Tentoonstelling
"Vrouw en senator, een uitdaging: 100 jaar vrouwen in de (Belgische) politiek"

Marie Janson (1873 - 1960) was de eerste vrouw die in de Belgische Senaat zetelde. Op 28 december 1921 legde ze de eed af als geco÷pteerd senator en werd daarmee de allereerste vrouw in het Belgische parlement, 27 jaar voor de invoering van het vrouwenkiesrecht in 1948. Ze bleef geco÷pteerd senator tot de leeftijd van 85 jaar in 1958.

Ter gelegenheid van deze honderdjarige verjaardag organiseert de Senaat een tentoonstelling over 100 jaar vrouwen in de Senaat en in de (Belgische) politiek. De tentoonstelling loopt van 12 oktober 2021 tot 21 juli 2022 en focust op Belgische politica's van gisteren en vandaag.

De bezoeker kan een terugblik verwachten naar de tijd van Marie Janson, maar ontdekt ook welke andere vrouwen het verschil maakten in ons halfrond. Hedendaagse politica's vertellen ons wat het betekent om vandaag een vrouw te zijn in de politieke wereld.

De tentoonstelling is gratis te bezichtigen.

Bezoeken