Bart Laeremans - Vlaams Belang
 
Eresenator
 
Geboren te Gent op 17 april 1966

Licentiaat in de rechten (KULeuven)
Post-graduaat in de media en in de informatiekunde (KULeuven)

Gewezen advocaat

Sinds 1995 : gemeenteraadslid (Grimbergen)
1995-2010 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
12 juli - 8 oktober 2007 : ondervoorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Sinds 2008 : lid van het partijbestuur van het Vlaams Belang
2010-2014 : gecoöpteerd senator
Sinds 19 juli 2022 : burgemeester (Grimbergen)

 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014