Auteurs- en sprekersregister betreffende "Raes Roeland" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Arbitraire arrestaties bij de Blijde Intrede van Prins Filip en Prinses Mathilde in Gent (2-105)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-41
p. 58-61 2-41 p. 58-61 (PDF)
De maatregelen die de regering gaat nemen rond de stijgende lijn die extreem-rechts in BelgiŽ kent (2-237)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-76
p. 26-30 2-76 p. 26-30 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Raes, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
2-1
p. 10 2-1 p. 10 (PDF)
NMBS - Sint-Pietersstation Gent - Renovatiewerken (Grote toren aan de voorzijde) (2-494)      
  Schriftelijke vraag van de heer Raes aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-13
p. 569-570 2-13 p. 569-570 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-15
p. 672 2-15 p. 672 (PDF)
NMBS - Sint-Pietersstation te Gent - Parkeerplaats (St-Denijslaan) (2-471)      
  Schriftelijke vraag van de heer Raes aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-12
p. 500 2-12 p. 500 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-16
p. 713 2-16 p. 713 (PDF)
Ontslag van senatoren (2000-2001)      
  de heer Raes (Vervangen door de heer Buysse)
2-100
p. 7 2-100 p. 7 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, om het op te heffen (Senatoren van rechtswege) (2-454)      
  Voorstel van de heren Verreycken en Raes
2-454/1
p. 1-2 2-454/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk (o.a. uitgeprocedeerde asielzoekers - Illegalen) (2-202)      
  Algemene bespreking
2-17
p. 11-63 2-17 p. 11-63 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale en diverse bepalingen (2-229)      
  Eindstemmingen en stemverklaringen van mevrouw Willame-Boonen en de heer Raes
2-22
p. 51-52 2-22 p. 51-52 (PDF)
  2-22
p. 65 2-22 p. 65 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (2-522)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Raes
   Weerslag inzake rustpensioen van een verlof voorafgaand aan de opruststelling (Openbare sector)
2-522/2
p. 1-2 2-522/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 5 tot 15 van de heer Raes
   Kinderbijslag : opheffing discriminatie op basis van geslacht van personen die een feitelijk gezin vormen
2-522/2
p. 2-4 2-522/2 p. 2-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 23 van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel (Controle op de gezinstoestand van de werklozen : huisbezoeken door RVA) (2-527)      
  Algemene bespreking
2-79
p. 19-23 2-79 p. 19-23 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 569 en 628 van het Gerechtelijk Wetboek (Procedure tot verkrijging van de nationaliteit : mogelijkheid geboorteakte te vervangen door gelijkwaardig document - Homologatie akte van bekendheid) (Zie ook doc. Senaat 2-308 en 2-227) (2-309)      
  Algemene bespreking
2-28
p. 4-29 2-28 p. 4-29 (PDF)
  2-28
p. 30-45 2-28 p. 30-45 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit (Versoepeling van nationaliteitsverklaring en naturalisatie - Wijziging Wetboek van de Belgische nationaliteit - Kosteloosheid naturalisatieprocedure) (Zie ook doc. Senaat 2-309 en 2-227) (2-308)      
  Algemene bespreking
2-28
p. 4-29 2-28 p. 4-29 (PDF)
  2-28
p. 30-45 2-28 p. 30-45 (PDF)
Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 383ter in het Strafwetboek en van een artikel 82bis in de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, met het oog op het bestraffen van de aanmaak, de verspreiding en het bezit van kinderpornografische voorstellingen (2-37)      
  Voorstel van de heren Verreycken en Raes
2-37/1
p. 1-5 2-37/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een verbod op geslachtskeuze van een kind om niet-medische redenen (2-62)      
  Voorstel van de heren Verreycken en Raes
2-62/1
p. 1-3 2-62/1 p. 1-3 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999