Voorstellen van Philippe Monfils (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 1999-2003

9 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-33 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968 29/6/1995
S. 1-34 Wetsvoorstel betreffende het verzoek om levensbeëindiging 29/6/1995
S. 1-35 Wetsvoorstel houdende wijziging van de bepalingen betreffende de opening, de overdracht en de fusie van apotheken 29/6/1995
S. 1-36 Wetsvoorstel strekkende tot verzwaring van de straffen voor misdrijven tegen jongeren en bejaarden en tot invoering van strengere voorwaarden voor de invrijheidstelling van personen die geďnterneerd zijn krachtens de wet tot bescherming van de maatschappij 27/6/1995
S. 1-37 Wetsvoorstel inzake sommige aspecten van de bioethiek 29/6/1995
S. 1-85 Wetsvoorstel tot bestraffing van feiten die ertoe strekken de toepassing van de wet betreffende de zwangerschapsafbreking te belemmeren 18/7/1995
S. 1-118 Wetsvoorstel houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid voor topsporters 6/10/1995
S. 1-119 Wetsvoorstel houdende instelling van een Hoog Comité voor de Sport 6/10/1995
S. 1-133 Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 77bis, houdende oprichting van een Adviescomité voor gelijke kansen bij de uitoefening van de economische en sociale rechten 19/10/1995

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 1999-2003