Alain Courtois - MR
 
Eresenator
 
Geboren te Schaarbeek op 12 juni 1951

Licentiaat in de rechten (UCL)

Bestuurder van vennootschappen
Gewezen secretaris-generaal van de Belgische Voetbalbond
Gewezen substituut van de Procureur des Konings te Brussel

1979-1981 : kabinetsattaché (minister van Binnenlandse Zaken)
1988-2002 : voorzitter van de tuchtcommissie van de Union of European Football Associations (UEFA)
2003-2007 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2007-2010 : senator rechtstreeks gekozen door het Franse kiescollege
2007-2010 : lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad
2010-2014 : gecoöpteerd senator
2012-2018 : gemeenteraadslid (Brussel)
2012-2018 : eerste schepen (Brussel)
2014-2019 : lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Ridder in de Leopoldsorde (6 juni 2010)


Heeft in de Senaat 3 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Lidmaatschap van commissies
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Wetgevend werk
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2010-2014       Legislatuur 2007-2010