen ten gunste van de defederalisering van Justitie en de uiteenlopende visie op het begrip "onafhankelijkheid van de magistratuur" in het noorden en in het zuiden van het land (Beschouwingen n.a.v. problemen inzake de jeugdbescherming en de opsluiting van gevaarlijke minderjarigen) (2-855)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-230
p. 15-19 2-230 p. 15-19 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999