Auteurs- en sprekersregister betreffende "Maximus Lydia" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Bedrijfsvoorheffing - Pensioenen - Berekening van de voorheffing      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maximus aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-15
p. 729 1-15 p. 729 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-18
p. 911-912 1-18 p. 911-912 (PDF)
Berekening van dagen betaald verlof bij deeltijdse werknemers (afhouding werkloosheidsuitkeringen)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maximus aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-22
p. 1095-1096 1-22 p. 1095-1096 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-42
p. 2084-2086 1-42 p. 2084-2086 (PDF)
Cumulatie overlevingspensioen met toegelaten arbeid      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maximus aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2155 1-44 p. 2155 (PDF)
Daghospitalisatie - Heelkundige ingrepen - Besparingen (1-1250)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maximus aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-81
p. 4236 1-81 p. 4236 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-83
p. 4369-4371 1-83 p. 4369-4371 (PDF)
Dankwoorden van mevrouw Maximus bij de hulde naar aanleiding van haar ontslag als senator      
  1-236
p. 6894 1-236 p. 6894 (PDF)
De werkweigeraars en de weggevoerden voor de verplichte tewerkstelling van de oorlog 1940-1945      
  Mondelinge vraag van mevrouw Maximus aan de heer Flahaut, minister van Ambtenarenzaken
1-37
p. 846 1-37 p. 846 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  mevrouw Maximus, senator aangewezen door de Vlaamse Raad
1-2
p. 18 1-2 p. 18 (PDF)
Eerbiediging door de artsen van de overeengekomen erelonen      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maximus aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-27
p. 1306 1-27 p. 1306 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-28
p. 1364-1365 1-28 p. 1364-1365 (PDF)
Exploitatie van de gegevens van het kankerregister (1-1122)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maximus aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-77
p. 4007 1-77 p. 4007 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-79
p. 4146-4147 1-79 p. 4146-4147 (PDF)
Het Hoog Comitť van Toezicht (Gerechtelijke bevoegdheden)      
  Vraag om uitleg van de heer Boutmans aan de heer Dehaene, eerste minister
   Stemverklaringen van de heren Boutmans, Anciaux, Coveliers en mevrouw Maximus en stemming over de gewone motie
1-34
p. 804-805 1-34 p. 804-805 (PDF)
Het dreigende Renault-scenario voor Sabena      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-124
p. 3293-3296 1-124 p. 3293-3296 (PDF)
Jaarverslag 1966 van de Nationale Hormonencel - Inzicht op de uitvoering van straffen - Verbeurdverklaringen - Maatregelen (1-693)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maximus aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-64
p. 3287-3288 1-64 p. 3287-3288 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-70
p. 3653-3654 1-70 p. 3653-3654 (PDF)
Medische risico's bij (ingeleide) bevallingen - Aansprakelijkheid van de artsen (1-1063)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maximus aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-75
p. 3896 1-75 p. 3896 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-79
p. 4145-4146 1-79 p. 4145-4146 (PDF)
Nieuwe strafinrichting van Andenne - Overbrenging van gedetineerden - Voorrang aan Franstalige gedetineerden uit Vlaanderen      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maximus aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-51
p. 2567 1-51 p. 2567 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-53
p. 2720 1-53 p. 2720 (PDF)
Ontslag van senatoren (1998-1999)      
  Mevrouw Maximus (Vervangen door de heer Van Wallendael)
1-236
p. 6893-6894 1-236 p. 6893-6894 (PDF)
RIZIV - Overeenkomsten- en conventiecommissies - Representativiteit der beroepsorganisaties      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maximus aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-18
p. 903-904 1-18 p. 903-904 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-26
p. 1285-1286 1-26 p. 1285-1286 (PDF)
Stemmingen per computer (1-964)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maximus aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-72
p. 3737 1-72 p. 3737 (PDF)
   Antwoord gegeven door Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-76
p. 3963-3964 1-76 p. 3963-3964 (PDF)
Terugbetaling van ingevoerde rolstoelen      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maximus aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 82-83 1-3 p. 82-83 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-5
p. 213-215 1-5 p. 213-215 (PDF)
Toename van het aantal bevallingen met keizersnede (Sociale Zaken)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maximus aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-6
p. 285 1-6 p. 285 (PDF)
Toename van het aantal bevallingen met keizersnede (Volksgezondheid en Pensioenen)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maximus aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-6
p. 250-251 1-6 p. 250-251 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-12
p. 573-574 1-12 p. 573-574 (PDF)
Toepassing KB van 1 december 1995 tot wijziging van KB nr. 20 van 20 juli 1970 (Verminderd BTW- tarief voor goedkope woning)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maximus aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1848 1-38 p. 1848 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-41
p. 2015-2016 1-41 p. 2015-2016 (PDF)
Toepassing artikelen van het Reglement van de Senaat (1997-1998)      
  Toepassing artikel 27 (Ronddeling van een commissieverslag minder dan 24 uur voor de algemene beraadslaging van een ontwerp)
1-145
p. 3852-3856 1-145 p. 3852-3856 (PDF)
Vakantiegeld voor gepensioneerden      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maximus aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-1
p. 11-12 1-1 p. 11-12 (PDF)
Vereniging van mede-eigenaars van onroerend goed en syndicus      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maximus aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-44
p. 2161 1-44 p. 2161 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-53
p. 2719-2720 1-53 p. 2719-2720 (PDF)
Verminderingskaarten voor het openbaar vervoer voor personen die tijdens de twee wereldoorlogen diensten hebben bewezen aan het land (1-725)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maximus aan de heer Daerden, minister van Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-65
p. 3339 1-65 p. 3339 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-66
p. 3424 1-66 p. 3424 (PDF)
Verzekering voor geneeskundige verzorging - Residuaire stelsels - Tijdelijk of sporadisch tewerkgestelde student      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maximus aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1861 1-38 p. 1861 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de samenwerking tussen de federale fiscale administratie en de Gemeenschappen ter democratisering van de toekenning van studietoelagen (1-913)      
  Voorstel van mevrouw Maximus c.s.
1-913/1
p. 1-3 1-913/1 p. 1-3 (PDF)
Vordering werkzaamheden commissie "Internering" (1-1269)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maximus aan de heer Van Parys, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-82
p. 4332-4333 1-82 p. 4332-4333 (PDF)
Vredegerecht - Inrichten van de voogdij - Vreemde nationaliteit      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maximus aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-34
p. 1679-1680 1-34 p. 1679-1680 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-37
p. 1830-1831 1-37 p. 1830-1831 (PDF)
Vrijstelling van BTW voor werkzaamheden die worden uitgevoerd door erkende vzw's      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maximus aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-17
p. 840-841 1-17 p. 840-841 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-19
p. 959-960 1-19 p. 959-960 (PDF)
Werkhervatting na een loopbaanonderbreking - Bedrag van het loon      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Maximus aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-12
p. 541 1-12 p. 541 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-13
p. 652-653 1-13 p. 652-653 (PDF)
Werkloosheid en maatschappelijke uitsluiting (1-631)      
  Debat en replieken
1-111
p. 2993-3025 1-111 p. 2993-3025 (PDF)
  Replieken
1-112
p. 3037-3041 1-112 p. 3037-3041 (PDF)
  Eindverslag van de commissie voor de Sociale Aangelegenheden
1-113
p. 3043-3044 1-113 p. 3043-3044 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de nachtarbeid (Gelijkheid man-vrouw) (1-508)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de amendementen
1-91
p. 2394-2399 1-91 p. 2394-2399 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (Vervanging door een nieuwe wet van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen) (1-318)      
  Amendementen nrs 35 tot 87 van mevrouw Maximus c.s., ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-318/9
p. 1-18 1-318/9 p. 1-18 (PDF)
  Algemene beraadslaging, onderzoek van artikelen en amendementen
1-50
p. 1153-1175 1-50 p. 1153-1175 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale, financiŽle en diverse bepalingen (1-187)      
  Verslag van Mevrouw Maximus (Justitie)
1-187/7
p. 1 1-187/7 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid      
  Algemene beraadslaging
   Tewerkstellingsbeleid - Loonkostenvermindering - Doelgroepenbeleid : oudere werklozen - Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Bestrijding van sluikwerk - Flexibiliteit
1-18
p. 405-406 1-18 p. 405-406 (PDF)
  1-18
p. 407 1-18 p. 407 (PDF)
Wetsontwerp tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de benoeming van toegevoegde rechters (1-705)      
  Amendementen nrs 24 tot 26 van de heer Erdman en mevrouw Maximus
1-705/3
p. 6-7 1-705/3 p. 6-7 (PDF)
Wetsontwerp tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (Financiering en globaal beheer van de sociale zekerheid - Gezondheidszorg en volksgezondheid - Sociaal statuut der zelfstandigen - Gezinsbijslagen - Bevordering van de beroepsinschakeling - Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Maatschappelijke integratie - Jaarlijks verlof - Vereenvoudiging van administratieve formaliteiten - Responsabilisering van sociale parastatalen - Pensioenen) (1-384)      
  Algemene beraadslaging
   Modernisering van de sociale zekerheid - Gelijkheid man-vrouw inzake pensioenen : advies van het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Sociale vrijstelling - Ziekenhuisbeleid - Financieel evenwicht in de sociale zekerheid - Financiering van kinderopvang : Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten - Sociaal statuut der zelfstandigen : meewerkende echtgenoot - Strijd tegen sociale en fiscale fraude
1-62
p. 1514-1518 1-62 p. 1514-1518 (PDF)
  Stemverklaringen van de dames de Bethune, Bribosia-Picard en Maximus, de heer Coene, mevrouw Dardenne, de heren Anciaux, Van Hauthem, Foret en de dames Cornet d'Elzius en Lizin en eindstemming
1-67
p. 1726-1729 1-67 p. 1726-1729 (PDF)
Wetsontwerp tot schrapping van de algemene graad van bode en van de bevorderingsgraden van eerstaanwezend bode, hoofdbode en eerstaanwezend hoofdbode in de griffies en de parketten bij de hoven en rechtbanken en tot wijziging van de voorwaarden om als vertaler bij het parket te worden benoemd (1-420)      
  Amendement nr 14 van mevrouw Maximus
1-420/3
p. 1 1-420/3 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 (Moederschapsbescherming) (1-320)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Maximus c.s.
1-320/2
p. 1-2 1-320/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek betreffende de procedures tot echtscheiding (Technische aanpassingen in de wet van 30 juni 1994) (1-437)      
  Verslag van mevrouw Maximus
1-437/6
p. 1-73 1-437/6 p. 1-73 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbetaling van het vakantiegeld (Uiterste datum) (1-11)      
  Voorstel van mevrouw Maximus c.s.
1-11/1
p. 1-4 1-11/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende reglementering van de medische controle (1-723)      
  Voorstel van mevrouw Maximus en de heer Olivier
1-723/1
p. 1-15 1-723/1 p. 1-15 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de exploitanten en de klanten van zonnecentra een groter verantwoordelijkheidsbesef bij te brengen (1-782)      
  Algemene beraadslaging
1-193
p. 5565-5570 1-193 p. 5565-5570 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het geweld binnen het gezin aan banden te leggen (Strafwetboek - Wetboek van Strafvordering) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel strekkende om het geweld tussen partners tegen te gaan) (1-269)      
  Amendementen nrs 1 tot 6 van de dames Maximus en Delcourt-PÍtre
1-269/3
p. 1-2 1-269/3 p. 1-2 (PDF)
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-95
p. 2528-2532 1-95 p. 2528-2532 (PDF)
Wetsvoorstel ter uniformisering van de wetgeving inzake gewaarborgd loon en tot afschaffing van de carensdag (Wijzigingen wet van 3 juli 1978) (1-10)      
  Voorstel van mevrouw Maximus en de heer Mahoux
1-10/1
p. 1-6 1-10/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987 (Ombudsman) (1-209)      
  Voorstel van mevrouw Maximus c.s.
1-209/1
p. 1-8 1-209/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot interpretatie van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek (Een rechterlijke uitspraak is slechts bindend voor de met name genoemde partijen - Procedure op verzoekschrift - Dwangsom inzake vorderingen m.b.t. arbeidsbetrekkingen - Stakingsrecht) (1-627)      
  Voorstel van mevrouw Maximus en de heer Santkin
1-627/1
p. 1-7 1-627/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 413 van het Strafwetboek (Op heterdaad betrappen op overspel : verschoningsgrond voor doodslag, verwondingen en slagen) (1-300)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-95
p. 2528-2532 1-95 p. 2528-2532 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 70bis en 95, eerste lid, 5į, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en tot aanvulling van het Wetboek van Strafvordering met bepalingen betreffende de decryptie van berichten (1-352)      
  Voorstel van de dames Maximus en Bribosia-Picard
1-352/1
p. 1-10 1-352/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de exploitatie van zonnecentra (1-679)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-193
p. 5565-5572 1-193 p. 5565-5572 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek houdende de regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder (Uitzetting van huurders) (1-215)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Maximus en de heer Erdman
1-215/4
p. 1-2 1-215/4 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 26 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (BeŽindiging van de overeenkomst op grond van overmacht) (1-12)      
  Voorstel van de dames Maximus en Merchiers
1-12/1
p. 1-3 1-12/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 488bis, c), van het Burgerlijk Wetboek, inzake de bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand onbekwaam zijn die te beheren (1-14)      
  Voorstel van de dames Merchiers en Maximus
1-14/1
p. 1-3 1-14/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 517 van het Gerechtelijk Wetboek houdende het verbod van deficitaire tenuitvoerleggingen (Gerechtsdeurwaarders) (1-1021)      
  Voorstel van mevrouw Maximus c.s.
1-1021/1
p. 1-2 1-1021/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 (Veralgemening van de 38-urenweek) (1-91)      
  Voorstel van mevrouw Maximus c.s.
1-91/1
p. 1-4 1-91/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987 (Openbare ziekenhuizen) (1-240)      
  Voorstel van de dames Maximus en Merchiers
1-240/1
p. 1-4 1-240/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (Arbeidsongeschiktheid) (1-13)      
  Voorstel van de dames Maximus en Merchiers
1-13/1
p. 1-4 1-13/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 juli 1969 tot vaststelling van de personeelsformatie van de arbeidshoven en -rechtbanken (Tongeren) (1-543)      
  Voorstel van de heer Moens en mevrouw Maximus
1-543/1
p. 1-4 1-543/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, met het oog op de uitoefening van de klinische biologie in de erkende ziekenhuizen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, met het oog op de uitoefening van de klinische biologie) (1-445)      
  Voorstel van mevrouw Maximus c.s.
1-445/1
p. 1-3 1-445/1 p. 1-3 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999