Voorstellen van Martine Taelman (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010

9 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-109 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 28quinquies en 57 van het Wetboek van strafvordering 14/10/1999
S. 2-201 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1 en 65 van de gemeentekieswet 25/11/1999
S. 2-341 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 16 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte 15/2/2000
S. 2-626 Wetsontwerp betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter 18/1/2001
S. 2-780 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek 11/6/2001
S. 2-1255 Wetsontwerp tot interpretatie van artikel 7, eerste lid, van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht 18/7/2002
S. 2-1256 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht en van artikel 144ter van het Gerechtelijk Wetboek 18/7/2002
S. 2-1418 Wetsvoorstel tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997 met betrekking tot de procedure van verificatie van schuldvorderingen 9/1/2003
S. 2-1457 Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op een verzwaring van de straffen voor personen die zich schuldig maken aan smokkel van en handel in niet-begeleide minderjarigen 6/2/2003

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010