4-581/2

4-581/2

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

20 NOVEMBER 2008


Voorstel tot herziening van artikel 22bis van de Grondwet, tot invoeging van een lid betreffende de bescherming van bijkomende rechten van het kind


(Verklaring van de wetgevende macht, zie Belgisch Staatsblad nr. 131, tweede uitgave, van 2 mei 2007)


VERSLAG NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE INSTITUTIONELE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR MEVROUW de BETHUNE EN DE HEER DELPÉRÉE


Zie verslag nr. 4-800/2