Auteurs- en sprekersregister betreffende "Vandenbroeke Chris" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aantal RVT- en ROB-bedden t.o.v. het aantal 70-plussers - Verdeling per gewest      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2158 1-44 p. 2158 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-49
p. 2470-2472 1-49 p. 2470-2472 (PDF)
Anderstalige rijkswachters bij betogingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-11
p. 494 1-11 p. 494 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-12
p. 556-557 1-12 p. 556-557 (PDF)
Belgisch promotieorgaan voor warmtekrachtkoppeling (Belcogen)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-44
p. 2177-2178 1-44 p. 2177-2178 (PDF)
CD-verkoop - Richtprijs (1-1181)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-79
p. 4119 1-79 p. 4119 (PDF)
De Belgische archieven die zich in Moskou bevinden      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-108
p. 2917-2918 1-108 p. 2917-2918 (PDF)
De Nationale Raad voor wetenschapsbeleid (Oprichting van de Federale Raad voor wetenschapsbeleid)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenbroecke aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
1-28 COM
p. 203-204 1-28 COM p. 203-204 (PDF)
De beheersing van het aantal geneesheren en kinesisten      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-90
p. 2366-2367 1-90 p. 2366-2367 (PDF)
De benedenmaatse financiering van het Algemeen Rijksarchief en de eventuele toewijzing van het archiefbeheer aan de gemeenschappen (1-622)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenbroeke aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
1-258
p. 7459-7460 1-258 p. 7459-7460 (PDF)
De federalisering van het wetenschapsbeleid      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Dehaene, eerste minister
1-13
p. 284-285 1-13 p. 284-285 (PDF)
De geweigerde verspreiding van de informatiebrochure Vlaanderen Vandaag via de Belgische ambassades      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenbroecke aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-11 COM
p. 80-81 1-11 COM p. 80-81 (PDF)
De opleiding van kinesisten aan de hogescholen en de universiteiten (1-797)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-167
p. 4446-4447 1-167 p. 4446-4447 (PDF)
De oprichting van een magistratenschool (Octopusakkoord) (1-1030)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-227
p. 6619-6620 1-227 p. 6619-6620 (PDF)
De reglementering van de beroepstitel en de uitoefening van het beroep van belastingconsulent      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-41
p. 931-932 1-41 p. 931-932 (PDF)
De samenwerking tussen de federale Staat en de Gemeenschappen en de Gewesten inzake het landbouwbeleid      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-24
p. 520 1-24 p. 520 (PDF)
De toestand in het Rijksarchief      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenbroeke aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
1-1 COM
p. 2-4 1-1 COM p. 2-4 (PDF)
De uitspraken van de heer E. Schouppe, afgevaardigd bestuurder van de NMBS, omtrent het binnenlands treinverkeer (Negatieve houding jegens het reizigersverkeer - Groot ongenoegen bij de reizigers en het personeel - Regionalisering van de spoorwegen) (1-1097)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-245
p. 7126-7127 1-245 p. 7126-7127 (PDF)
De vergrijzing van de bevolking en de hervorming van de pensioenen      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-98
p. 2597-2598 1-98 p. 2597-2598 (PDF)
De vestiging van artsen      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-51
p. 1183-1184 1-51 p. 1183-1184 (PDF)
De welvaartvastheid van de pensioenen (Succes van het pensioensparen) (1-736)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
1-157
p. 4174-4175 1-157 p. 4174-4175 (PDF)
Dood van Dag HammerskjŲld, voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties - Mogelijke betrokkenheid van het Belgische non-ferrobedrijf Union MiniŤre (1-1596)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-95
p. 4979 1-95 p. 4979 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-97
p. 5106-5108 1-97 p. 5106-5108 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Vandenbroeke, senator aangewezen door de Vlaamse Raad
1-2
p. 18 1-2 p. 18 (PDF)
Federale wetenschappelijke instellingen - Taalkaders      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-17
p. 841 1-17 p. 841 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-24
p. 1198-1199 1-24 p. 1198-1199 (PDF)
Feest van de Franse Gemeenschap te Brussel - Sponsoring door openbare maatschappijen - Voorkeurtarief en affichering      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag met antwoord
Bul. 1-61
p. 3143-3144 1-61 p. 3143-3144 (PDF)
Financiering van de gemeenschappen en de gewesten - Toewijzing aan de gewesten van de nalatigheidsintresten en de verwijlintresten (Successierechten en recht van overgang bij overlijden)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-36
p. 1762 1-36 p. 1762 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-44
p. 2182-2184 1-44 p. 2182-2184 (PDF)
Financiering van gewesten en gemeenschappen - Toewijzing aan de gewesten van de nalatigheidsintresten en de verwijlintresten (Successierechten en rechten van overgang bij overlijden) (1-523)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-59
p. 2994 1-59 p. 2994 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-68
p. 3521-3522 1-68 p. 3521-3522 (PDF)
Fiscale verrekening bij echtgescheidenen in geval van co-ouderschap (1-1009)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3796 1-73 p. 3796 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-81
p. 4273-4274 1-81 p. 4273-4274 (PDF)
Herstructurering van het sorteercentrum Kortrijk X      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie enTelecommunicatie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-11
p. 502-503 1-11 p. 502-503 (PDF)
Herziening van artikel 120 van de Grondwet (Benaming "Vlaams Parlement") (1-1104)      
  Voorstel van de heer Vandenbroeke c.s.
1-1104/1
p. 1-2 1-1104/1 p. 1-2 (PDF)
Het Nationaal Instituut voor de Statistiek      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-70
p. 1814-1815 1-70 p. 1814-1815 (PDF)
Het Pand      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
1-27
p. 609-610 1-27 p. 609-610 (PDF)
Het archiefbeheer en het functioneren van de Rijksarchieven      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenbroeke aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
1-56 COM
p. 458-460 1-56 COM p. 458-460 (PDF)
Het bedrag van de verwijlintresten en de boetes en de doorstroming ervan naar de gewesten (Successierechten en rechten van overgang bij overlijden) (1-829)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-176
p. 5175 1-176 p. 5175 (PDF)
Het niet-opnemen van studietoelagen (Secundair onderwijs) (1-671)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-139
p. 3729 1-139 p. 3729 (PDF)
Het personeelstekort bij De Post (1-1060)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie, Telecommunicatie en Buitenlandse Handel
1-237
p. 6925 1-237 p. 6925 (PDF)
Het personeelstekort bij het Algemeen Rijksarchief (Wetenschappelijk personeel) (1-1113)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
1-250
p. 7222 1-250 p. 7222 (PDF)
Het wegvallen van de vaste verdeelsleutel van het voor de gemeenschappen bestemd BTW-bedrag (1-931)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Dehaene, eerste minister
1-203
p. 5805-5806 1-203 p. 5805-5806 (PDF)
Karting - Veiligheidsmaatregelen (vice-eerste minister, Economie en Telecommunicatie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-50
p. 2492 1-50 p. 2492 (PDF)
  Bul. 1-54
p. 2731 1-54 p. 2731 (PDF)
Meerjarenplan voor de werkgelegenheid - Aantal uitkeringsgerechtigde werklozen ouder dan 50 jaar      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2156 1-44 p. 2156 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-46
p. 2313 1-46 p. 2313 (PDF)
Middelen van het Tewerkstellingsfonds      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-8
p. 378 1-8 p. 378 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-49
p. 2469-2470 1-49 p. 2469-2470 (PDF)
Opbrengst eurovignetten - Grensovergangen (1-705)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3280 1-64 p. 3280 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-76
p. 3982-3983 1-76 p. 3982-3983 (PDF)
Ouderschapsverlof - Uitvoeringsmaatregelen - Stand van zaken - Onderwijzend personeel (1-1515)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-90
p. 4740 1-90 p. 4740 (PDF)
Overplaatsing van de B-Cargo-vertegenwoordiging van Kortrijk naar Brugge      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-16
p. 790 1-16 p. 790 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-100
p. 5280-5281 1-100 p. 5280-5281 (PDF)
Personen ten laste - Fiscale aftrekbaarheid (1-1010)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3796 1-73 p. 3796 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-76
p. 3989-3990 1-76 p. 3989-3990 (PDF)
Promotie door de NMBS voor de verbinding Rijsel-Brussel (1-1008)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-73
p. 3802-3803 1-73 p. 3802-3803 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-92
p. 4857-4858 1-92 p. 4857-4858 (PDF)
Schuldinvordering - Intrestvoeten      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-14
p. 688 1-14 p. 688 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-16
p. 810-811 1-16 p. 810-811 (PDF)
Sociale huisvesting - Bestaansminimumgerechtigde - Vrijstelling van het zegelrecht      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-33
p. 1622-1623 1-33 p. 1622-1623 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-42
p. 2072-2073 1-42 p. 2072-2073 (PDF)
Taalonevenwicht bij het Fonds voor de Beroepsziekten - Uitkeringen per regio (1-501)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-59
p. 2999-3000 1-59 p. 2999-3000 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-61
p. 3140-3143 1-61 p. 3140-3143 (PDF)
Tatoeages en piercing - Raakvlakken met de geneeskunde (Sociale Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-6
p. 254 1-6 p. 254 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-9
p. 441-442 1-9 p. 441-442 (PDF)
Tatoeages en piercing - Raakvlakken met de geneeskunde (Volksgezondheid en Pensioenen)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-6
p. 252 1-6 p. 252 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-12
p. 574-575 1-12 p. 574-575 (PDF)
Terbeschikkingstelling van wetenschappelijke onderzoekers - Fiscale stimuli (Vrijstelling van werkgeversbijdragen) (1-525)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-59
p. 2995 1-59 p. 2995 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-68
p. 3526-3527 1-68 p. 3526-3527 (PDF)
Terugbetaling van neurostimulators (1-1104)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-76
p. 3943 1-76 p. 3943 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-77
p. 4034-4035 1-77 p. 4034-4035 (PDF)
Thuisverzorgers - Logo gratis parkeren      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-51
p. 2563 1-51 p. 2563 (PDF)
Thuisverzorging - Parkeerfaciliteiten - Logo gratis parkeren (Veiligheid, Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu) (1-524)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3290 1-64 p. 3290 (PDF)
  Bul. 1-70
p. 3663-3664 1-70 p. 3663-3664 (PDF)
Thuisverzorging - Parkeerfaciliteiten - Logo gratis parkeren (Vervoer) (1-524)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-59
p. 3001 1-59 p. 3001 (PDF)
Thuisverzorging - Parkeerfaciliteiten - Logo gratis parkeren (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken) (1-522)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-59
p. 2993-2994 1-59 p. 2993-2994 (PDF)
Toezicht op de voorlichtingscampagnes in de deelstaten (1-1268)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Dehaene, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 1-81
p. 4241 1-81 p. 4241 (PDF)
Verkeersveiligheid - Fietsers - Gewestwegen in Kortrijk-Roeselare-Tielt (1-1334)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Peeters, staatssecretaris voor Veiligheid en voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4496 1-85 p. 4496 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-88
p. 4679-4681 1-88 p. 4679-4681 (PDF)
Verzuiling van de gezondheidszorg      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-6
p. 251-252 1-6 p. 251-252 (PDF)
Vlaams trekpaard - Erkenning (1-526)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-59
p. 3023-3025 1-59 p. 3023-3025 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de organisatie en het beheer van het archiefwezen (1-274)      
  Voorstel van de heer Vandenbroeke
1-274/1
p. 1-3 1-274/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie omtrent de meldingsplicht van de fiscale administratie bij de procedure studietoelage voor leerlingen secundair onderwijs (1-867)      
  Voorstel van de heer Vandenbroeke c.s.
1-867/1
p. 1-3 1-867/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie omtrent het doorstorten van verwijlinteresten en boetes naar de gewesten (Successierechten) (1-868)      
  Voorstel van de heer Vandenbroeke c.s.
1-868/1
p. 1-2 1-868/1 p. 1-2 (PDF)
Vrijstelling van stempelcontrole voor franstalige werklozen op 27 september 1995 (Feest van de Franstalige Gemeenschap)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag met antwoord
Bul. 1-13
p. 652 1-13 p. 652 (PDF)
Weerslag van de wetgeving inzake welzijn van de werknemers op het onderwijsgebeuren (1-1204)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag met antwoord
Bul. 1-81
p. 4256-4258 1-81 p. 4256-4258 (PDF)
Werking van de Rijksarchieven      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenbroeke aan de heer Ylieff, minister van Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 538-539 1-12 p. 538-539 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-24
p. 1197-1198 1-24 p. 1197-1198 (PDF)
Werkloosheid en maatschappelijke uitsluiting (1-631)      
  Debat en replieken
1-111
p. 2993-3025 1-111 p. 2993-3025 (PDF)
Wetsontwerp tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (Financiering en globaal beheer van de sociale zekerheid - Gezondheidszorg en volksgezondheid - Sociaal statuut der zelfstandigen - Gezinsbijslagen - Bevordering van de beroepsinschakeling - Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Maatschappelijke integratie - Jaarlijks verlof - Vereenvoudiging van administratieve formaliteiten - Responsabilisering van sociale parastatalen - Pensioenen) (1-384)      
  Amendement nr 210 van de heer Vandenbroeke, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-384/10
p. 2 1-384/10 p. 2 (PDF)
   Communautarisering van de sociale zekerheid
1-384/10
p. 2 1-384/10 p. 2 (PDF)
  Hervatting van de algemene beraadslaging
   Modernisering van de sociale zekerheid - Communautarisering van de sociale zekerheid - Communautarisering van de sector kinderbijslag - Veroudering van de bevolking en gezondheidszorg
1-63
p. 1524-1526 1-63 p. 1524-1526 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging van de artikelen 1383bis en 1384bis in het Burgerlijk Wetboek, inzake de aansprakelijkheid, organisatie- en toezichtsplicht van personen die onbezoldigd en op vrijwillige basis toezicht uitoefenen op minderjarige kinderen in het kader van jeugdverenigingen (1-303)      
  Voorstel van de heren Anciaux en Vandenbroeke
1-303/1
p. 1-4 1-303/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een vaste boekenprijs (1-149)      
  Voorstel van de heer Vandenbroeke
1-149/1
p. 1-6 1-149/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot verlaging van de pensioenleeftijd voor werkende moeders met een beroepsloopbaan (1-58)      
  Voorstel van de heer Vandenbroeke c.s.
1-58/1
p. 1-3 1-58/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel waarbij aan de werknemers een buitengewoon verlof wordt toegekend voor het oppassen van hun ziek kind (Art. 28, wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst) (1-57)      
  Voorstel van de heer Vandenbroeke c.s.
1-57/1
p. 1-3 1-57/1 p. 1-3 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999