Sabine Vermeulen - N-VA
 
Geboren te Deinze op 12 maart 1971

Gegradueerde grafische bedrijven (Higro, Gent)
Getuigschrift pedagogische bekwaamheid (Sint-Antonius, Gent)

Bestuurder (Vlaamse maatschappij voor Sociaal Wonen - VMSW)
Gewezen provinciaal coördinator voor N-VA

2008-2012 : OCMW-raadslid (Deinze)
2012-2014 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
Sinds 2013 : gemeenteraadslid (Deinze)
2014-2019 : lid van het Vlaams Parlement


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
16/10/2012-31/1/2013 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
16/10/2012-21/11/2012 Plaatsvervanger Commissie voor de Justitie
16/10/2012-28/4/2014 Lid Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
16/10/2012-4/12/2012 Lid Bijzondere Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies
16/10/2012-28/4/2014 Lid Commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
16/10/2012-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden
16/10/2012-28/4/2014 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
7/2/2013-28/4/2014 Lid Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
18/4/2013-28/4/2014 Lid Gemengde parlementaire commissie belast met de fiscale hervorming : afvaardiging Senaat
23/9/2013-28/4/2014 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden