Luc Willems - VLD
 
Geboren te Aalst op 12 mei 1964

Licentiaat in de rechten (KULeuven)

Advocaat

1989- ? : gemeenteraadslid (Aalst)
1995-1999 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
2000-2003 : provincieraadslid (Oost-Vlaanderen)
2003-2007 : gecoöpteerd senator
2003-2007 : lid van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad

Ridder in de Leopoldsorde (5 juni 2007)


Heeft in de Senaat 4 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2003-2007      
Wetgevend werk
Legislatuur 2003-2007      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2003-2007      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2003-2007      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2003-2007      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
20/11/1995-5/5/1999 Lid Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen : afvaardiging Kamer
17/7/2003-15/7/2004 Lid Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
17/7/2003-2/5/2007 Lid commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden
17/7/2003-2/5/2007 Lid commissie voor de Justitie
17/7/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger Federaal Adviescomitť voor de Europese Aangelegenheden : afvaardiging Senaat
17/7/2003-27/1/2005 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
1/8/2003-2/5/2007 Plaatsvervanger Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen: afvaardiging Senaat
5/2/2004-2/5/2007 Lid Werkgroep "Ruimtevaart" (FinanciŽn en Economische Aangelegenheden)
27/1/2005-17/2/2005 Lid commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
17/2/2005-2/5/2007 Plaatsvervanger Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
17/2/2005-2/5/2007 Plaatsvervanger commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging
8/3/2005-2/5/2007 Tweede ondervoorzitter commissie voor de Justitie
18/10/2006-2/5/2007 Voorzitter commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden