Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-8297

van Nele Lijnen (Open Vld) d.d. 25 februari 2013

aan de minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging

Betoging van donderdag 21 februari 2013 - Deelname - Staking - Thuiswerk - Gevolgen

officiŽle statistiek
staking
recht tot betogen
ministerie
ambtenarenvakbond
werk op afstand
thuiswerk

Chronologie

25/2/2013Verzending vraag
17/4/2013Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8287
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8288
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8289
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8290
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8291
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8292
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8293
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8294
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8295
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8296
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8298
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-8299

Vraag nr. 5-8297 d.d. 25 februari 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Donderdag 21 februari 2013 hebben de vakbonden met een betoging in Brussel aan de regering een krachtig signaal willen geven met betrekking tot het bewaren van de koopkracht en tegen de loonstop. Heel wat mensen zullen minstens gedurende een aantal uur het werk hebben neergelegd om in Brussel deel te nemen aan de betoging. Ondanks het feit dat het ging om een betoging, liet de NMBS toch weten dat er mogelijks stakingsacties zouden volgen.

Graag kreeg ik van de ministers voor de administratieve diensten en eventuele overheidsbedrijven die onder zijn of haar bevoegdheden vallen graag een antwoord op volgende vragen:

1)

(a) Hoeveel personen hebben aan de betoging deelgenomen?

(b) Hoeveel van deze personen waren aangesloten bij een vakbond?

(c) Hebben ze verlof moeten nemen om deel te nemen aan de betoging of werden ze gewoon doorbetaald?

(d) Indien ze gewoon doorbetaald werden, moeten ze de verloren arbeidstijd ophalen?

2)

(a) Hoeveel personen hebben thuis gewerkt omwille van de verkeersoverlast die de betoging met zich heeft gebracht?

(b) Hoeveel van deze personen werken sowieso thuis op donderdag?

3) Wat is het productiviteitsverlies voor de diensten van deze betoging ?

4) Hebben er ook kabinetsmedewerkers aan de betoging deelgenomen?

5)

(a) Hebben er ook personen van de betoging gebruik gemaakt om te staken?

(b) Zo ja, om hoeveel mensen ging het?

(c) Werd die staking dan officieel erkend door de vakbonden?

(d) Welke gevolgen heeft dit gehad voor de verloning van de stakers?

Antwoord ontvangen op 17 april 2013 :

1. Deelname van personeelsleden van de Federale overheidsdienst (FOD) Budget en Beheerscontrole aan de betoging van donderdag 21 februari 2013.

1.a. Geen enkel personeelslid van de FOD Budget en Beheerscontrole heeft deelgenomen aan de betoging op 21 februari 2013.

1.b Niet van toepassing

1.c Niet van toepassing

1.d Niet van toepassing

2 Thuiswerk door personeelsleden van de FOD Budget en Beheerscontrole omwille van de verkeersoverlast die de betoging van donderdag 21 februari 2013 met zich heeft meegebracht.

2.a Geen enkel personeelslid van de FOD Budget en Beheerscontrole heeft thuis gewerkt omwille van de verkeersoverlast die de betoging van donderdag 21 februari 2013 met zich heeft meegebracht.

2.b Niet van toepassing

3 De betoging van 21 februari 2013 heeft geen productiviteitsverlies opgeleverd voor de FOD Budget en Beheerscontrole.

4 Er waren geen kabinetsmedewerkers die hebben deelgenomen aan de betoging op 21 februari 2013.

5 Staking door personeelsleden van de FOD Budget en Beheerscontrole op 21 februari 2013.

5.a Er hebben geen personeelsleden van de FOD Budget en Beheerscontrole gestaakt op 21 februari 2013.

5.b Niet van toepassing

5.c Niet van toepassing

5.d Niet van toepassing