5-1561/2

5-1561/2

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

7 JUNI 2012


HERZIENING VAN DE GRONDWET


Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER LAEREMANS

Enig artikel

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Elke duurzame oplossing in verband met de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde moet uitgaan van de noodzaak de grenzen van de taalgebieden, gewesten en provincies te eerbiedigen. Zo niet zouden de gemeenschappen in dit land niet op gelijke voet behandeld worden. De zes randgemeenten maken integraal deel uit van het Vlaamse Gewest en van de provincie Vlaams-Brabant, zodat er geen enkele reden bestaat om een aparte regeling voor deze gemeenten te voorzien. Van een grondwettelijk vergrendelde specifieke regeling kan a fortiori geen sprake zijn.

Bart LAEREMANS.

Nr. 2 VAN DE HEER PIETERS

Enig artikel

Het voorgestelde artikel 63, § 4, derde lid, van de Grondwet vervangen door wat volgt :

« De regels die deze bijzondere modaliteiten vaststellen, kunnen alleen worden vastgesteld of gewijzigd bij een wet aangenomen met de in artikel 4, laatste lid bepaalde meerderheid. ».

Danny PIETERS.