5-550/11

5-550/11

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

17 JULI 2012


Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het onbetamelijk gedrag van een begunstigde en teneinde plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam toe te laten

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 727 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven


AANVULLEND VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW KHATTABI

NA TERUGZENDING DOOR DE PLENAIRE VERGADERING


I. PROCEDURE

Omdat mevrouw Taelman en de heer Torfs drie amendementen hebben ingediend na de goedkeuring van het verslag (stuk Senaat, nr. 5-550/10, amendementen nrs. 45 tot 47), werd in de plenaire zitting van 12 juli 2012 besloten om wetsvoorstel nr. 5-550 van mevrouw Taelman c.s. tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het onbetamelijk gedrag van een begunstigde en teneinde plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam toe te laten en wetsvoorstel nr. 5-303 van de heer Swennen tot wijziging van artikel 727 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven, terug naar de commissie te sturen.

De commissie heeft wetsvoorstel nr. 5-550 als grondslag genomen voor de bespreking tijdens haar vergadering van 17 juli 2012, in aanwezigheid van de minister van Justitie.

II. BESPREKING

Artikelen 1 tot 15

Deze artikelen geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden achtereenvolgens eenparig aangenomen door de 11 aanwezige leden.

Artikel 16

Amendement nr. 47

Mevrouw Taelman en de heer Torfs dienen amendement nr. 47 in (stuk Senaat, nr. 5-550/9), dat artikel 16 van het wetsvoorstel wil vervangen.

Het amendement wil in het eerste lid van de Franse tekst van artikel 741, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, het woord « représentation » vervangen door het woord « substitution ».

Dit amendement sluit aan bij andere bepalingen in het wetsvoorstel die het begrip « représentation » vervangen door het begrip « substitution ». Omwille van de samenhang moet ook artikel 741 van het Burgerlijk Wetboek worden gewijzigd.

Amendement nr. 47 wordt eenparig aangenomen door de 11 aanwezige leden.

Artikelen 17 tot 20

Deze artikelen geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden achtereenvolgens eenparig aangenomen door de 11 aanwezige leden.

Artikel 20/1 (artikel 21 van de aangenomen tekst)

Amendement nr. 45

Mevrouw Taelman en de heer Torfs dienen amendement nr. 45 in (stuk Senaat, nr. 5-550/9), dat een artikel 20/1 in het wetsvoorstel wil invoegen. Dit artikel wil in de Franse tekst van artikel 749 van het Burgerlijk Wetboek de woorden « ou à leurs représentants » vervangen door de woorden « où à ceux qui se substituent à eux ».

Dit amendement sluit aan bij andere bepalingen in het wetsvoorstel die het begrip « représentation » vervangen door het begrip « substitution ». Omwille van de samenhang moet ook artikel 749 van het Burgerlijk Wetboek worden gewijzigd.

Artikelen 21 tot 32 (artikelen 22 tot 33 van de aangenomen tekst)

Deze artikelen geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden achtereenvolgens eenparig aangenomen door de 11 aanwezige leden.

Artikel 33 (artikel 34 van de aangenomen tekst)

Amendement nr. 46

Mevrouw Taelman en de heer Torfs dienen amendement nr. 46 in (stuk Senaat, nr. 5-550/9), dat in het tweede lid van het voorgestelde artikel 1046 en de woorden « wegens ondankbaarheid » wil invoegen tussen het woord « herroeping » en de woorden « enkel vorderen ». Er dient immers gepreciseerd te worden dat de voorwaarden in het voorgestelde tweede lid enkel gelden voor de vordering tot herroeping wegens ondankbaarheid.

Artikelen 34 tot 43 (artikelen 35 tot 44 van de aangenomen tekst).

Deze artikelen geven geen aanleiding tot opmerkingen en worden achtereenvolgens eenparig aangenomen door de 11 aanwezige leden.

III. STEMMING OVER HET GEHEEL

Het geamendeerde wetsvoorstel in zijn geheel wordt eenparig aangenomen door de 11 aanwezige leden.

Ingevolge de aanneming van wetsvoorstel nr. 5-550 vervalt wetsvoorstel nr. 5-303 tot wijziging van artikel 727 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven, ingediend door de heer Swennen (stuk Senaat, nr. 5-303/1).

De commissie schenkt vertrouwen aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteur, De voorzitter,
Zakia KHATTABI. Alain COURTOIS.