5-1989/5

5-1989/5

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

25 SEPTEMBER 2013


Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de gewesten en de gemeenschappen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat


AMENDEMENTEN


Nr. 3 VAN DE HEER LAEREMANS

Art. 4

Dit artikel vervangen door wat volgt :

 Art. 4. Deze wet treedt in werking op de dag van de eerstkomende algehele vernieuwing van de Kamer van volksvertegenwoordigers. 

Verantwoording

De indiener van dit amendement vindt het niet wenselijk dat de deelstaatverkiezingen op dezelfde dag worden gehouden als de verkiezingen voor het federale niveau. Derhalve moet de gebruikte formulering voor wat de inwerkingtreding van deze bepalingen betreft worden gewijzigd.

Bart LAEREMANS.