Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-89

ZITTING 2006-2007

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Mobiliteit

Vraag nr. 3-7116 van de heer Willems d.d. 16 februari 2007 (N.) :
Taxi's. — Autovrije straten of straten met eenrichtingsverkeer. — Uitzonderingsmaatregelen.

Taxi's spelen een belangrijke rol in het lokale mobiliteitsplan van een gemeente. Taxi's verzorgen namelijk de basismobiliteit die het openbaar vervoer op sommige plaatsen en ogenblikken niet kan bieden. Daardoor hebben taxi's hun functie binnen het vervoer van de stad. Recentelijk doen er zich echter problemen voor wanneer taxi's gebruik willen maken van autovrije straten of straten met eenrichtingsverkeer.

Het wordt door bepaalde gemeenten aan het openbaar vervoer toegestaan om bijvoorbeeld eenrichtingsstraten in beide richting te gebruiken. Deze uitzondering geldt niet voor taxi's, hoewel zij ook een belangrijke speler zijn in het concept basismobiliteit.

Mensen met een verminderde mobiliteit kunnen dankzij de taxi's bijvoorbeeld een autovrij centrum bereiken. Dit kan nu echter tot problemen met de politie leiden.

1. Mogen de gemeentelijke overheden, met respect voor de noodzakelijke veiligheidsvoorschriften, de beperkende regelgeving op de taxisector verminderen door hen toe te laten éénrichtingsstraten in beide richtingen te gebruiken, of hen toe te laten een autovrije straat in te rijden ?

2. Worden taxichauffeurs betrokken bij de mobiliteitsplannen van de federale overheid ?