5-1986/2

5-1986/2

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

16 APRIL 2013


Voorstel van resolutie over de humanitaire situatie in SyriŽ en zijn buurlanden


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW VERMEULEN C.S.

In het dispositief, punt 1 als volgt aanvullen :ę en in het bijzonder voor vluchtelingen die in een zeer precaire humanitaire situatie zitten door hun etnische of religieuze afkomst, zoals de Palestijnse of Koerdische vluchtelingen. Ľ

Verantwoording

De tijdelijke beschermingsmaatregel moet openstaan voor alle Syrische vluchtelingen, maar speciale aandacht moet geschonken worden aan vluchtelingen van etnische of religieuze minderheden zoals de Koerden of de Palestijnen, wiens humanitaire toestand zeer precair is.

Nr. 2 VAN MEVROUW VERMEULEN C.S.

In het dispositief, punt 2 vervangen als volgt :

ę 2. bij de volgende EU Raad Buitenlandse Zaken andere EU-lidstaten te bevragen over hun standpunt inzake de permanente hervestiging van Syrische vluchtelingen, in het bijzonder van Koerdische en Palestijnse origine, en over hoeveel vluchtelingen de individuele lidstaten bereid zijn te hervestigen in hun land; Ľ.

Verantwoording

Belangrijk is dat wij eerst weten wat de andere EU-lidstaten hierover zeggen en of zij ook bereid zijn op de hervestiging te garanderen, en voor hoeveel vluchtelingen juist.

Sabine VERMEULEN.
Karl VANLOUWE.
Bart DE NIJN.

Nr. 3 VAN MEVROUW DOUIFI C.S.

In de considerans, punt B als volgt vervangen : :

ę B. gelet op de blijken van solidariteit en verantwoordelijkheid van de buurlanden die de vluchtelingen uit SyriŽ, ondanks hun beperkte middelen, opvangen; Ľ.

Verantwoording

Om te verduidelijken dat we bekommerd zijn om alle burgers die SyriŽ ontvlucht zijn of zich nog in het land bevinden, spreken we beter over ę vluchtelingen uit SyriŽ Ľ dan over ę Syrische vluchtelingen Ľ.

Nr. 4 VAN MEVROUW DOUIFI C.S.

In de considerans, punt M als volgt vervangen :

ę M. gelet op de oproep van BelgiŽ, gesteund door negenenveertig Staten tijdens het Syrische Humanitair Forum op 19 februari 2013 in GenŤve, tot het respecteren door alle partijen van het internationaal humanitair recht opdat de toegang tot gezondheidszorgen in SyriŽ zou verbeteren; Ľ.

Verantwoording

Het is belangrijk te benadrukken dat een verbeterde toegang tot de gezondheidszorgen in SyriŽ in het respect voor het internationaal humanitair recht kadert.

Nr. 5 VAN MEVROUW DOUIFI C.S.

Aan de considerans, een punt N (nieuw) toevoegen, luidend als volgt :

ę N. gelet op de resolutie die de Inter-Parlementaire Unie op 27 maart inzake SyriŽ goedkeurde op hun 128e Algemene Vergadering in Quito; Ľ.

Verantwoording

Tijdens de 128e algemene Vergadering van de Inter-Parlementaire Unie op 27 maart 2013 keurde de Unie een resolutie goed waarin opgeroepen wordt tot het verlenen van financiŽle en materiŽle steun aan de vluchtelingen, tot het vrijmaken van de beloofde fondsen van 1,5 miljard Amerikaanse dollar tijdens de donorconferentie in Koeweit en tot het bieden van een onderkomen en bescherming aan de vluchtelingen.

Dalila DOUIFI.
Benoit HELLINGS.
Yoeri VASTERSAVENDTS.
Marie ARENA.
Vanessa MATZ.
Johan VERSTREKEN.
Bert ANCIAUX.
Dominique TILMANS.
Bart DE NIJN.
Patrick DE GROOTE.

Nr. 6 VAN MEVROUW DOUIFI C.S.

In het dispositief, het punt 1 als volgt vervangen :

ę 1. tijdens een Europese Raadszitting te pleiten voor een gezamenlijke en gecoŲrdineerde Europese actie en te overwegen om vluchtelingen uit SyriŽ op te vangen door de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn (2001/55/EG) op hen toe te passen; Ľ.

Verantwoording

De tijdelijke beschermingsrichtlijn (2001/55/EG) biedt de Europese Unie een middel waarmee burgers uit SyriŽ tijdelijk opgevangen kunnen worden en een verblijfsvergunning krijgen voor de duur van de beschermingsperiode, waarna ze naar hun land kunnen terugkeren. Op 6 maart 2013 ondersteunde de UNHCR al een miljoen vluchtelingen uit SyriŽ. Daarnaast zijn er nog 2 miljoen ontheemden die nog in SyriŽ zitten en steken er dagelijks duizenden mensen de grenzen over naar de buurlanden. De kans is reŽel dat tegen het einde van 2013 3 miljoen mensen SyriŽ zullen zijn ontvlucht. In die buurlanden komen de sociale voorzieningen onder druk te staan en bereiken de opvangmogelijkheden hun grenzen. Zo herbergt Libanon meer dan 400 000 vluchtelingen en is de omvang van de Jordaanse bevolking met 420 000 vluchtelingen met maar liefst tien procent gestegen.

Met dit amendement beklemtonen we dat de toepassing van de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn op de vluchtelingen uit SyriŽ een gezamenlijke en gecoŲrdineerde Europese actie moet zijn.

Dalila DOUIFI.
Vanessa MATZ.
Johan VERSTREKEN.
Marie ARENA.
Dominique TILMANS.
Bert ANCIAUX.
Yoeri VASTERSAVENDTS.
Bart DE NIJN.
Patrick DE GROOTE.

Nr. 7 VAN MEVROUW DOUIFI C.S.

In het punt 4 van het het dispositief, de woorden ę vrijgemaakte fondsen Ľ vervangen door de woorden ę beloofde fondsen Ľ.

Verantwoording

Tijdens de internationale donorconferentie in Koeweit werd er voor 1,5 miljard Amerikaanse dollar aan fondsen beloofd. Deze fondsen zijn helaas nog niet vrijgemaakt. Het is dus correcter om over beloofde fondsen te spreken.

Nr. 8 VAN MEVROUW DOUIFI C.S.

Aan het dispositief, een punt 6 (nieuw) toevoegen, luidend als volgt :

ę 6. er bij de internationale donors voor te pleiten dat de buurlanden van SyriŽ die vluchtelingen uit SyriŽ op hun grondgebied opvangen zo vlug mogelijk de beloofde financiŽle hulp krijgen; Ľ.

Verantwoording

Tijdens de internationale donorconferentie in Koeweit werd er voor 1,5 miljard Amerikaanse dollar aan fondsen beloofd. Deze fondsen zijn zowel bestemd voor hulporganisaties in SyriŽ als voor de buurlanden die vluchtelingen opvangen.

Nr. 9 VAN MEVROUW DOUIFI C.S.

In het dispositief, een punt 7 (nieuw) toevoegen, luidend als volgt :

ę 7. ervoor te ijveren dat een deel van de fondsen voor humanitaire hulp besteed worden aan psychosociale steun, onderwijs en bescherming voor kinderen; Ľ.

Verantwoording

Om te vermijden dat de gruwel van de oorlog voor een verloren generatie zorgt, is het belangrijk dat een deel van de fondsen voor humanitaire hulp besteed worden aan psychosociale steun, onderwijs en bescherming voor de kinderen die SyriŽ ontvlucht zijn of zich nog in het land bevinden.

Nr. 10 VAN MEVROUW DOUIFI C.S.

In het dispositief, een punt 8 (nieuw) toevoegen, luidend als volgt :

ę 8. de diplomatieke inspanningen zowel op bilateraal als op multilateraal vlak voort te zetten opdat de internationale gemeenschap tot een onderhandelde politieke oplossing kan komen om de vrede en de veiligheid in SyriŽ te herstellen; Ľ.

Verantwoording

De humanitaire situatie kan pas echt aangepakt worden als de verschillende partijen tot een onderhandelde politieke oplossing komen, waardoor de vrede en de veiligheid in SyriŽ hersteld kunnen worden.

Nr. 11 VAN MEVROUW DOUIFI C.S.

In het dispositief, een punt 9 (nieuw) toevoegen, luidend als volgt :

ę 9. er tijdens de volgende Europese raadzitting op aan te dringen met ťťn Europese stem te spreken over de Syrische problemen; Ľ.

Verantwoording

De Europese diplomatie zal tijdens onderhandelingen met de verschillende partijen in het conflict enkel resultaten kunnen boeken als er met ťťn Europese stem wordt gesproken.

Dalila DOUIFI.
Bert ANCIAUX.
Vanessa MATZ.
Marie ARENA.
Benoit HELLINGS.
Dominique TILMANS.
Yoeri VASTERSAVENDTS.
Johan VERSTREKEN.
Bart DE NIJN.
Patrick DE GROOTE.

Nr. 12 VAN MEVROUW DOUIFI C.S.

In het dispositief, het punt 2 doen vervallen.

Verantwoording

Vooraleer we de vraag tot hervestiging stellen, is er eerst meer duidelijkheid gewenst over de specifieke noden van de SyriŽrs op dit vlak. Het is daarom beter om te focussen op het herstel van de vrede en de aanpak van de humanitaire situatie in het land en de buurlanden.

Dalila DOUIFI.
Marie ARENA.
Bert ANCIAUX.
Vanessa MATZ.
Dominique TILMANS.
Yoeri VASTERSAVENDTS.
Johan VERSTREKEN.
Bart DE NIJN.
Patrick DE GROOTE.